ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Дайрабаева Гуланда Бегалиевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Қоғамдық ғылымдар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы, Б.Саттарханов көшесі 40

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87024987260

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

gulanda.dairabayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Монография, Соотношение личности и истории в религиозной философии А.Августина.

КӨРУ

2. Тюркский мир и Казахстанская модель межрелигиозной и межэтнической толерантности//әл-Фараби атындағыҚазҰУХабаршысы, (№3(3), 2015)

КӨРУ

3. Формирование толерантной молодежи как одно из важных условий интеграционного процесса. ХКТУ-нің Хабаршысы№2, 2016

КӨРУ

4. Turkic world and Кazakhstani model of Іnterreligious and Іnterethnic tolerance //ҚРҰҒАХабарлары, № 4. 2018

КӨРУ

5. The Doctrine of the knowability of the world in the philosophy of medieval philosopher ZAKARIA al-Razi Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Ankara. Temmuz. 2015

КӨРУ

6. Модернизация сознания: культурный код нации//Ясауиуниверситетініңхабаршысы, №2, 2019

КӨРУ

7. Ұлы Жібек жолының мәдени мұрасы ұлттық туризмді дамыту контекстінде№ХҚТУ,Тюркология ж.№.6,2018

КӨРУ

8. Знания как главный капитал в обеспечении духовного возрождения нации. ХКТУ-нің хабаршысы №2(116), 2020

КӨРУ

9. Жүсіп баласағұн мен әл-Фарабидің философиялық көзқарастарындағы діни танымдық сабақтастық Kazakhstan Innovations» ғылыми журналы. №12 2020. Алматы қ.

КӨРУ

10. Некоторые концепции бытия в средневековой исламской философии.Социальные науки: social-economic sciences (№1 (20) - 2018г.) г. Саратов

КӨРУ

11. Духовные ценности молодого поколения современного Казахстана.Социальные науки: social-economic sciences: электронный научный журнал. 2017. № 1 (16). г.Саратов

КӨРУ

Әлеуметтік философиялық талдаудағы руханилық және интеллект. Оқу құралы. 2021 ж.

КӨРУ

Жүсіп Баласағұн мен әл-Фарабидің философиялық көзқарастарындағы діни танымдық сабақтастық мәселелер. Мақала. 2020 ж.

КӨРУ

Некоторые аспекты модернизации общественного сознания в контексте духовного возрождения казахстанского народа. Статья. 2022 г.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Ғылым кандидаты(08.04.2008ж.);


Доцент ғылыми атағы (2010)


«Ясауи жылы» медалі (2016)


А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің төс белгісі «Ұлағатты үстаз» (2014)


Оңтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының Грамотасы(2009)


ҚР БҒМ Алғыс хаты(2011,2021);


ХҚТУ-нің грамоталары мен алғыс хаттары(2021,,2019,2011,2010,2009 т.б.)


ХҚТУ 30 жыл мерей тойына орай Төс белгі (21.10.2022 ж.)


Қазақстан салалық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподағына еңбек сіңіргені үшін Төс белгі (14.12.2022 ж,)


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1983-1991ж. ТашМИ философия кафедрасының аға лаборанты, оқытушысы, аға оқытушысы


1991-2010ж. Қ.А. Ясауи атындағы қазақ-түрік университетінің аға оқытушысы


2010 жылдан бері Қ.А. Ясауи атындағы Қазақ-Түрік университетінің Қоғамдық ғылымдар кафедрасының доцент қызметін атқаруда


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

. «Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы . Алматы қ. 7.11.-22.11.2014


.«Использование информационных технологий в образовательном процессе» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.Желтоқсан 2018


Білім берудің инновациялық әдістерін қолдану» Түркістан кәсіби педагогикалық колледжі,Қаңтар 2019


.«Применение инновационных технологии в преподавании философии. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ06.12.2019


Certificate of completion founder research support center January 8, 2021


Қазіргі заман қазақ философиясы «Ғалымнұр білім беру орталығы 20.10.2020


Әлеуметтік философия «Ғалымнұр» білім беру орталығы 20.11.2020


Қазіргі философиядағы жалпы мәдениет мәселелері «Ғалымнұр» білім беру орталығы 04.11.2020


«Применение инновационных технологий в преподавании философии» Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 06.12.2019


Ақпарат философиясы «Ғалымнұр» білім беру орталығы 13.11.2020