ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Эргашева Надра Дадажановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Кентау кампусы (Кентау)
Ағылшын тілі

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Ғылыми атағы жоқ

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Туркістан қаласы Ғ.Муратбаев №198

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87752850000

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

nadira.ergasheva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. О композиционно-сюжетной особенности романа Свифта «Путешествия Гулливера» Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, №6 (34), 2010, c.34-36.

КӨРУ

2. Сатирические особенности романа Свифта «Путешествия Гулливера». Материалы международной научно-практической конференции «Иновационные технологии в науке и образовании». Шымкент,2011, С.389-392.

КӨРУ

3. Сатира Дж.Свифта в русле развитие мировой литературы. Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, №5-6(39-40) 2011 декабрь с.49-53

КӨРУ

4. Художественное наследия Р.Бернса. Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, №1(41) 2012 январь с.17-19

КӨРУ

5. Жизнь и творчество Дж. Лондона. Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, №3-4 (43-44)2012 май с. 81-84

КӨРУ

6. “Художественное наследие Дж. Лондона” Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент №5(45)2012 декабрь с. 81-84.

КӨРУ

7. Английский язык в нашей жизни. Научный журнал Nauka i studia Польша Frýdlanská 15/1314 , Praha 8. 2013.27-31

КӨРУ

8. Роман Джека Лондона «Мартин Иден» в русле развития мировой литературы. Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, №6 (46) 2012, декабрь с.14-16.

КӨРУ

9. Идейно – художественная основа создания романа «Портрет Дориана Грея» Международный научный журнал «Научный мир Казахстана», Шымкент, №1,2(47-48) 2013, апрель с.66-68.

КӨРУ

10. Эстетизм как творческое кредо Оскара Уайльда. Республиканская научно-методическая конференция “Современные технологии в филологическом образовании ”Алматы 6 декабря 2013 год с.164-168

КӨРУ

11. Творческий путь и литературное наследие О.Уайльда Международной научно – практической конференции ”Cовременные исследования молодых ученых ” Шимкент 2014 26 март с.247-251

КӨРУ

12. Сабақ үдерісіндегі тәрбиенің мәні мен мазмүны. Международный научный журнал “Вестник” Cерия “Педагогические науки” Казахский национальный педагогический университет имени Абая Алматы №3-(43) 2014г Сентябрь с. 20-23

КӨРУ

13. “Философско-эстетические особенности сказок Оскара Уайльда” Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде ұйымдастырылған “Өзбекәлі Жәнібек оқулары 2015” Түркістан, 4 наурыз 2015.104-107 б

КӨРУ

14. “Социально-философские взгляды Джека Лондона” “ Жас ғалымдардың заманауи ғылыми зерттеулері: өзекті мәселелері және келешектері” Шымкент, 27 сәүір 2015ж 26-29 б

КӨРУ

15. “Джек Лондон – писатель–романист XX века” Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде ұйымдастырылған “М.Балақаев оқулары-3: Білім, ғылым және өндіріс интеграциялау концепциясы”Түркістан, 17.03.2016.269-273 б

КӨРУ

16. “Художественно – эстетическое особенности романа О.Уайлда “Портрет Дориана Грея” “Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері” атты IV-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция Түркістан, 21.04.2016.389-393 б

КӨРУ

17. “Художественный мир Джек Лондона как"отражение" действительности и мироощущения творческой личности.” VIII международный студенческой электронной научной конференции “ Студенческий научный форум 2016 ” Москва, 2016

КӨРУ

18. “Оскара Уайльд и его роман - «Портрет Дориана Грея»” VIII международный студенческой электронной научной конференции “Студенческий научный форум 2016 ” Москва, 2016

КӨРУ

19. “Джонатан Свифт великий сатирик XVII века и роман “Путешествия Гулливера” “Қазақстанның ғылымы мен өмірі” Халықаралық ғылыми – көпшілік журнал №3(38) 2016 Астана, 5.05.2016

КӨРУ

20. Learning Strategy Inventory for Language Learners Survey. “RA Journal of Applied Research” Халықаралық ғылыми – көпшілік журнал №2 Индия, 5.12.2016 .771-776 б.

КӨРУ

21. Особенности сюжетно-композиционного и образной системы романа Джека Лондона “Мартин Иден”. “Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері” атты IV-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжрибелік конференция Түркістан, 24.01.2018.340-348 б.

КӨРУ

22. Graduate Student’s Proficiency Strategy Attitudes on Autonomous Learning in Foreign Language Learning “RA Journal of Applied Research” Халықаралық ғылыми – көпшілік журнал №2 Индия, 20.02.2018. 1394-1398 б

КӨРУ

23. Методы и средства исследования особенности лингвокультурологического по язычного обшения студентов. “Қазақстанның ғылымы мен өмірі” Халықаралық ғылыми – көпшілік журнал №2/2(56)2018 Астана, 10.04.2018 79-81б.

КӨРУ

24. Some features of techniques of English Language Training “Актуальная наука” Международный научный журнал. №2(19)2019г. Москва 10.04.2019. 65-69 б.

КӨРУ

25. The use of case study method in teaching foreign language “Қазақстанның ғылымы мен өмірі” Халықаралық ғылыми – көпшілік журнал №6/2 Астана,19.06.2019 118-122б.

КӨРУ

26. “Language, culture and their interrelation” атты ғылыми мақала “ Қазақстанның ғылымы мен өмірі” Халықаралық ғылыми – көпшілік журналында жарияланды №4/1 16.04.2020 Астана. 319-321б.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. 2018-2019 жылы'' English stories with exercises A2'' атты оқу-құралы жарияланды.


2. 2020-2021 жылы '' English stories with exercises В1'' атты оқу-құралы жарияланды.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2005-2009 жж.- Х.А Ясауи атындағы қазақ-түрік университеты-Шетел филологиясы: ағылшын тілі, бакалавр дәрежесі


2. 2009-2011 жж.- Х.А Ясауи атындағы қазақ-түрік университеты-Шетел филологиясы: ағылшын тілі және түрік тілі, магистр дәрежесі


3. 02.09.2011-01.09.2013жж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Шетел тілдері кафедрасының магистр-оқытушысы.


4. 02.09.2013-01.06.2015.жж Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Қазақ, орыс, ағылшын кафедрасының магистр-оқытушысы.


5. 2015 жылынан бастап Халықаралық қазақ-түрік университетіндегі Дайындық орталығында "Ағылшын тілі" бөлімінің ағылшын тілі магистр-оқытушысы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. 17-21.02 2019 Туркістан қаласы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті “Түркі тілді студенттерге қазақ тілін оқыту үдерісіндегі жаңа технологиялар” тақырыбында өткен 72 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты.


2. 2019 жыл 18-27 желтоқсан айында Алматы қаласы “ Digital educational resources in foreign language education: methods of applying technologies” тақырыбында өткен 72 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты.


3. 21.09.2020-03.10.2020ж. аралығында “ Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау” тақырыбы бойынша (72сағат) біліктілікті арттыру курсының сертификаты.


4. 28.09.2020-09.10.2020ж. аралығында “Инклюзивті білім беру” тақырыбы бойынша (72сағат) біліктілікті арттыру курсының сертификаты.


5. 09.11.2020-20.11.2020ж. аралығында “Ғылымнұр” біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығынан жоғары оқу орнының “Ағылшын тілі” пәнінің 72 академиялық сағат көлемінде толық курсының сертификаты.


6. 2020 27 қазан айында “Teaching and Learning Online in Tertiary with OUP” тақырыбы бойынша біліктілікті арттыру курсының сертификаты.


7. 07.04.2022-29.04.2022ж. аралығында “Teaching English as a Foreign Language: Methods in Action-Coping with heterogeneity in the classroom” тақырыбы бойынша 36 сағаттық біліктілік арттыру курсы