ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Абжалов Багдат Садыкович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан, Б. Саттарханов даңғылы, 29Б/ №3-ғимарат, 213

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7(72533) 6-36-36/ ішкі 1305; +7-705-150-0603

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

bagdat.abzhalov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Абжалов Б.С., Абдивалиев Р.Т. Висмуттың еруін тұз қышқылының сулы ерітінділерінде өндірістік айнымалы токпен поляризациялау арқылы зерттеу // Қарағанды, Е.А. Букетов атындағы Қарағанды Мемлекеттік университетінің Хабаршысы, Химия сериясы, №2(86), 2017, 52-58 б.

КӨРУ

2. Мамырбекова Айгул, Абжалов Б.С., Мамырбекова Айжан. Состав и размер частиц медных порошков из диметилсульфоксидно-водных растворов электролитов // Россия, Москва, Журнал физической химии. 2017. Т.91. №7. C. 1232-1236.

КӨРУ

3. Aigul Mamyrbekova, B.S. Abzhalov, Aizhan Mamyrbekova. Composition and Particle Size of Electrolytic Copper Powders Prepared in Water-containing Dimethyl Sulfoxide Electrolytes // Russia, Moskow, Russian Journal of Physical Chemistry A, July 2017, Vol. 91, №7, P. 1332–1336.

КӨРУ

4. Жұмаділлаева С.А., Баешов Ə.Б., Алтынбекова М.О., Абжалов Б.С., Зайков Ю.П. Қымыздық қышқылының гидразинолиз реакциясын сульфоқышқылды катионит қатысында зерттеу // Алматы, ҚР ҰҒА Хабарлары, №6(426), 2017, 87-91 б.

КӨРУ

5. S.A. Dzhumadullayeva, A.B. Bayeshov, M.O. Altynbekova, B.S. Abzhalov. Supramolecular complexes of ionites with organic substrates // Алматы, ҚР ҰҒА Хабарлары, №2(428), 2018, 26-30 б.

КӨРУ

6. Т.М.Худякова, С.К.Курбаниязов, И.О.Аймбетова, А.С.Колесников, Б.С.Абжалов, А.Ш. Ибадуллаева. Разработка новых технологий для производства высоковяжущих видов цемента на основе доломитовых пород // Алматы, ҚазҰТЗУ Хабаршысы, №4/128, 2018, 487-491б.

КӨРУ

7. Абжалов Б.С. Мұнай химиясы. Оқу құралы. Түркістан: 2021, 180 б. УДК 547:665(075.8)ББК 24.2 я7.

КӨРУ

8. Баешов А.Б., Базарқызы Б., Баешова А.Қ., Абжалов Б.С. Висмут ұнтағын алу тәсілі. №6667 ҚР патенті. 12.11.2021 ж.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. 11.06.2008 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті жанындағы химия ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесін тағайындау бойынша Д14А01.03 диссертациялық кеңесінде «02.00.05 - Электрохимия» мамандығы бойынша «Айнымалы токпен поляризацияланған висмуттың сулы ерітінділердегі электрохимиялық қасиеті» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғап химия ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алған.


2. Қазақстан Республикасы БҒМ, Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2018 жылғы 24 қазандағы шешімімен (№1743 бұйрық) Абжалов Бағдат Садықұлына Химия мамандығы бойынша Қауымдастырылған профессор (доцент) ғылыми атағы берілді.


 Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ 25 жылдық медалімен марапатталған. №188, 2016 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 01.09.1996 - 30.06.2002 жж. аралығында Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Кентау институтында лаборант, аға лаборант, инженер.


2. 01.09.2002 - 30.06.2004 жж. аралығында Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Биотехнология және агроинженерия колледжінде оқытушы.


3. 01.09.2004 - 30.06.2008 жж. аралығында Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Кентау институты Жалпы химия және химиялық экология кафедрасында оқытушы.


4. 01.09.2008 ж. қазірге дейін Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Жаратылыстану факультеті, Экология және химия кафедрасының доценті, химия ғылымдарының кандидаты.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары». Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты. 30.04.2018-12.05.2018ж.ж. 72 сағат. Сертификат № 03438.


2. Повышение квалификации ППС вузов с учетом опыта базовых вузов Государственной программы индустриально-инновационного развития РК и развития навыков предпринимательства, в том числе онлайн режиме по специальности «Химия». Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Алматы қаласы, 18.06.2018-25.08.2018ж.ж. 260 сағат. Сертификат №00000055.


3. ҚР БҒМ Оқытушыларды ағылшын тілінде интенсивті оқыту бағдарламасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің жоғары оқу орындары оқытушыларының жеделдетілген тілдік дайындық курсы. Алматы қаласы, 12.06.2017-02.09.2017ж. 360 сағат. Сертификат