ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Мағжан Сәуле

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Қазақ филологиясы"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Қазыбек би 216

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 701 303 22 70

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

saule.magzhan@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

КӨЗ СОМАТИЗМІНІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ЖӘНЕ МӘДЕНИ ФУНКЦИЯЛАРЫ Dr. Saule MAĞJAN AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:4 •Sayı:9•Temmuz 2016•Türkiye. 110-115 бб.

КӨРУ

Сәлемдесу кезінде қолданылатын ым-ишараттар.С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршысы №4 2016 ж. 266-273 бб. ISSN-1811-1823

КӨРУ

Көркем шығармаларда кездесетін просодикалық амалдар.С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршысы №4 2016 ж. 273-278 бб. ISSN-1811-1823

КӨРУ

Жырлардағы кейіпкерлердің коммуникация мәселесі.С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршысы №1 2016 ж. 9-16 бб. ISSN-1811-1823

КӨРУ

Фольклордағы диалогтің зерттелу деңгейі.С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің Хабаршысы №1 2016 ж. 16-22 бб. ISSN-1811-1823

КӨРУ

Иллюстративті ишараттар .Абай атындағы Мемлекеттік педагогикалық университеті Хабаршысы Алматы №1 2016 ж. 53-56 бб. ISSN-1728-7804

КӨРУ

Көп мағынаны білдіретін просодикалық параамалдар.Түркология журналы, № 2 2017 наурыз-сәуір. 59-63 бб.

КӨРУ

М.Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы кейіпкерлер есімдерінің мағынасы. Қазақстанның ғылыми әлемі. №4 /2018 ж. 221-225 бб.

КӨРУ

Қазақ тіліндегі тұрақты тіркестердің аударма нұсқалардағы қызметі. Қазақстанның ғылыми әлемі. №4 /2018 ж. 218-221 бб.

КӨРУ

Қазақстандағы тілдік жағдай: демографиялық мәселелері. Қазақстанның ғылыми әлемі. №2 /2018 ж. 123-127 бб. Қазақстанның ғылыми әлемі. №2 /2018 ж. 123-127 бб.

КӨРУ

Мәдениетаралық омонимияның берілу жолдары.Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6, 2018 ж.261-264 бб.

КӨРУ

Ұлттың ұлы бірлік идеясы немесе ілкі дәстүр қорушылары. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №6, 2018 ж. 258-261 бб.

КӨРУ

Methods of teaching essay writing for senior pupils in the Kazakh language Meruyert Burkitbayeva Speciality 6D011700 Kazakh Language and Literature, Department of Kazakh Phylology, Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, 29 Bekzat Sattarkhanov Avenue, 161200, Kazakhstan, Turkistan.Opción, Año 34, Especial No.17 (2018): 1020-1047 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385

КӨРУ

Тілдегі эмоцияны білдіретін ым-ишараттар («Күлу» ишараты бойынша). Ясауи универсиетінің Хабаршысы. №1, 2019.207-211 бб.

КӨРУ

Ым мен ишараттар семантикасы. Түркология журналы. №3, 2019.29-39 бб.

КӨРУ

СӨЙЛЕУ ТІЛІНДЕГІ ПРОСОДИКАЛЫҚ ПАРААМАЛДАРДЫҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №4/5, 2020 ж.366-369 бб.

КӨРУ

Қазақ және монғол тілдеріне ортақ сөздердің семантикасы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №12/8, 2020 ж.453-459 бб.

КӨРУ

Қазақ тілінің гендерлік факторы (бейвербалды амалдар негізінде) Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №12/8, 2020 ж.459-463 бб.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

25.04.2007 ж. 10.02.00 -қазақ тілі. Филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ диссертациялық кеңесі.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000-2007 жж. Қазақстан-Ресей университеті. Аға оқытушы.


2007 ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті.ің аға оқытушысы.


2010-2014 жж. Қожа Ахмет Ясауи атынд.ХҚТУ Қазақ тілі кафедрасының меңгерушісі.


2014 бүгінге дейін Қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Зерттеу жұмыстарын жазудың метологиясы және мақала жазып үйрену.1-15.03.2021. 72 сағат


Жоғары мектепте қазақ тіл білімі салаларын оқытудың теориялық-тәжірибелік мәселелері. 3-11.08.2020. 72 сағат


Инклюзивті білім беру. 28.09.-09.10.2020. 72 сағат


Онлайн форматында «Қазіргі қазақ тілінің ғылыми лексикологиясы» пәнін оқыту. 03-14.08.2020. 72 сағат


«Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» «Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы онлайн преподавания» 72 ак.ч ак.ч .