ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Бегимбекова Ляззат

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Акушерлік -гинекология (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

мкр. Нурсат, 188,

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 771 886 06 32

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

Lazzat.begimbekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Journal Citation Reports (Clarivate Analytics) үшін квартиль және CiteScore (Scopus) үшін процентиль), Бегимбекова Л.М. Алиева Э.Н. Жапар М.А., Демеуов А.А., Кулжабаева Ж.М.,Жолымбекова Л.Д. Features of the course of pregnancy and the outcomes of childbirth in women of different ages. Curr Pediatr Res 2021; 25 (7): 678-683

КӨРУ

2. «Morphological Condition of the Large Intestine in Chronic Intoxication with Pesticides Against the Background of Diabetes Mellitus» атты мақала Scopus журналында Q2 индексация рейтингімен жариялады.

КӨРУ

3.«Влияние массы тела на послеоперационное сращение тканей». XXVIII Эндоскопия курсымен халықаралық конгресс.,Печатная, «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний». Москва 9- 12.06.2015 г, 3 стр, 17-18

КӨРУ

4. «Acute conditions are related with postsurgical adhesions» NESA DAYS 2015., Печатная, Берлин, Германия, 18.09.2015 г., 1стр «Опыт выявления факторов и степени развития тромбоза глубоких вен во время беременности» Журнал Вестник КАНМУ Алматы , №4,2015 г., 3 стр11-13

КӨРУ

5.The treatment of chronic disturbance of circulation in patients winy type 2 diabetes mellitus, East European Scientific Journal Wschodnioeuropejskie Czasop3smo Naukowe 2016, 3 стр, 10-13

КӨРУ

6.№ 5696 патент Өнертабыстар мемлекеттік тізілімінде тіркелген. «Акушерлік қызметке арналған құрылғының пайдалы үлгісіне» 25.12.2020 жылғы

КӨРУ

7. Авторлық куәліктер алынды: «Жаңаны жоспарлау мен контрацепция: жаңа халық мұліметтер және кеңес берудегі заманауи бақыттар» және «Клиникалық білім беру жағдайлары – акушерлік және гинекологиядағы нақты өмір жағдайларына негізделген CBL, 2020 оқу жылында.

КӨРУ

8. «Оптимизация пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода и вопросы прогнозирования». 17- 19б. Печатная, Журнал: ҚазНМУ хабаршысы №2, 2015ж., г.Алматы

КӨРУ

9.Опыт приминение эмболизации маточных артерии при лечении миомы матки, Медицинский журнал Астана №2 ,2017г, 4стр, 124-128

КӨРУ

10. Изучение факторов риска антенатальной гибели плода в современном аспекте, Журнал Астана, Валеология №4,2017г., 4стр, 53-56

КӨРУ

11. Изучения вазможных факторов риска развития послеродовых гнойно-восполительных заболиваний, Журнал Акушерство, гинекология и перинатология,3-4-2018г. Алмата, 3 стр., 67-69

КӨРУ

12. Изучение факторов риска гиперпластических процессов эндометрия, Медицинский журнал Астана №2, 2019г, 4стр, 328-332

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1.Кандидат медицинских наук, Доцент ВАК РК №0001677 2010г


2. Денсаулық сақтау министрлігі тарапынан «Денсаулық сақтау үздігі» төс белгісімен марапатталды, 2015ж.


3. Член академии NESA, Берлин с 2015 года.


4.МАГИСТР 6М050700 «Менеджмент в здравоохранений» мамандығы бойынша 11.07.2019ж, №53


5.«Нұр Отан» партиясы Төрағасы бірінші орынбасарының құрмет грамотасы


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1999 жылдан бастап 2007 жылға дейін Шымкент қаласындағы №2 босанғанға дейінгі емхана мен перзентхананың акушер-гинеколог


1999-2004 жылдары Шымкент қаласы МИРАС университетінің биомедициналық пәндер (патофизиология және биохимия) кафедрасында ғылыми қызметкер, оқытушы


2005-2010 жылдары ОҚМПА акушерлік және гинекология кафедрасының доценті, Шымкент қ.


ОҚМФА өндірістік тәжірибе бөлімінің меңгерушісі


Оқу, клиникалық және зертханалық орталықтың басшысы 2010 жылдан қазіргі уақытқа дейін Х.А. атындағы МКТУ акушерия және гинекология кафедрасының меңгерушісі. Ясауи, Шымкент


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1.«Гинекологиядағы эндокринология», «С,Асфендиярова ҚазНМУ»Алматы 4кредит/120сағат, 08.11.-20.11.2021ж


2.Участие в XI Конгрессе общества акушеров и гинекологов Европы, Прага, Чехия 21-24 2015, 36 часов.


3.Семинар-тренинг «Навыки клинического преподавания в области охраны репродуктивного здоровья», 54 час, 2017г. Алматы, Институт репродуктивной медицины, КМПА, ИРМ.


4.«Менеджмент в сфере здровоохранение», МКТУ по имени Х.А Ясави, ШМИ, 30.01- 04.02.2017 , 54 час., №02098


5.«Ғылым зерттеуші», ХҚТУ, ШМИ ,18- 13.01.2018, 54сағат 6.«Медициналық


6.«Медициналық генетиканың негіздері мен жетістіктері», Шымкент, 22.10.- 26.10.2018ж, 45сағат


7.«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау», Шымкент, 13.04.-18.04.2020, 72 сағат.


8. «Білім берудегі басқару менеджменті», 13.10.2020-22.10.2020ж. Астана, 72 сағат


9.«Основные аспекты репродуктивного здоровья женщин: последние международные данные», международный семинар, г. Монтре, Швейцария.


10.Научно-практические семинары «Зальцбургские Медицинские семинары», г. Зальцбург, Австрия


11.Повышение квалификации (Internship) по акушерству и гинекологии на базе клиники Allegmainer Crancenhause, Вена, Австрия.


12. Семинар- тренинг "Менопауза, перименопауза", Москва, Россия, 2019


13. Экспертный Совет по невынащиванию, репродуктивному здоровью, Париж, Франция, 2018 г.


14.МАГИСТР 6М050700 «Менеджмент в здравоохранений» мамандығы бойынша 11.07.2019ж, №53