ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Жунисова Мира Бакытжановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Медицина факультеті (Түркістан)
"Арнайы клиникалық пәндер"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан Б.Саттарханов 29, 2 ғимарат/ 120 кабинет

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77015158285

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

mira.zhunissova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Metabolic syndrome and its components in southern Kazakhstan: a cross-sectional study / International Health.-2018.-V.10.-Iss.4.- pp. 268-276

КӨРУ

Артериалды гипертонияның I-II дәрежесіндегі өмір сүру сапасының көрсеткіштері/ Вестник КазНМУ, 2018. -№1., С.63-67

КӨРУ

Оценка связи между площадью подкожной жировой ткани и показателями электронейромиографии/Экология человека ISBN 1728-0869 №7, 2015

КӨРУ

Особенности обмена железа при сахарном диабете 2 типа/ Астана медицина журналы №3 (93), 2017 С. 43-49

КӨРУ

Обмен углеводов, липидов и вариабельность сердечного ритма/ Фармация Казахстана №9, 2017, стр 16-20

КӨРУ

Mediterranean diet в профилактике метаболического синдрома/Валеология, Здоровье, Болезнь, Выздоровление, №2, 2017, С.130-136

КӨРУ

Эритроцитарные индексы при метаболическом синдроме/Вестник Казахского Национального медицинского университета, №1/2017, стр 36-39

КӨРУ

Relationships between adherence to mediterranean diet and components of the metabolic syndrome in the Kazakhstan population / Georgian medical news. – 2018. – V. 274. – pp. 97-102

КӨРУ

Личностные профили лиц с метаболическим синдромом / Валеология, Здоровье, Болезнь, Выздоровление, №2, 2019, С.105-109

КӨРУ

Распространенность анемии, ее социально-демографические детерминанты и возможная связь с метаболическим синдромом в г. Туркестан, Южный Казахстан /Экология человека ISBN 1728-0869 №8,2015

КӨРУ

Psychoemotional stress and eating behavior in Kazakhstan / Экология человека ISBN 1728-0869 №5, 2015 Scopus

КӨРУ

Влияние «Сулодексида» (Вессел Дуэ Ф) на показатели допплерографии сонной артерии и когнитивную функцию лиц с метаболическим синдромом/ «Фармация Казахстана» №4,2015, С.40-44

КӨРУ

Типы пищевого поведения и абдоминальное ожирение/ «Медицина», Алматы, №4/154, 2015. С. 92-96.

КӨРУ

The mortality rate depending on gender, ethnicity and risk factors in Turkestan region/ Theoretical and Applied Science. International Scientific Journal ISSN 2308-4944 №35, 2016

КӨРУ

The comparative aspects qualities of life in residents of Turkestan region (South of Kazakhstan) depending on gender, age and geographical location/ Theoretical and Applied Science. International Scientific Journal ISSN 2308-4944 №35, 2016

КӨРУ

Оқу құралы: Клиникалық медицинадағы және қоғамдық денсаулық сақтауда ғылыми зерттеулердің негізгі түрлері: жоспарлау, іріктемені есептеу және мәліметтерді талдау, 2017 ж.

КӨРУ

SPSS статистикалық бағдарламалар дестесін қолдана отырып санаттылық деректеріне талдау жасау/ Оқу құралы. – Түркістан: «Тұран», 2017. -96 б.

КӨРУ

Жүрек-қан тамыр жүйесінің аурулары бар науқастардың өмір сүру сапасының деңгейін SF-36 сауалнамасының көмегімен бағалау //Фармация Казахстана, №3 2022 -стр.219-224

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2016 жылғы 16 наурыздағы № 245 Комитеттің бұйрығы негізінде «Философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді


70-нен астам ғылыми мақалалар мен конференция тезистерінің, соның ішінде Scopus және Web of Science индекстелетін журналдардың авторы; 4 магистрант шығарылды,


Инновационный патент №2485881 СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ПОВЫШЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ


Авторское право "Артериялық гипертензиясы бар науқастардың психоэмоциональдық ерекшеліктері мен өмір сүру сапасы", 2019 г.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2008-2009 жж. «Талғат» клиникасы,кезекші-дәрігер


2009-2012 жж. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ «Емханалық терапия және клиникалық пәндер»кафедрасының оқытушысы


2010-2012 жж.Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ 6М110100 «Медицина» мамандығы магистранты


2012-2015 жж. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ 6D110100 «Медицина» мамандығы доктаранты


2016-2017жж. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ PhD докторы, «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы


2017-2019 жж. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ Медицина факультетінің оқу ісі жөніндегі декан орынбасары


2017 жылдан осы уақытқа дейін Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ PhD докторы, «Арнайы клиникалық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы.


2022 жылдың 1 қыркүйек айынан "Адам морфологиясы және физиологиясы" кафедрасының меңгерушісі


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая академия, Психиатрия, (864 часов), 2013г.


Сертификат академической мобильности по медицинскому образования в Гази университете, Турция, Анкара 2018г. (80 часов).


Базовый курс тренеров по повышению педагогической квалификации сотрудников медицинской организации образования по модулю "Исследователь и ученый" (54 часов), Караганды 2017г.


Дәстүрлі медицина (рефлексотерапия, мануальная терапия, гирудотерапия, фитотерапия) 864 часов г. Алматы, 2017


Yeterlilik belgesi 2022, 80 часов, Турецкий язык В1


Рефлексологияның өзекті мәселелері. Дәстүрлі терапия (рефлексотерапия) 2020ж, (108 сағат)


"Жоғарғы оқу орны оқытушысының әлеуетінің тиімді дамуы" 15.11.2021-31.01.2022жж. Soft Skills Qazaqstan (72 сағат)


Медициналық білім беру дағдылары "Оқытушы оқыту" Гази университеті мен Өкілеттік кеңес ұйымдарстыруымен семинар 31.10.2022-04.11.2022