ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Шылмамбетов Саян Тұрысбекұлы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Қоғамдық ғылымдар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

sayan.shylmambetov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Kazak türklerinin milli kimliğinin oluşmasinda Ahmet Yesevi türbesi’nin rolü// Türk kültürü ve Haci Bektaş Velî araştirma dergisi / Mart 2022/101 https://orcid.org/0000-0002-5734-3149

КӨРУ

2. Some Problems of The Study of The Regional Jadid Movement in Kazakhstan in The Context of The Structure of National Identity. / bilig WINTER 2023/ISSUE 104

КӨРУ

3. ERDEM, T., & SHİLMAMBETOV, S. “Alaş” Partisi ve Kazak Milli Aydınlanma Süreci: Kimlik ve Din. SDE Akademi Dergisi, 1(3), 12-35.

КӨРУ

4.Çarlık Rusyası Döneminde Kazakistan'daki Cedid Okullarının Eğitim Politikası// Uluslar arası genç türk dünyası akademisenler kongresi (284-290 s)

КӨРУ

5. Патшалық Ресей тұсында және кеңес үкіметінің алғашқы жылдарындағы Қазақстандағы жәдіттер және ел ішіндегі діни саясат// Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы.-№4(76), 2021

КӨРУ

6. Sayan Shimambetov, History and characteristics of presidential system debates in Turkey. Recent Developments in Social Sciences: Political Sciences and International Relations. ISBN 978-83-943963-4-3. 53-60.

КӨРУ

7. ҚАЗАҚСТАНДА ХХ ҒАСЫРДЫҢ БІРІНШІ ШИРЕГІНДЕГІ МҰСЫЛМАНДЫҚ АҒАРТУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҰЛТТЫҚ САЯСИ ӘРЕКЕТПЕН ҚАТЫНАСЫ. ВЕСТНИК «Социологические и политические науки», 76(4). (2020)

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Саясаттану және әлеуметтік ғылымдар бойынша Философия докторы (PhD), 2021 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2005-2009 Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, философия бакалавры


2. 2009-2012 Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Жастар ісі маманы


3. 2009-2011 Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, философия магистрі


4. 2013 М. Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Дінтану зерттеу орталығының маманы


5. 2013 М. Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, Стратегиялық даму және оқу бағдарламаларын жоспарлау бөлімі маманы


6. 2013 M. Ауезов ОҚМПИ Тәрбие және Жастар ісі Департаментіні директор орынбасары


7. 2014-2021 Түркия Республикасы Анкара қаласы Гази университеті, "Саясат және әлеуметтік ғылымдар" саласының доктаранты


8. 2021 жылдан Халықаралық Қазақ-Түрік университеті, Қоғамдық ғылымдар кафедрасының PhD Аға оқытушысы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. "Инклюзивті білім беру және үдерісті ұйымдастыру


2. "Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау"


Оқу орталығы «Мамандарды кәсіби даярлау корпорациясы» ЖСШ 15.10.2021 Қызылорда қ. 72 сағ.