ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Байтуова Айгуль Назировна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Әлем тілдері"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Сыргак батыр 1-1

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77016450818

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

aigul.baituova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Праязыковое состояние тюркского вокализма и консонантизма

КӨРУ

Тюркский вокализм и консонантизм в праязыковом состоянии

КӨРУ

Главные периоды становления казахского литературного языка

КӨРУ

Закон гармонии (сингармонизм) в тюркских языках.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 29 желтоқсан 2017 жылғы Сенат Ғылыми кеңес мәжілісінің №3 хаттама шешімі негізінде университет профессоры академиялық атағы берілді.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

İş Deneyimi: 1993- 1996 – 10 No’lu Orta Okulu (Türkistan), öğretmen 1996- 2002 –"Turist" Seyahat Acentası (Çimkent), rehber 2002 – Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Dil Öğretim Merkezi öğretmeni 2002-2006- Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, doktora öğrencisi 2003- Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 2006 – Doktora Tez Savunması, Almatı (A. Baitursynov Dilbilim Enstitüsü) 2009 – Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Dç. 2017 – Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Prof. ================================================ 1993-1996 жж - Түркістан қаласы, No10 орта мектеп 1996-2002 жж – «Турист» туристік фирмасы, гид (Шымкент қ.) 2002 ж. – Х.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, тілдік даярлық орталығының оқытушысы. 2002-2006 - Х.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің аспиранты. 2003 ж. – орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының оқытушысы 2006 ж. – кандидаттық диссертация қорғау, Алматы (А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты) 2009 жылы орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының доценті 2017 ж. – Орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының профессорының м.а 1993-1996 - secondary school No. 10, Turkestan 1996-2002 – Travel company "Tourist", guide (Shymkent) 2002 – International Kazakh-Turkish University named after H.A. Yasawi, teacher of the preparatory language center 2002-2006 - postgraduate student of the International Kazakh-Turkish University named after H.A. Yasawi 2003 - Lecturer at the Department of Russian Language and Literature 2006 - PhD thesis defense, Almaty (Institute of Linguistics named after A. Baitursynov) 2009 - Associate Professor of the Department of Russian Language and Literature 2017 - Acting Professor of the Department of Russian Language and Literature 1993- 1996г. – сш № 10, г.Туркестан 1996- 2002г. –Туристическая компания «Турист», экскурсовод (Шымкент) 2002–Международный казахско-турецкий университет им.Х.А.Ясави, преподаватель подготовительного языкового центра 2002-2006- аспирант Международного казахско-турецкого университета им.Х.А.Ясави 2003- преподаватель кафедры русского языка и литературы 2006г.– защита кандидатской диссертации, Алматы (Институт языкознания им.А.Байтурсынова) 2009 –доцент кафедры русского языка и литературы 2017 –и. о. профессора кафедры русского языка и литературы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Сертификат. Русский язык: уровневое обучение


Сертификат. Инклюзивное обучение.


Сертификат. Вопросы общего языкознания.


Сертификат. Русская литература XIX века I-II пол.


Сертификат. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру