ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Курбаниязов Абилгазы Коптлеуович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Профессор

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 702 562 28 04

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

abylgazy.kurbanyazov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. АР05134202 Состояние экосистем бессточных озер аридного климата и возможности их хозяйственного использования на примере остаточных водоемов Аральского моря.2018-2020гг.

КӨРУ

2. AP08956547 Пилотное исследование режима морских течений на мангитауском шельфе Каспийкого моря. 2020-2021гг.

КӨРУ

Alexander S Izhitskiy, Georgiy B Kirillin, Igor V Goncharenko, Abilgazy K Kurbaniyazov and Peter O Zavialov. The world’s largest heliothermal lake newly formed in the Aral Sea basin Environmental research letters. 16 (2021) 115009 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac2d66

КӨРУ

1.A.S. Izhitskiy,P. O. Zavialov, P. V. Sapozhnikov, A.Kurbanyazov, et all.Present state of the Aral Sea: diverging physical and biological characteristics of the residual basins. Scientific Reports. - 2016.– T. 6. - DOI: 10.1038/srep23906. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4817148/

КӨРУ

Changing Pattern of Water Level Trends in Eurasian Endorheic Lakes as a Response to the Recent Climate Variability Remote Sens., Volume 13, Issue 18 (September-2 2021) Xin Zhang, Abilgazi Kurbaniyazov and Georgiy Kirillin. https://www.mdpi.com/2072-4292/13/18/3705

КӨРУ

2433 Гф.4. «Арал теңізінің физикалық, химиялық, биологиялық жүйелерінің эвалюциялық үдерістері және оның деградацияға ұшырауы» 2015-2017жж.

КӨРУ

A.S. Izhitskiy, P.O. Zavialov, E. Roget, H.-P. Huang,A.Kurbanyazov. On thermohaline structure and circulation of the Western Large Aral Sea from 2009 to 2011: Observations and modeling/ Journal of Marine Systems. 2014. - Volume 129. - Pages 234-247.

КӨРУ

Hedi Oberhänsli, Kateřina Novotná, Anna Píšková, Sabine Chabrillat , Danis,K.Nourgaliev A.Kurbanyazov . Variability in precipitation, temperature and river runoff in W Central Asia during thepast ~2000 yrs// Global and Planetary Change. - 2011. -Volume 76. - Issues 1–2. - Pages 95-104 . ISSN:0921-8181.

КӨРУ

Bujakaite, A. S. Izhitskiy, O. L. M. Shimanovich, A.Kurbanyazov. Geochemistry of О, Н, C, S, and Sr isotopes in the water and sediments of the Aral basin// Geochemistry International. – 2017. -Vol. 55. - No. 11. - pp. 1033-1045. ISSN 0016-7029

КӨРУ

P. N. Makkaveeva, V. V. Gordeeva , P. O. Zavialova A.Kurbanyazov . Hydrochemical and Hydrological Conditions in the Ural River Lower Reaches and in the Caspian Sea Mouth Region at the Beginning of the Spring Flood// Russian Meteorology and Hydrology. – 2018. - Volume 43. - Issue 10. - pp 706–712. ISSN 1068-3739,

КӨРУ

P.N. Makkaveev, P.O. Zavialov, A.Kurbanyazov, B.Yusupov . Investigation of chemical composition of the Aral sea water in autumn seasons of 2012 and 2013// Известия НАН РК.Серия геология и технических наук. -2018. - №3(429). -С.75-83.

КӨРУ

П. О. Завьялов, А. С. Ижицкий, Г. Б. Кириллин,В. Ю. Резвов, А. Курбаниязов. Особенности термохалинной структуры и водообмена в озере Иссык-куль// Oceanology. - 2020. - Т. 60. № 3. - С. 341-354.ISSN: 0030-1574

КӨРУ

A. K. Kurbaniyazov,K.Mamutov, P. R. Reimov, Some questions study of deflation processes and sand transport in the drained bottom of the Aral sea// Известия НАН РК.Серия геология и технических наук. -2020. - №6(444). -С.40 -50.

КӨРУ

F.V.Sapozhnikov, .Kurbanyazov, O.Y.Kalinina, R.N.Kebzhebai, G.Zh.Nurgalieva, State of microphyte cenoses at the water's edge in the vicinity of the port of Yersai and the village. Kuryk (Eastern Caspian Sea)

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. География ғылымдарының кандидаты. Өзбекстан Республикасы. жоғары аттесттатау комитетінің бұйрығымен 87/1, 01№. 007140 (23.04. 2002ж)


2. География ғылымдарының кандидаты, Білім және ғылымды қадағалау және сертификаттау комитетінің №3 хаттамасы, FKA№0000267 (27.02.2008 ж.) (нострификациялау )


3. География доценті академиялық атағы Білім және ғылымды қадағалау және сертификаттау комитетінің No: 9 27.2011DC No.0002710. берілді.


4.География мамандығы бойынша профессор академиялық атағы. Білім және ғылымды қадағалау және сертификаттау комитетінің хаттамасы № 815.18.12.2011. PR No. 0000304


5.Каз ҰПУ жанындағы 6D011600-География мамандығы бойынша философия докторы(PhD) бейні боыйнша доктор дәрежесін беру үшін диссертацияларды корғау жөніндегі Диссертациялық кенес мүшесі (2020)


6.Жоғары оқу орнының үздік оқытушысы-2021 байқауының жеңімпазы


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1982-1991 жылдары Каракалпакстан Респ. №2 ЖОМ мұғалім;


2.1991-1992 ж. Нукус мемлекетік педогогикалық институт лобаранты.


3. 1992-1998 ж. Нукус мемлекетік педогогикалық институтын География кафедрасының оқытушысы.


4. 1998-2003 ж. НМПИ Тарих- хұқықтану факултетінің оқу істері жөніндеғі декан орын басары


5. 2003-2007 ж. НМПИ Тарих- хұқықтану факультетінің География кафедрасының меңгерушісі


6. 2007-2008ж. А. Ясауи атындағы ХҚТУ Туризм кафедрасының аға оқытушысы


7.2008-2011ж. А. Ясауи атындағы ХҚТУ география кафедрасының аға оқытушысы


8.2011-2014ж. А. Ясауи атындағы ХҚТУ география кафедрасының менгерушісі


9.2014-2018ж. А. Ясауи атындағы ХҚТУ Үздіксіз білім беру институт директоры


10.2018-2019ж. А. Ясауи атындағы ХҚТУ Үздіксіз білім беру институты және қашықтықтан оқыту орталығының басшысы


11. 2019 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін жаратылыстану факультеті Экология және химия кафедрасының професссоры


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Coursera, EdX, Udacity, FutureLearn платформалары негізінде соңғы үш жылдағы кәсіби қызмет бойынша шет тіліндегі жаппай ашық онлайн курстар платформасы негізіндегі курс бойынша табысты оқу туралы сертификат


Natural Attenuation of Groundwater Contaminants: New Paradigms, Technologies Rice University 02/19/20201Coursera. org


Сертификат А.Курбаниязовтың «Жалпы жер тану» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курысын аяқталғандығын растайды. Damutek ID 00000202 08.10.2020ж.


Сертификат А.Курбаниязовтың «Ландшафтану» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курысын аяқталғандығын растайды. Damutek ID 00000204 08.10.2020ж.


Сертификат А.Курбаниязовтың «Метерология және климатология» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курысын аяқталғандығын растайды. Damutek ID 00000206 08.10.2020ж.


Сертификат А.Курбаниязовтың «Тәуелсіз мемлекеттер достығы елдерінің физикалық географиясы» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курысын аяқталғандығын растайды. Damutek ID 00000208 08.10.2020ж.


Сертификат А.Курбаниязовтың «Дүние жүзінің шаруашылық географиясы» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курысын аяқталғандығын растайды. Damutek ID 00000211 08.10.2020ж.


Сертификат А.Курбаниязовтың «Топонимика» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курысын аяқталғандығын растайды. Damutek ID 000004021 20.01.2022-27.01.2022ж.