ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Ауелбеков Ержан Бураханович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Спорт және өнер" факультеті
"Бейнелеу өнері"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Б.Саттарханов даңғылы №29

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87015622952

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

erzhan.auelbekov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Formation of Primary Schoolchildren`s Worldview Through Interdisciplinari Integration in Teaching Fine Arts. 2014; 11 (4s). Life Science Journal. 8 стр.

КӨРУ

2. Основные методы обучения школьников изобразительному искусству / On Sone Methods of Teaching Fine Arts to Young Leamers. Thailand. 2014. REPORTS SCIENTIFIC SOCIETY №2 (5) 2014. Scientific and practical journal. 9-14 стр.

КӨРУ

3. Қазақ бейнелеу өнерінің дамуы және оның эстетикалық талғамды қалыптастырудағы ролі. ХҚТУ, Түркістан қ., 2015ж., қаңтар. «Жаңа формацияда білім берудің өзекті мәселелері». III Халықаралық ҒПК. 0,25 б.т.

КӨРУ

4. Бейнелеу өнерін оқытудағы оқушы дүниетанымын қалыптастырудың интеграциялық мазмұны (оқу құралы). Қ.А.Ясауи ат. ХҚТУ, Түркістан қ., 2015 ж., қаңтар. ХҚТУ, Тұран баспасы. 6,37 б.т.

КӨРУ

5. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің графикалық дайындығын арттыру.Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., 2015 ж. №2, сәуір.Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы журналы, 0,3 б.т.

КӨРУ

6. Взаимодействие нациионального самопознания и национальной культуры. ОҚМПИ, Шымкент қ., маусым, 2015 ж. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты Хабаршысы журналы. 117-123 б. 0,43 б.т.

КӨРУ

7. Бейнелеу өнерін оқытуда пәндер интеграциясын дамыту. Л.Гумилев ат. ЕҰУ, Астана, 2015ж. 5-6 қараша. «Ұлы Дала Евразиялық құндылықтар: көркем білім беру мен эстетикалық тәрбие» атты ХҒПК. 0,35 б.т.

КӨРУ

8. Болашақ мұғалімдерді қолөнер шығармаларын бағалауға даярлаудың тұжырымдамасы. ОҚМПИ, Шымкент қ., қаңтар, 2016 ж. «Ұлы Дала топырағын ұлықтайық: көркем эстетикалық тәрбие» аясында «Қазақстанда суретші ұстазды дайындау: кеше, бүгін, ертең» атты РҒӘК. 99-104 б. 0,3 б.т.

КӨРУ

9. Түркі мәдениетіндегі қазақ ою-өрнектерінің интеграциялық мәні. ХҚТУ, Түркістан қ., 2016ж., қаңтар-ақпан. Түркология журналы, №1, қаңтар-ақпан.136-142 б. 0,4 б.т.

КӨРУ

10. Perceptional Peculiarities and Selective Attitude of Teenagers towards the Pieces of Traditional Applied and Decorative Arts. Турция, 2016, VOL. 11, NO. 18, 12099-12108. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION, 2016, VOL. 11, NO. 18, 12099-12108.

КӨРУ

11. Формирование мировозрения учащихся в преподавании изобразительного искусства на основе межпредметной интеграции. Өзбекстан, Нукус қ. 2016ж., желтоқсан. Халықаралық ҒПК.

КӨРУ

12. Бейнелеу өнері пәнін оқытуда рухани-көркемдік білім беру (оқу құралы). Түркістан қ., ХҚТУ, желтоқсан, 2016 ж. ХҚТУ, Тұран баспасы, 110 бет.

КӨРУ

13. Бейнелеу өнерін интеграциялауда оқушылардың дүниетанымын қалыптастыру мәселелері. Астана қ., 10 ақпан 2017ж. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, ISSN 2073-333X, №1 (43). 87-90 беттер.

КӨРУ

14. Болашақ бейнелеу өнері мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру Астана қ., 10 наурыз 2017ж. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми- көпшілік журнал, ISSN 2073-333X, №2 (44). 174-177 беттер.

КӨРУ

15. Түркі мәдениетіндегі қазақ қолөнерінің рухани-эстетикалық мәні. Түркістан қ., ХҚТУ, 21 наурыз, 2017 ж. «Түркістан және Туркология» атты Халықаралық ҒПК.223-227 б.

КӨРУ

16. Матаға жазу дизайны (оқу-әдістемелік құрал). Түркістан қ., ХҚТУ, маусым, 2017 ж. ХҚТУ, Тұран баспасы, 102 бет, 6,3 б.т.

КӨРУ

17. Мектепте дизайнды оқыту мәселелері. Алматы қ., ҚазБСҚА, 23 қазан, 2017 ж. «Қазіргі заманғы жобалау үдерісі және өмірдің жаңа стандарттары» атты Халықаралық ҒПК.5 бет.

КӨРУ

18. Мектепте бейнелеу өнерін интеграциялап оқытуда оқушылардың танымын арттыру. Түркістан қ., ХҚТУ, қыркүйек, 2017 ж. ХҚТУ Хабаршысы журналы, №3. 68-78 бет, 10 бет

КӨРУ

19. Бейнелеу өнерін оқыту арқылы оқушылардың көркемдік танымын қалыптастыру. Астана қ., 10 қараша, 2017 ж. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми- көпшілік журнал, ISSN 2073-333X, №6 (50). 231-233.

КӨРУ

20. Тігін технологиясы (оқу-әдістемелік құрал). Түркістан қ., ХҚТУ, 2017, желтоқсан. ХҚТУ, Тұран баспасы, 98 бет, 6,1 б.т.

КӨРУ

21. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін бейнелеу өнері негізінде арттыру. Астана, 20 қаңтар 2018ж. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми- көпшілік журнал, ISSN 2073-333X, №1 (54). 172-175 беттер

КӨРУ

22. CREATIVE DEVELOPMENT OF JUNIOR SCHOOL STUDENTS IN THE PROCESS OF FINE ART TRAINING. США, 2017, VOL. 20, NO. 3, 1528-2651-20-3-117. JOURNAL OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION, 2017, VOL. 20, NO. 3, 7 стр.

КӨРУ

23. Дизайн өнеріне оқытудағы сән және стиль. Түркістан қ., ХҚТУ, 2018ж., 27 қаңтар. «Жаңа формацияда білім берудің өзекті мәселелері». VI Халықаралық ҒПК, 2-том. 137- 141б.,5 бет

КӨРУ

24. Қазақ сәндік-қолданбалы өнер туындыларындағы түркілік дүниетаным белгілері. ХҚТУ, Түркістан қ., 2018ж., қаңтар-ақпан. Түркология журналы, №1, қаңтар-ақпан.ISSN 1727-060X.

КӨРУ

25. Ритмичная организация и пластическое движение в композиции текстильного рисунка. Научно-технический журнал «Известия высших учебных заведении. Технология текстильной промышленности». ISSN:0021-3497 (Scopus), №6 (372), Россия, г. Иваново, Ивановский государственный политехнический университет, май, 2018 г. Стр. 240-243.

КӨРУ

26. Интегрирования учебных предметов для развития познавательной активности школьников. "Проблемы управления социальным и гуманитарным развитием" МНПК. Днепропетровский РИГУНАГУ при президенте Украины, г.Днепр, Украина. 30 ноября 2018 г. Стр.394-397.

КӨРУ

27. Білім алушылардың графикалық дағдыларын қалыптастыру. «Дизайн: технологиялар және жобалау әдістері» атты Халықаралық ҒПК. Қ.Жұбанов атындағы өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ., 26 қазан 2018 ж.

КӨРУ

28. Ұлттық және түркілік дүниетанымды көркем графикада бейнелеу. «Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері». VII дәстүрлі Халықаралық ҒТК, 135-146 беттер.

КӨРУ

29. Бейнелеу өнері негізінде танымдық іс-әрекеттерді қалыптастыру. Абай ат. КазҰПУ Хабаршысы журналы, №1 (58) 2019. Алматы қ. Абай ат. КазҰПУ, 2019ж, наурыз. 198-203 беттер.

КӨРУ

30. Сәндік-қолданбалы өнер - оқушылардың шығармашылық іс-әрекеттерін арттыру құралы. Абай ат. КазҰПУ Хабаршысы журналы, №2 (59). Алматы қ. Абай ат. КазҰПУ, 2019ж, маусым. 102-108 беттер.

КӨРУ

31. Ұлттық қолөнер арқылы оқушылардың шығармашылығын дамыту. Абай ат. КазҰПУ Хабаршысы журналы, №3 (60). Абай ат. КазҰПУ Хабаршысы журналы, №3 (60) 2019. Алматы қ. Абай ат. КазҰПУ, 2019ж, қазан.

КӨРУ

32. Ұлттық сәндік-қолданбалы өнерінің кәсіби бағдарлық және рухани-танымдық мәні. LIII Международной научной конференции «Актуальные научные исследования в современном мире». «ПереяславХмельницкий ГосПУ. Г.Сковороды», Украина, 27-28 ноября 2019 г.

КӨРУ

33. Ұлттық сәндік-қолданбалы өнер арқылы оқушылардың көркемдік талғамын арттыру. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, ISSN 2073- 333X, №5/6. Астана қ., 28 мамыр 2020ж.

КӨРУ

34. Оқушыларға дүниені көркем танытуда пейзаж жанрын пайдалану. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал, ISSN 2073-333X, №5/6. Астана қ., 28 мамыр 2020ж.

КӨРУ

35. Оқушыларды рухани-адамгершілік тәрбие негізінде дамыту мәселелері. «Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» VIII дәстүрлі Халықаралық ҒТК, 2-том. Түркістан қ., ХҚТУ, 2020ж., сәуір.101-106 бет.

КӨРУ

36. Оқушылардың көркемдік танымын бейнелеу өнері іс-әрекеттері негізінде қалыптастыру. «Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» VIII дәстүрлі Халықаралық ҒТК, 2-том. Түркістан қ., ХҚТУ, 2020ж., сәуір.158-162 бет.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

ҚР БҒМ Министрі Е.Сағадиев Алғыс хат 2018ж


ҚР БҒМ Министрі А.Аймағамбетовтен "Алғыс хат" 2021 ж.


Благодарственное письмо НЦТ МОН РК, г. Астана, ноябрь 2013 г.


Медаль «Ұлағатты ұстаз» Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Сертификат №014 30.12.2013 ж. Түркістан.


Медаль «Ерен еңбегі үшін» ОО Qurmet-AB №KbD053 от 10.10.2016 г. Шымкент.


Юбилейный медаль «Өнер, мәдениет және спорт институты 50 жыл», Удостворение № 195 (10.10.2019). Алматы.


Медаль Евразийского Союза Дизайнеров «За достижения в области дизайна». Нур-Султан. 2020 г.


Халықаралық «АРТ ЮРТА» атты шығармашылық онлайн байқауы. І-орын Диплом. Актөбе. 2020 ж.


Халықаралық «АРТ ЮРТА» атты шығармашылық онлайн байқауында ІІ-орын алған магистрант Мамырайым Қалияға жетекшілік жасағаны үшін Алғыс хат. Актөбе. 2020 ж.


Халықаралық «Страна мастеров» атты онлайн көрме-байқауында І-орын алған студент М.Қайратқа жетекшілік жасағаны үшін Алғыс хат. Стерлитамак. Башкирия. Россия. 2020 ж.


Халықаралық «Страна мастеров» атты онлайн көрме-байқауы. Диплом 1-орын. Стерлитамак. Башкирия. Россия. 2020 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2001-2003 ж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ "Философия, психология және педагогика" кафедрасының оқытушысы.


2003-2006 ж. "Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі" кафедрасының оқытушысы, педагогика факультеті деканының орынбасары


2006-2008 ж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Педагогика факультеті "Жалпы педагогика және этнопедагогика" кафедрасының аға оқытушысы


2008-2010 ж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Педагогика факультеті "Жалпы педагогика және этнопедагогика" кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.к.


2010-2012 жылдары Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Педагогика факультетінің "Жалпы педагогика және этнопедагогика" кафедрасының п.ғ.к., доцент м.а.


2012-2014 жылдары Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Спорт және өнер факультеті "Бейнелеу өнері және дизайн" кафедрасының доценті, п.ғ.к.


2014-2016 ж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ "Бейнелеу өнері" кафедрасының меңгерушісі, п.ғ.к.


2016-2019 ж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ "Бейнелеу өнері" кафедрасы, Спорт және өнер факультеті, п.ғ.к., доцент м.а.


2019 жылдан бері Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ "Бейнелеу өнері" кафедрасы, Спорт және өнер факультеті, п.ғ.к., қауымдастырылған профессор.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Сертификат. Оқытудың интербелсенді әдістемесі. Білім беру және ақпараттық жаңашыл технологиялардың ғылыми-зерттеу орталығы. Алматы-2012.


Сертификат. Сәндік қолданбалы өнердегі жаңа технологиялар. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Үздіксіз білім беру институты. Түркістан-2014.


Сертификат. Тенденция и парадигмы развития современного образования. Инновационный образовательный центр Оренбургского государственного университета, Россия. Оренбург-2018.


Сертификат.Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Түркістан-2019.


Сертификат. Бейнелеу өнері және сызу. Үздіксіз білім беру институты. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Кентау-2014.


Сертификат. Заманауи көркемдік білім берудегі инновациялық технологиялар. Т.Жүргенов атындағы Ұлттық Өнер Академиясы. Алматы-2019.


Сертификат. Особенности проектирования объектов дизайна в условиях развития современной экономики Казахстана. Профессиональная образовательная программа повышения квалификации. Нур-Султан-2020.


Сертификат. Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Түркістан-2020.


Сертификат. Инклюзивті білім беру. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Түркістан-2020


Сертификат. Инновационные интеграционные процессы в дизайне и художественном образовании. Национальная Академия дизайна. Нур-Султан-2021.


Сертификат. Білім беру ұйымдарын басқарудың педагогикалық менеджменті. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ. Түркістан-2021.