ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Момбекова Гульмира Раибековна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Менеджмент және туризм"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Мустафа Шоқай 113

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

gulmira.mombekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Н.Т.Батырова, Г.Р.Момбекова Мақтаны қайта өңдеу бойынша өнеркәсіп кәсіпорындарын дамытудың инновациялық тәсілдері Аграрлық нарық проблемалары, Алматы, №1 январь-март 2018, б.135-142

КӨРУ

Г.Момбекова Оңтүстік Қазақстан облысының тоқыма өндірісін дамыту жолдары Тұран университетінің хабаршысы, Ғылыми журнал №3 (79), Алматы, 2018, б.77-82

КӨРУ

Н.Т.Батырова Г.Р.Момбекова Экономиканың дамуындағы мейрамханалық бизнестің орны Тұран университетінің хабаршысы, Ғылыми журнал №4 (80), Алматы, 2018, б.69-73

КӨРУ

Н.Батырова Г.Момбекова Меры государственной поддержки АПК Казахстана через создание МТС Статистика, учет и аудит, №4(71), Алматы, 2018, б.96-100

КӨРУ

Н.Батырова, Г.Момбекова, С.Ержанова, Ж.Хустьи The problems of developing restaurant business in Kazakhstan Қарағанды университетінің Хабаршысы, №2 (90), 2018, Экономика сериясы, Қарағанды, б.28-36

КӨРУ

Н.Т.Батырова, Г.Р.Момбекова С.Ержанова, Я.Йлмаз Ways to improve the programs of development tourism in Kazakhstan Қарағанды университетінің Хабаршысы, №1 (89) / 2018, Экономика сериясы, Қарағанды, б.33-40

КӨРУ

N.Batyrova, G.Mombekova, S.Yessimzhanova, F.Turkmen Improvement of the material and technical base of agriculture in Kazakhstan Қарағанды университетінің Хабаршысы, №4 (92), 2018, Экономика сериясы, Қарағанды, 145-152, ISSN 2518-1998.

КӨРУ

Н.Т.Батырова, Г.Момбекова, Д.Келесбаев Х.Қожабаев Кәсіпорындардың дамуындағы инновациялық жолдардың ерекшеліктері Статистика, учет и аудит, №2(77), Алматы, 2020, б.111-114. ISSN 1563-2415.

КӨРУ

Х.Қожабаев Н.Т.Батырова, Г.Момбекова Improvement of the enterprise management system. Статистика, учет и аудит, №4(79), Алматы, 2020, б.82-87. ISSN 1563-2415.

КӨРУ

D.Kelesbayev,H Kozhabayev, G.Mombekova, R.Yermankulova, B.Dandayeva, An application for reduction of the non-value activities by Kaizen costing metod in the Kentau Transformer Plant entrepreneurship and ssustainability issues ISSN 2345-0282 (online) http://jssidoi.org/jesi/ 2020 Volume 8 Number 2 (December) http://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.2(11) pp 182-194

КӨРУ

14. N.Batyrova, G.Mombekova, R.Yermankulova, A.Jaxilikov Economic Problems of Kazakhstan’s Competitiveness in the International Tourist Business Journal of Advanced Research in Law and Economics ASERS Publishing Volum IX Issue2(32) Spring 2018, ISSN 2068-696. p.396-408 Journal’s DOI: https:// doi org/ 10.14505/jarle

КӨРУ

N.Batırova, G.Mombekova, F.Türkmen Ways to improve service in Kazakhstan Danish Scientific Journal. /N9 / 2018. ISSN 3375-2389. Vol.1. p.11-15

КӨРУ

Т.Батырова, Г.Р.Момбекова Оптимальное ресурсосбережение как залог устойчивого развития экономики Электронный периодический рецензируемый научный журнал «SCI-ARTICLE.RU» №75 ноябрь, Москва, 2019, с 3-10

КӨРУ

Mechanization of Agricultural Production of The Republic of Kazakhstan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Karabük Universitesi. ISSN 2147-7841 pp 352-363

КӨРУ

13. D.Kelesbayev, G.Mombekova, Z.Alibekova, B.Izatullayeva, B.Dandayeva, L.Taızhanov Establishing a quality planning scheme with kano model and a case study. Quality - Access to Success,2020//p-ISSN 1582-2559; e-ISSN 2668-4861; ISSN-L 2668-4861//Vol. QUALITY 21, No. 176/ June 2020, pp 56-64

КӨРУ

Т.Батырова, G.Mombekova, Н.Ж.Алимжанов Роль и социально-экономическая сущность жилищного фонда в национальной экономике Research and Innovation Collection of scientific articles International scientific conferences стр 9-12

КӨРУ

N.T.Batyrova, B.Keneshbayev, G.Mombekova Ways to support agriculture of Kazakhstan Actual scientific research collection of scientific articles p. Италия, 20-23

КӨРУ

Н.Батырова, Г.Момбекова Қожабаев Х. «Инновациялық зерттеулердің тиімділігін арттырудың модельдері мен әдістері» халықаралық ғылыми конференция 9-10 желтоқсан Қарағанды, 2021 Стр. 82-91

КӨРУ

Қожабаев Х. Батырова Н. Момбекова Г. Нахипбекова С.Кәсіпорынды басқаруда Кайзен тәсілінің инновациялық өзектілігі. Тұран университетінің хабаршысы, Ғылыми журнал 2021 ж. № 1(89)

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Менеджмент мамандығы бойынша PhD ғылыми дәрежесі (30.12.2016ж.);


2018 жыл «Бәсекеге қабілетті жоба жасау (Горизонт-2020)» тренинг қатысушы сертификаты (InExCB-Kz);


2020 жыл «Ғылымометрияға кіріспе» сертификаты;


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2005-2010 жылдары Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-і «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының магистр-оқытушысы


2010-2013 жылдары Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-і «Менеджмент» кафедрасының докторанты


2013-2016 жылдары Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-і «Менеджмент және туризм» кафедрасының магистр оқытушысы


2016-2018 жылдары «Әлеуметтік ғылымдар» факультеті «Менеджмент және туризм» кафедрасының PhD, аға оқытушысы


2018-2019 жылдары Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебінің тәрбие және кәсіби даму ісі жөніндегі декан орынбасары


2019-2021 жылдары Мемлекеттік басқару және экономика жоғары мектебінің атқарушы директоры


2021-2022 жылдары Менеджмент және туризм кафедрасының меңгерушісі


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

2017 жыл «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» біліктілік арттыру сертификаты (Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты)


2018 жыл «Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық» біліктілік арттыру сертификаты (Түркістан қараша айы)


2019 жыл «Бизнес және басқару» бейіні бойынша біліктілікті арттыру сертификаты. Кентау қаласы «Отан Кентау» оқу өндірістік орталығы


2020 жыл «Жоғары оқу орындарында білім беру менеджменті» пәні бойынша біліктілікті арттыру сертификаты (Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, Гармония эстетикалық тәрбие беру орталығы 10-25 ақпан айы)


2021 жыл «Кәсіпкерлік негіздері» курсы бойынша сертификаты «Интуит» Ұлттық ашық университеті


2021 жыл «Зерттеу жұмыстарын жүргізудің методологиясы және мақала жазуды үйрену» біліктілікті арттыру сертификаты Халықаралық қазақ түрік университеті, Үздіксіз және қашықтықтан білім беру орталығы