ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Байкенже Нұргүл Каржаубайқызы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Педагогика және психология"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы 1-мөлтек ауданы 10

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 747 695 79 51

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

nurgul.baikenje@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

"Самовоспитание студентов" Наука и жизнь Казахстана №1-2016

КӨРУ

"Ұлттық қауіпсіздік архетиптері және ұлттық қауіпсіздікті сақтаудың психоаналитикалық жолы."Молодой учёный Международный научный журнал. № 5.2 (109.2) / 2016

КӨРУ

"ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ"«Теория и практика современной науки». МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2017

КӨРУ

"Қоршаған ортамен өзара әрекетін реттеуші, психологиялық өздігінен даму қажетіліктерін қалыптастыру"Молодой учёный Международный научный журнал.№ 7.1 (141.1) / 2017

КӨРУ

" ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС БАРЫСЫНДАҒЫ КИКІЛЖІҢ ЖАҒДАЙЛАРЫН АЛДЫН АЛУ МҮМКІНДІКТЕРІ" .Түркістан Мұхтарияты мен Алаш Орда автономияларының 100 жылдығына арналған «ӨЗБЕКӘЛІ ЖӘНІБЕК ОҚУЛАРЫ 2017» атты VІІІ республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. 2017

КӨРУ

"ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ"«Аллея Науки». НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ.. 2018

КӨРУ

"Aspects of the study of logical thinking through developing games"Молодой учёный Международный научный журнал. № 5.1 (191.1) / 2018

КӨРУ

"ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ХАРАКТЕРА ПОДРОСТКОВ"«Мировая наука». ЭЛЕКТРОННОЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ. Выпуск № 3(24) (март, 2019)

КӨРУ

"Программа психологической поддержки подростков суицидального поведения". ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ. №2 (116) 2020

КӨРУ

"Болашақ педагог-психологтардың кәсіби құзыреттілігін ғылыми еңбектерде тұжырым жасау". Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. №12/7 (153)

КӨРУ

"Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие берудің маңызы". Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми журнал. № 12/7 (153) 2020

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінде 2001 жылы «Педагогика» магистрі академиялық дәрежесі берілді.


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Алғыс хаты 2021 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2003-2004 жылдары «Тұран» колледжінде оқытушы


2005-2006 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Кентау институты «Гуманитарлық ғылымдар» кафедрасында оқытушы


2007 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Қ. А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар факультетінің «Педагогика және психология» кафедрасының аға оқытушысы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби «Применение новых методов анализа цифровой информации в образовательном процессе» № 18-03. 24.05.2018


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру». №0040. 02-06.09.2019


Казахский национальный университет имени Аль-Фараби «Современные тенденции цифровизации образования» № 19-06. 25.04.2019


Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «Психология» № 19-12-02. 08/19.07. 2019


Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті «Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі» № 19-12-16. 04/15.11. 2019


А.Байтұрсынұлы Білім Академиясы «Білім беру мазмұнының жаңару жағдайында білім сапасын жоғарылату мүмкіндіктері» № 074. 02.02.2020


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» № 06166. 13/18.04. 2020


Ұлттық Ұстаз Онлайн Академиясы «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» 2020


Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті. Педагогикалық шеберлік орталығы. «ЖОО-да әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану бағыты бойынша пәндерді оқыту технологиясы». С-3026. 06.05.2021.


Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Оқытушылардың цифрлық құзыреттілігін дамытудағы педагогикалық дизайн».№0243. 22.11.2021