ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Джаппарова Раушан Турганалиевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

raushan.japparova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Қазақстандағы әйел құқықтарының әлеуметтік қыры (отбасы) / Доклады НАН РК. Журналы №1 (1) (қаңтар-ақпан) -2018. - 53-59 бб.

КӨРУ

2. Çağdaş kazakistan’in milli demografik siyasetinde anne ve çocuk sorunlari / Ясауи хабаршы №1 2019 Түркістан қ.

КӨРУ

3. Причины возникновения и пути решения безработицы у женщин в Казахстане / «Теория и практика современной науки» №12(30) ДЕКАБРЬ 2017

КӨРУ

4. Проблема развода молодых семей и их последствия в Южном Казахстане / Социальные науки: social-economic sciences ( № 1 (20) - 2018 г.) Саратов. 0,4 б.т.

КӨРУ

5. Social aspects of the problem of family violence in contemporary Kazakhstan / Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». Выпуск №4(20) (том 1) (Апрель, 2018). г.Томск, Россия

КӨРУ

6. Глобализация гендерного неравенства – характерная проблема современного Казахстанского общества / Научно-практический электронный журнал «Аллея Науки». Выпуск № 4(20) (том 1) (Апрель, 2018). г.Томск, Россия

КӨРУ

7. Ассамблея народов Казахстана как один из факторов патриотического воспитания молодежи / (Социальные науки: social-economic sciences (№ 2 ( 21) – 2018 г. ) Саратов. 0,4 б.т.

КӨРУ

8. Роль образования в политическом мышлении молодежи в Казахстане / Социальные науки: social-economic sciences (№ 2 (21) - 2018 г. ) Саратов. 0,4 б.т.

КӨРУ

9. Universite oğrencilerinin video-telekonferans ders uygulamasina bakişi/ Turkish Studies – Inter-national Periodical For The Languages, Literatu-re and History of Turkish or Turkic Volume 9/5 Spring 2014, p. 1041-1052, Ankara-turkey

КӨРУ

10. Historical-world outlook bases of functional-planning structure of the ahmed yasawi mauzoleum/ Bulletin of national aca-demy of sciences of the republic of Kazakhstan. Volume 1, Number 377 (1. 2019), 199-213.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

- Социология ғылымдарының кандидаты (01.04.2009 ж.)


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

- 2000 жылдан бері Қ.А. Ясауи атындағы қазақ-түрік университетінде оқытушылық қызмет атқаруда


- «Қоғамдық ғылымдар» кафедрасы – қыркүйек, 2014-2021 ж. дейін


- «Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар» кафедрасы – қыркүйек, 2021 жылдан – қазіргі уақытқа дейін


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

- Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде «Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» тақырыбындағы өткен 72 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты, 02-06.09.2019


- 2020 жылы 10-24 тамыз аралығында Оқу орталығында TOO «Global Professional Development» «Қоғамдық пікір әлеуметтануы» тақырыбында қашықтықтан біліктілікті арттыру курсының (72 сагат) сертификаты


- 2020 жылы 21.09-06.10 аралығында «Әлеуметтануды оқытудағы инновациялық технологияларды қолдану» тақырыбы бойынша 72 академиялық сағаттық курсының Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да біліктілікті арттыру сертификаты


- 2020 жылы қараша-желтоқсан айларында Алия Оспанованың «Введение в наукометрию» вебинар мен тестерінен өту туралы сертификаттары