ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Мунасипова Малике Ереханқызы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Экономика, қаржы және есеп"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

malike.munassipova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«Банковское дело», «Туран» баспасы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан 2016

КӨРУ

«Сборник задач, заданий и тестов по банковскому делу» Туранбаспасы, Түркістан 2016 3. «Personnel Management», Craiova, Romania,2018

КӨРУ

Банктік операциялар және олардың есебі, «Туран» баспасы, Түркістан 2014

КӨРУ

«RusyaFederasyonuveOrtaAsya: Ekonomi, Politika, Güvenlik» Типография «Әлем»,г.Шымкент 2018

КӨРУ

.«Трудовой потенциал региона: сущность, особенности и методы измерения» Типография «Әлем»,г.Шымкент 2018

КӨРУ

.«ÜniversitelerdeKurumsalImajOluşumu» Типография «Әлем», г.Шымкент 2018

КӨРУ

Labor potential of the region: essence, features and methods of measurement, Монография, Nurly-beine г.Шымкент2020, 9,25 п.л.

КӨРУ

Preconditions for the Economic Development of the Jewerly and its legal Aspects in the Republic of Kazakhstan. Journal of Advanced Recearch in low and Economics JUNE 2016

КӨРУ

Theoretical and Methodological Approaches to the Study of Human Capital. Journal of Advanced Recearch in low and Economics JUNE 2016

КӨРУ

.«Political and economic aspects of energy cooperation between the russian federation and people’s republic of China» «CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS» Journal of Social and Political Studies, Volume 18 Issue 3, 2017 CA&CC Press® SWEDEN

КӨРУ

Econometric Analysis of Effect of Oil Price Change, Trade Balance and other Variables on Inflation International Journal of Energy Economics and Policy, 2018, 8(4), P.134-138

КӨРУ

An evaluation of developments of e-commerce practices in Kazakhstan in the framework of historical process, Espacios,ISSN 0798 - 1015, Vol. 40 (Number 22) Year 2019. Page 10

КӨРУ

.«Econometric analysis of unemployment factors in transition economies»«Экономика: стратегия и практика»- Научное издание Института экономики Комитета Науки МОН РК №1 2018г.

КӨРУ

Турецкая модель развития ювелирного производства. Вестник университета Туран №4 - 2018

КӨРУ

Состояние и тенденденции развития ювелирной отрасли в Республике Казахстан. Вестник КазНУ № 3, 2016

КӨРУ

Проблемы формирования и развития конкурентоспособного человеческого капитала в Казахстане Вестник КазНУ № 4, 2016

КӨРУ

Договорные аспекты организации заработной платы в Казахстане Вестник Карагандинского университета № 3,2018, С.2014-220

КӨРУ

Investigation of the factors affecting oil price, «Вестник КазУЭФМТ», Нур-Султан, №1,2020

КӨРУ

Investment opportunities in the development of innovative economy of Kazahstan, «Известия» Национальной академии наук Республики Казахстан № 5 (327), сентябрь-октябрь 2019 г.

КӨРУ

Innovative economy as a factor of sustainable development of rural territories of Kazahstan, Доклады Национальной академии наук Республики Казахстан № 5, 2019, с. 139-143

КӨРУ

Импорт алмастыру- Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізі ретінде, Журнал Института экономики Комитета науки МОН РК «Экономика: стратегия и практика», № 3(14), 2019

КӨРУ

Мұнай бағасының дамушы мұнай экспорттаушы елдердің нақты валюта бағамына әсері: панель мәліметтері негізінде талдау, Журнал «Статистика, учет и аудит», № 4, 2019

КӨРУ

Development of proposals contributing to the development of microcrediting in the Republic of Kazakhstan, Вестник Инженерной академии№2,2019

КӨРУ

Электрондық сауда жүйесін басқарудағы жекелеген елдердің іс-тәжірибесі, Статистика, учет и аудит – 2019.-№ 1,С.102-107

КӨРУ

«Түркістан облысында халықты азық-түлікпен қамтамасыз етудегі үй шаруашылықтарының ролі»// Аграрлық нарық проблемалалары.-2018. №3,С.134-140.

КӨРУ

«ҚР экономикасының жаңғырту жағдайында инновациялық белсенділікті микродеңгейде зерттеудің теориялық аспектілері», КазҰУ Хабаршыcы № 5, 2016

КӨРУ

МИНИМАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТАРИФНОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА

КӨРУ

Этапы становления и развития ювелирного производства в Турецкой Республике .......

КӨРУ

Зергерлік өнеркәсіптің ұлттық экономиканың дамуындағы рөлі

КӨРУ

World oil prices and their impact on the economic growth of oil exporting countries based on panel data

КӨРУ

Түркия Республикасында зергерлік өндірістің қалыптасу және даму кезеңдері.......

КӨРУ

. Қазақстанның инновациялық экономикасының дамуындағы инвестициялық мүмкіндіктер..

КӨРУ

Minimal salary in the system of organizing the tariff payment

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:


2017ж. Қ.А. Ясауи атты ХҚТУ-нің дамуына қосқан үлесі үшін ,,Ясауи’’ төс белгілерімен және ,,ХҚТУ-нің 25 жылдығы’’медалімен марапатталған.( куәлік № 569)


2018ж.«Ұлағатты ұзтаз» төс белгілесімен марапатталдым (куәлік № 084).


4.2019ж.«2018 ж.Қазақстанның ұздік оқытушысы» атағына ие болып БжҒМ төс белгісімен марапатталдым. 2018 ж.3 студент Нархоз Университетінде X Республикалық пәндік студенттік олимпиадада 2 орынға ие болды


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1989-1995 Жамбыл жеңіл және тамақ өнеркәсібі технологиялық институты ."Өнеркәсіпті басқару және оның экономикасы" мамандығы


2002-2004 М.Х.Дулати атындағы ТарМу. «Менеджмент» » мамандығы бойынша магистратура


2002-2006 ж Х.А.Ясави атындағы ХҚТУ Жамбыл филиалында аға оқытушы


2006-2009 Қ. А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де аспирантурада оқып диссертация қорғалды.2006 -2018 ж. Қ.А.Ясави атындағы ХҚТУ аға оқытушысы


2019 ж Қауымдастырылған профессор атағына ие болдым


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

2014ж.Түркия мемлекітінде «Түрік тілін үйрену» курстарына қатыстым(14 күн, 72 сағат)2016ж. Ғылыми –зерттеу жобасы аясында Түркия мемлекетінде Түркияның зергерлік компанияларының жұмыстарын зерттеу мақсатында 30 күндік командировкада болдым


2019 ж. 15.04 – 27.04.аралығында Алматы қ. Аль-Фараби КазҰУ «Қаржы» мамандығы бойынша тағлымдамадан өттім.(14 күн, 72 сағат)


2019 жылы 3.07.2019-17.07. аралығында Франция мемлекетінде Сорбона университетінде тағылымдама дан өттім


.2019 ж.Бішкек қаласында 14.06-29.06 аралығындаҚырғыз Экономика және қаржы институтында « Ғылыми зерттеудің методологиялық әдістері» атындағы ғылыми семинарға қатыстым (72 сағат),