ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Керимбеков Ержан Рахымжанулы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Инженерия" факультеті
"Компьютерлік ғылымдар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Кентау қаласы, Б.Момышұлы 65

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87471578969

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

erzhan.kerimbekov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

- Талантты жас ғалым мемлекеттік стипендиясы (2019) Государственная научная стипендия для талантливых молодых ученых (2019) Recipient of the State Scientific Scholarship for Talented Young Scientists (2019) - Қазақстан Ұлттық Жаратылыстану Ғылымдары Академяисының корреспондент-мүшесі (2019) Член-корреспондент Казахской Национальной Академии Естественных Наук (2019) Corresponding member of the Kazakh National Academy of Natural Sciences (2019) -Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі (2019) Академик Международной Академии Информатизации (2019) Member of the International Academy of Informatization (2019) -Түркістан облысының үздік жас ғалымы (2020) Лучший молодой ученый Туркестанской области (2020) The best young scientist of the Turkestan region (2020)


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

12.01.2009-01.09.2009. Оқытушы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қ 18.09.2010-01.09. 2017 . Докторант, Гази Университеті, Анкара қ./ 01.05.2015-01.07.2017. Зерттеуші ассистент (TUBITAK жобасы), Гази Университеті, Анкара қ. / 29.08.2017-25.06.2018. PhD, аға оқытушы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қ./ 29.08.2018-02.09.2019.Коммерцияландыру офисінің басшысы, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қ./ 02.09.2019-05.05.2021. Ғылым департаментінің директоры , Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан қ./ 05.05.2021-Осы уақытқа дейін Ғылыми жұмыстар және инновациялар жөніндегі проректоры Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

- «Жобалық менеджмент курсы» (2015) «Курс по проектному менеджменту» (2015) “Training on management of project cycle” (2015) - Ақпараттық қауіпсіздік және криптология (2016) Информационная безопасность и криптология (2016) ISC (Information Security and Cryptology) (2016) - «Қазақстанда Университетті басқару» 2020 мемлекеттік бағдарламасы (2020) Государственной программы «Управления Университетом в Казахстане» 2020 State program "University Management in Kazakhstan" 2020 - Сколково Мәскеу басқару мектебінің «Университетті басқару» курсы (2020) Курс «Управления университетом» Московская Школа управления Сколкова (2020) “University Management” course of Moscow School of Management Skolkovo