ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Жумадуллаева Айгуль Аязбаевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Білім технологиялары"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87711455169

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

aygul.jumadullaeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Баланы жетілген тұлға ретінде дамыту үшін жаңа педагогикалық технологияларды қолдану

КӨРУ

Мектеп жасына дейінгі балалардың ұлттық құндылықтарын қалыптастырудағы көркемсөздің маңызы.

КӨРУ

Қарым-қатынас мәдениетінің этникалық ерекшелігі

КӨРУ

Отбасындағы мектеп жасына дейінгі баланың қарым-қатынасы

КӨРУ

Балабақшада балалардың этностық-мәдени сәйкестілігін қалыптастырудың маңызы

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

2006 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті жанындағы БД 14.61.35 біріккен диссертациялық кеңесіне «Жоғары сынып оқушыларын отбасы-некелік өмірге даярлаудың педагогикалық негіздері» тақырыбында 13.00.01 – «Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика» мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын қорғап, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2006 жылғы 03-қарашадағы (№12 хаттама) шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілген.


2009 жылы ҚР БҒМ Білім жіне ғылым саласындағы бақылау комитетінің 23 желтоқсандағы шешімімен (№10 хаттама) педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілген. ДЦ№0001:364


2013 жылдан бері Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. «Білім технологиялары» кафедрасының профессоры


Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін. ҚР БҒМ Білім және Ғылым Министрінің Алғысы. №21-1-7-01/000441 2021 ж., 8 желтоқсан


Благодарственное письмо! За ответственность и профессионализм в рамках проведения экспертизы образовательных программ высшего и послевузовского образования в 2020 году. Директор центр Болонского процесса и академической мобильности МОН РК – оператор информационной системы «Реестр образовательных программ высшего и вослевузовского образования» Е.Садыков. г. Нур-Султан, 2021


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

Жоғары. 1990 жылы Алматы қаласы, Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық институтына «Педагогика және психология (мектепке дейінгі)» мамандығына оқуға қабылданып, осы аталған институтты 1995 жылы бітірді.


2006 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті жанындағы БД 14.61.35 біріккен диссертациялық кеңесіне «Жоғары сынып оқушыларын отбасы-некелік өмірге даярлаудың педагогикалық негіздері» тақырыбында 13.00.01 – «Жалпы педагогика, педагогика және білім тарихы, этнопедагогика» мамандығы бойынша кандидаттық диссертациясын қорғап, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2006 жылғы 03-қарашадағы (№12 хаттама) шешімімен педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілген.


2009 жылы ҚР БҒМ Білім жіне ғылым саласындағы бақылау комитетінің 23 желтоқсандағы шешімімен (№10 хаттама) педагогика мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілген. ДЦ№0001:364


2013 жылдан бері Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. «Білім технологиялары» кафедрасының профессоры


1988 -1990 жылдар аралығында ОҚО облысы, Түркістан ауданындағы мектеп-интернатында тәрбиеші қызметін атқарды.


1990-1995 Алматы қаласы, Қазақ қыздар мемлекеттік педагогикалық институтына «Педагогика және психология (мектепке дейінгі)» мамандығында оқыды.


1996-2000 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетіне, «Әлеуметтік ғылымдар» кафедрасында аға лаборант қызметіне қабылданды.


2000-2022 жылдары Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Білім технологиялары» кафедрасынада қызмет атқаруда.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Педагогтың кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі және ЖОО-нан кейінгі кәсіптік білім беру негізін қалыптастыру»


«Методика разработки и применения интернет-технологии в учебном роцессе»


Профессиональная копетентность педагога


Academic mobility program in the frame of bologna process


Мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамытудың әдістемесі


Интеграция преподователя высшей школы в информационном пронстранстве


Мектепке дейінгі балалар психологиясы


Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру


Инклюзивті білім беру


Жоғары оқу орындарының оқу үдерісінде қашықтан оқыту технологияларын қолдану


Оқытушылардың цифрлық құзіреттілігін дамытудағы педагогикалық дизайн