ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Гайруллаева Рабига Мирзахметовна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Кентау кампусы (Кентау)
Жалпы пәндер

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

rabiga.gairullayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде мамандарды шығармашылыққа баулу-кәсіби құзіреттіліктің негізі. Қазақ хандығы құрылуының 550 жылдығына арналған «Өзбекәлі Жәнібек оқулары 2015» атты VI республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Түркістан.

КӨРУ

. Анализ обьекта управления в динамическом режиме. Международный научный институт «Educatio» ежемесячный научный журнал №2 (20) 2016. Россия.

КӨРУ

Үшбұрыштар тақырыбына кейбір күрделі есептерді шешу жолдары. «Қазақстанның ғылым әлемі» Шымкент

КӨРУ

Тригонометриялық теңдеулер жүйесін шешу әдістері. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі». Халықаралық ғылыми көпшілік журнал. №3, Астана 2017.

КӨРУ

Оқушыларға математикада қолданбалы есептерді шешуде жоспар құру ерекшеліктерін қалыптастыру. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журнал. №6/3 2020 ж.

КӨРУ

Информатика пәні бойынша теориялық негіздегі мәліметтер. Оқу-әдістемелік құрал. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, «Тұран» баспасы. Түркістан, 2005ж.

КӨРУ

Білім беру үрдісіне ақпараттық – телеқатынастық технологияларды ендірудің бағыттары. Шымкент «Оқытудың ақпараттық технологиялары негізінде иннова-циялық білім беруді жетілдіру жолдары» атты ғылыми-практикалық конференция. 2011 ж.

КӨРУ

Математика оқытудағы қолданбалы есептерді қолданудағы танымдық қызығушылықты қалып-тастыру және дамыту. ТИГУ «Сапалы білімге инд. Иннова-циялық саясат әсері» атты конференциясы, 2012

КӨРУ

Математика курсының оқушылардың танымдық әрекетін жандандыруды қамтамасыз ету жағ-дайындағы қолданбалы бағыты. ТИГУ «Сапалы білімге инд. Инновациялық саясат әсері» атты конференциясы, 2012

КӨРУ

Methodological recom-mendations for the use of applications as a means of formation and development of cognitive interest in teaching mathematics. «NAUKOWA MYŚL INFORMACYJNEJ POWIEKI –2012» атты VIII халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы

КӨРУ

Математикалық қолданбалы есептерін үйрету арқылы оқушының танымдық қызығушылығын қалыптастыру Польша, «EFEKTIVNI NASTROJE MODER-NICH VĚD – 2012» халықаралық ғылыми-теориялық конференция

КӨРУ

Математика пәні бойынша «Теңсіздіктер. Теңсіздіктер жүйесі». ХҚТУ, Кентау институты. Көмекші оқу-әдістемелік құрал.

КӨРУ

Математика пәні бойын-ша «Сандар тізбегі» ХҚТУ, Кентау институты. Көмекші оқу-әдістемелік құрал.

КӨРУ

Қолданбалы есептерін үйрету арқылы оқушы-ның қызығушылығын қалыптастыру. «Moderni vymozenosti vedy-2013», Польша, 27 февраль -05 январь, 2013 ж

КӨРУ

Математика оқытудағы қолданбалы есептерді қолданудағы танымдық қызығушылықты дамыту . Бъдещите изследования-2013, Болгария, 17-25 февраль

КӨРУ

Математиканы оқытуындағы қызығушылықты дамыту Бъдещите изследования-2013, Болгария, 17-25 февраль

КӨРУ

Математикада қолданбалы есептерді шешуде жоспар құру ерекшеліктері Бъдещите изследования-2013, Болгария, 17-25 февраль

КӨРУ

Үшбұрыштар. Үшбұрыштардың қасиеттері. Көмекші-оқу әдістемелік құралы. Кентау. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2013

КӨРУ

Қолданбалы есептерін үйрету арқылы оқушының қызығушылығын қалыптастыру IX халықаралық ғылыми-практикалық конференция. ‘Moderni vymo-zenosti vedy-2013’, Прага.

КӨРУ

Функция. Функцияның қасиеттері Көмекші-оқу әдістемелік құралы. Кентау. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2014

КӨРУ

Математика пәнінен тест жинағы Оқу әдістемелік нұсқау. Кентау. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, 2014

КӨРУ

Жоғарғы дәрежелі алгеб-ралық теңдеулерді шешудің стандартты емес түрлері «Ізденуші» журналы Шымкент, 2014 ж.

КӨРУ

Пирамиданың қасиеттеріне есептер шығару «Өзбекәлі Жәнібек оқулары-2014» атты V республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция

КӨРУ

Қазақ халқының “қырық қазына” көне ауызша есептер түрлерінің шыға-рылу тәсілдеріне талдау

КӨРУ

Қазақ халқының “қырық қазына” көне ауызша есептер түрлерінің шығарылу тәсілдеріне талдау. «Өзбекәлі Жәнібек оқулары-2014» атты V респуб-ликалық ғылыми-тәжірибелік конференция

КӨРУ

Пирамиданың қасиеттеріне есептер шығару «Өзбекәлі Жәнібек оқулары-2014» атты V республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция

КӨРУ

Пирамиданың қасиеттеріне есептер шығарудың әдіс-тәсілдері. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты- ІІ дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет конференцияның материалдары (Мәскеу, Ресей)

КӨРУ

Ақпараттық компью-терлік технологияларды қолдану – заман талабы «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты- ІІ дәстүрлі Халықаралық ғы-лыми-тәжірибелік интернет конференцияның материал-дары (Мәскеу, Ресей)

КӨРУ

Оқыту процесінде оқушылардың танып білуі, дидактикалық материалдарды қолдануы.Қазақстанның қарқынды даму кезеңінде жаратылыстану-гуманитарлық білім беру және ғылымды жетілдіру мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция. Мамыр, Түркістан 2014

КӨРУ

Информатика пәнін оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Интеллектуальные информационные и коммуника-ционные технологии-средство осуществления ретьей индустриальной революции в сете Стратегии «Казахстан 2050». 6-7 июнь, Астана 2014

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1989-1993 наладчик, комбинат «Ачполиметалл»


1993-1995 Фирма «Эй-Ти-Эй», оператор ЭВМ


1996-1999 инженер-бағдарламашы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті


1999-2003 математика пәнінің оқытушысы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті


2003 жылдан бастап математика пәнінің аға оқытушысы, Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Нұрсұлтан қаласындағы «Үкіметтік емес сапаны бағалау» орталығының 72 сағаттық сертификаты (05.08.2019ж.-17.08.2019ж.)


Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ. Үздіксіз және қашықтықтан білім беру орталығы. «Қашықтық-тан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақы-рыбы бойынша 72 сағат. (13.04.2020-18.04.2020ж.)


Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ. Үздіксіз және қашықтықтан білім беру орталығы. «Инклюзивті білім беру» тақырыбы бойынша 28.09.2020ж.-09.10.2020ж. аралығында қашықтықтан біліктілік арттыру курсы бойынша 72 сағат.