ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Каракулова Улбосын Ержановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Педагогикалық шетел тілі"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77718289710

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

ulbolsyn.karakulova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1-Innovative teaching methods as ways of increasing students’ mental activity Қазақстанның ғылымы мен өмірі №12/8 (154) 2020

КӨРУ

2. Integrated teaching of foreign languages as a pedagogical problem- КазҰПУ-ң Хабаршысы №12/8 (154) 2020

КӨРУ

3.Effective methods of teaching foreign languages – «Linguistics as a form of new scientific paradigms and innovative approaches of teaching foreign languages» Халықаралық ңылыми практикаоық конференция жинағы Нөкис -2021

КӨРУ

4, The role of game and humour in foreign language teaching Қазақстанның ғылымы мен өмірі ғылыми журналы № 4/5 Алматы 2020

КӨРУ

5.Teaching independent reading in secondary schools Ясауи университетінің Хабаршысы ғылыми журналы № 4 (114) Түркістан 2019

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

5.Certificate: “Мевлана” бағдарламасы бойынша (оқытушылар алмасу) сертификат, Kirikkale University,Тurkey, 2016ж


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 1990-1993ж.ағылшын тілі пәнінің мұғалімі,Қызылорда облысы


2.1993-1995 ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Ағылшын тілі кафедрасының оқытушысы


3. 1995-2020жг. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті,Ағылшын филологиясы кафедрасының аға оқытушысы


4. 2020ж. осы уақытқа дейін педагогикалық шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. Cambridge English Teaching Knowledge Test: TKT Module 1Language and background to language learning and teaching, 2014ж.


2. Cambridge English Teaching Knowledge Test: TKT Module 2 Lesson planning and use of resources, 2014ж


3. Cambridge English Teaching Knowledge Test: TKT Module 3 Managing the teaching and learning process, 2014ж


4.Certificate:-«Білім берудің жаңа тенденциялары мен парадигмалары. Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат). Қараша, 2018


5.-«Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» ҮББИ, ХҚТУ, Түркістан 2018ж


6.Certificate: “Innovative Teaching Technologies” Professional development training Prof.Dr.Bert Forschelen SES Expert. ХҚТУ, 2019


7.Certificate:“Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау”(72 сағат). Түркістан,2020 Абылай Хана


8.The History of the English Language” Біліктілікті арттыру курсы (72 сағат). Алматы -Ақпан, 2020


9.. Дистанционное обучение в практике преподавания иностранного (английский) языка в ВУЗЕ. 07.04.2020-02.10.2020. Казахский Университет Международных Отношений и Мировых Языков, имени Абылай Хана