ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Карабағ Алпаслан

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Кентау кампусы (Кентау)
Түрік тілі

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

кентау қаласы дайындык орталағы

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 747 154 44 12

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

KARABAĞ, Alpaslan. (2013). Âşık Özgür/Türkü Yürekli (Özgür Akbaba), Yaşayan Halk Şairleri Sazın ve Sözün Sultanları Cilt: 9, (Editörler: Fatma Ahsen Turan, Reyhan Gökben Saluk), Gazi Kitabevi, Ankara.

КӨРУ

KARABAĞ, Alpaslan. (2013). Süleyman Özerol/Özerol, Yaşayan Halk Şairleri Sazın ve Sözün Sultanları Cilt: 10, (Editörler: Fatma Ahsen Turan, Reyhan Gökben Saluk), Gazi Kitabevi, Ankara.

КӨРУ

KARABAĞ, Alpaslan. (2014). Hatırlama Kültürü, Destan Geleneği ve Sözlü Tarih Bağlamında Ekizceli Yıldırım Ailesi’nin Destanı ve 1982 Yılı Brüksel-Saint Josse Yangını, Bilimsel Eksen Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara.

КӨРУ

KARABAĞ, Alpaslan. (2016). Halk Şairi Süleyman Özerol’dan Şah İbrahim Veli Dede’ye Medhiyeler, Uluslararası Kültür Evreni Dergisi, Ankara.

КӨРУ

KARABAĞ, Alpaslan. (2018). Jack London’ın Martin Eden Romanında Bireycilik Teması Üzerine Bir İnceleme, Bilimsel Eksen Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara.

КӨРУ

GÜNGÖR, Ahmet, KARABAĞ, Alpaslan, GÜNGÖR, Asel Cailova (2018). Uluslararası Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Hazırlık Fakültesinde Günümüze Kadar Okutulan Türkçe Ders Kitaplarının Dil Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi, Қазақстанның Ғылымы Мен Өмірі, Халықаралық Ғылым-Көпшілік Журнал, №4 (60) 2018, Филология-Педагогика, б. 112-123, Астана.

КӨРУ

KARABAĞ, Alpaslan (2018). Damolla Sâbit Bin Abdülbâkî’nin Akâid-i Cevheriyye Adlı Eserinin İmla ve Dil Özellikleri, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2018/12, s.55-85.

КӨРУ

KHALMATOVA, Ziyoda, KARABAĞ, Alpaslan (2020). Yabancı/İkinci Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası (Post Metot) Pedagoji Stratejileri: Makro ve Mikro Stratejiler, Bilimsel Eksen Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 29, s.55-76, Ankara.

КӨРУ

HIMHIM, Esra, KARABAĞ, Alpaslan. Yesevi Türkçe Sözlük (Koordinatör: Doç.Dr. Nezir TEMUR),

КӨРУ

KARABAĞ, Alpaslan (2021). Uluslararası Öğrenci Haraketliliği ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Alanında Öğrenici Sözlüğü İhtiyacı, Uluslararası Kültür Evreni Dergisi, Mayıs 2021, Sayı: 41, Ankara.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Ағылшын тілі C дәрежесі: 81.25


Анкара Башкент Университеті докторантура рhd кандидаты


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2010-2014 Зафер дәрісханасы, Түрік Тілі мұғалімі, Анкара / түркия


2014-2015 Гази Томер, стажер оқытушы, Анкара/Түркия


01.09.2015- Халықаралық Қожа Ахмет Яссауи атындағы Қазақ-Түрік университеті, Дайындық факультеті, оқытушы, Түркістан/Қазақстан


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ: