ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Мухамедвалиева Зарина Асхатовна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Кентау кампусы (Кентау)
Ағылшын тілі

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Ғылыми атағы жоқ

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Кентау қаласы

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77757111618

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

zarina.mukhamedvalieva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. «Управление процессом готовности будущих учителей, воспитателей к инновационной деятельности» - “Бейіндік мектеп” Жоғары мектептері үшін кадрларды даярлау және 12 жылдық білім беру үлгісіне көшу мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 2-бөлім/23-қараша, Караганда, 2012.

КӨРУ

2. Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка» - Вестник Кыргызского государственного университета им. И..Арабаева / Филологические науки, Выпуск 16-17. ISBN 1654-5611. Бишкек, Кыргызстан 2015.

КӨРУ

3. «Организация занятий по английскому языку с элементами пробоемного обучения» - VIII Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум 2016», Москва сәуір 2016ж.

КӨРУ

«Using English Proverbs and sayings in lessons of a foreign language» - Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі Халықаралық Ғылыми-көпшілік журнал №2/2 (56) ISSN 2073-333X. Астана Сәуір 2018.

КӨРУ

«Ағылшын тілін оқыту үдерісінде студенттердің кәсіптік даярлығын қалыптастырудың шарттары» - Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі Халықаралық Ғылыми-көпшілік журнал №2/2 (56) ISSN 2073-333X. Астана Апрель 2018.

КӨРУ

«Theoretical bases of methodical training students tutors for using the Kazakh ethnic pedagogical materials in teaching and educational process in preschool institutions» - IV Международная научно-практическая интернет-конференция «Актуальные вопросы профессионального образования новой формации». VI/II ISBN 9965-439-11-7. Түркістан Қантар 2018.

КӨРУ

7. «Формирование креативных и творческих навыков в процессе обучения у учащихся на уроке Английского языка и во внеурочное время» - Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі Халықаралық Ғылыми-көпшілік журнал № 6 (69) 2018 ISSN 2073-333X. Астана, Наурыз 2019.

КӨРУ

«Formation of creative and creative skills in the learning process of students at the English lesson and in their spare time» - Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі Халықаралық Ғылыми-көпшілік журнал № 5/2 2019 ISSN 2073-333X. Астана Мамыр 2019.

КӨРУ

«Specifics of literary text translation» - Молодой ученый Международный научный журнал № 7 (297) / 2020 ISSN 2072-0297. Татарстан, Казань 20.02.2020.

КӨРУ

10. «Языковой барьер при изучении английского языка и способы его преодоления» - Қазақстанның Ғылымы мен Өмірі Халықаралық Ғылыми-көпшілік журнал № 4/2 2020 ISSN 2073-333X. Казахстан, Астана 21.04.2020.

КӨРУ

11. «Using the Socratic method in order to improve critical thinking of students» - «Молодой ученный» Международный научный журнал № 11 (353) / 2021 ISSN 2072-0297, Татарстан, Казань Наурыз 2021.

КӨРУ

«Bilingualism and Multilingualism Teaching: Reflections from Ahmet Yesevi University» - «Ұстаз Тілегі» Республикалық ғылыми-әдістемелік, педагогикалық жинақ Ақпан, 2021. 173-б. Алматы Наурыз 2021.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Ағылшын тілінің барлық ауқымын қамтитын халықаралық сынақ тесті British Counsil (IELTS), В2 деңгей (5.5 бал). Астана (30.07.2021).


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2014-2015 ж.ж. - Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Дайындық факультетінің "Қазақ, орыс және ағылшын тілі" кафедрасының ағылшын тілі магистр-оқытушысы.


2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін - Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті ЖОО дейінгі дайындық факультетінің "Ағылшын тілі" кафедрасының ағылшын тілі магистр оқытушысы.


01.03.2021 жылынан бастап Дайындық орталығының «Ағылшын тілі» бөлімінің бастығын қызметін атқарып келем.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

13-16.05.2015 - Türkologi semineri. Түркістан, А.Ясауи атындағы ХҚТУ №055. (36сағат)


25.05-06.06.2015 - Инновационные технологии и интерактивные методы обучения языку. Түркістан, А.Ясауи атындағы ХҚТУ №00620. (72сағат)


08.06-01.07.2016 - Teacher training in Modern Communicative methods IELTS examination preparation. Түркістан, А.Ясауи атындағы ХҚТУ. (90сағат)


09.11-11.11.2018 - Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық. Қазақстан Республикасы ғылым және білім интеграциясы институты №82. (72сағат)


17-21.02.2019 - Түркі тілді студенттерге қазақ тілін оқыту үдерісіндегі жаңа технологиялар. Астана, «Лингвоцентр «Интерактив» . (72сағат)


18.12-27.12.2019 - Digital Educational Resources in Foreign Language Education: Methods of Applying Technologies. Алматы, Almaty international study center №00053. (72сағат)


27.10.2020 - Teaching and Learning Online in Tertiary with OUP. Oxford Professional Development Webinar Oxford University Press Presenter: Paul Woodfall.


28.09.2020-09.10.2020 - Инклюзивті білім беру. Түркістан, А.Ясауи атындағы ХҚТУ. (72сағат)


21.09.2020-03.10.2020-Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау. Түркістан, А.Ясауи атындағы ХҚТУ. (72сағат)


28-30.10.2020 - «Методы эффективного онлайн преподования». Ұлттық Ustaz-онлайн академиясы. (72сағат)


09.11.2020-20.11.2020 – «Ағылшын тілі» Ғалымнұр біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. Түркістан қаласы. №399 (72сағат)


21.06.2021-03.07.2021ж. - “ Білім беру ұйымдарын басқарудың педагогикалық менеджменті” тақырыбы бойынша (72сағат) біліктілікті арттыру курсы. Түркістан, А.Ясауи атындағы ХҚТУ.