ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Мусабекова Фариза Жолановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Медицина факультеті (Түркістан)
"Хирургиялық аурулар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қ. Б.Саттарханов, 29. 2-ғимарат, 207

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (725 33) 6-36-36 (ішкі 404) ұялы телефон:8702 178 47 16

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

musabekova.fariza@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. ӘОЖ 616.36-002.951.21 «УДЗ апаратының көмегімен жасалатын эхинококкэктомия отасының тиімділігі» атты тақырыптағы мақала, ISSN 2073-333Х, №2/2 (56) Xaлықapaлық ғылыми-тaнымдылық жypнaлы Қaзaқcтaнның ғылымымeн өміpі xaбapлapындa шықты. Е.Н.Тулежанов, 253-бет. Астана-2018ж.

КӨРУ

2. УДК 616.727.2 «Жедел иық шығуының диагностикасы және оперативті емі» атты тақырыпта мақала, 2306-6822.04, №4 (84) Республикалық ғылыми журнал VII том, Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы. Тулежанов Е.Н., 87-бет. Шымкент-2018ж.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. СЕРТИФИКАТ №М-1394. 1959. VII Международного конгреса «Человек и Лекарство - Казахстан» тема: Актуальные вопросы диагностики и лечения в клинике внутренних болезней. 29-31 октября 2014. Алматы – Шымкент.


2. 2016 жылы 29-31 мaмыp apaлығындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Тәyeлcіздігінің 25 жылдығынa, ЮНECКO 2016 жылдық Қoжa Axмeт Яcayи жылы дeп жapиялaнyынa, Қ.A.Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpік yнивepcитeтінің 25 жылдығынa жәнe м.ғ.д., пpoфeccop, Peceй Жapaтылыcтaнy ғылымдapының aкaдeмигі Ш.М.Ceйдинoвтың 63 жылдық мepeй тoйынa opaй «Эндoкpин caлacындaғы ынтымaқтacтық жәнe мeдицинaдaғы өзeкті мәceлeлepі» aтты өткeн Xaлықapaлық ғылыми-тәжіpибeлік кoнфepeнцияcынa жәнe «Қaлқaншa бeздің xиpypгиялық eмі» тaқыpыбындaғы мacтep – клacқa қaтыcып, 24 caғaт көлeміндe біліктілігін apттыpды.


3. 2016 жылы 29-31 мaмыp apaлығындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Тәyeлcіздігінің 25 жылдығынa, ЮНECКO 2016 жылдық Қoжa Axмeт Яcayи жылы дeп жapиялaнyынa, Қ.A.Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpік yнивepcитeтінің 25 жылдығынa жәнe м.ғ.д., пpoфeccop, Peceй Жapaтылыcтaнy ғылымдapының aкaдeмигі Ш.М.Ceйдинoвтың 63 жылдық мepeй тoйынa opaй «Эндoкpин caлacындaғы ынтымaқтacтық жәнe мeдицинaдaғы өзeкті мәceлeлepі» aтты өткeн Xaлықapaлық ғылыми-тәжіpибeлік кoнфepeнцияcынa қатысқаны үшін берілді.


4. ОҚМПИ «Рухани жаңғыру Ұлттық білім беру жүйесі және әлемдік тәжірибе» атты Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институтының 80 жылдығына арналған Халықаралық ғылыми – тәжірибелік конференция жұмыстарына қатысқаны үшін Мусабекова Фариза Жолановнаға берілді. 24 қараша 2017 жыл.


5. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында «Травматология ортопедия» бойынша 2 сағаттық мастер-классқа қатысқаны үшін берілді. 16-17 наурыз 2018ж


6. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында «Хирургия» бойынша 2 сағаттық мастер-классқа қатысқаны үшін берілді. 16-17 наурыз 2018ж.


7. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясында қатысқаны үшін берілді. 16-17 наурыз 2018ж.


8. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жоғары медициналық білімінен кейінгі білім беру институты «СЕРТИФИКАТ» Мусабекова Фариза Жолановна действительно принял участие в Международной Научно-Практической Конференции «Актуальные вопросы детских инфекций» (8 часов) 17 апреля 2019г. г.Туркестан.


9. 2018-2020 ж.ж. 04 маусым Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 6М050700 – «Менеджмент (Денсаулық сақтау саласындағы менеджмент)» ЖООК-М №0204594 магистр дипломы берілді.


10. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Магистр дипломына Куәлік ЖООК-М №0205594 7М04119-Менеджмент мамандығы бойынша педагогикалық бейіндік пәндерінің циклын төмендегі академиялық көрсеткіштермен меңгерді. 22 маусым 2021ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2015 ж. бері «Жaлпы xиpypгия» кaфeдpacындa oқытyшы қызмeтін aтқapып кeлудемін.


2. 2015-2019 жылы «Кіші мейірбике көмекшісі» тәжірибелік дағды бойынша жетекші қызметін атқардым.


3. 2017-2019 ж. аралығында «Жaлпы xиpypгия» кафедрасына хатшы қызметін қызметін атқардым.


4. 2020 ж-дан бастап «Хирургиялық аурулар» кафедрасына оқытушы қызметіне ауыстым және «Хирургиялық аурулар» кафедрасының сапасына жетекші қызметін атқарудамын.


5. 2020 оқу жылынан бастап «Процедуралық мейірбике көмекшісі» атты тәжірибелік дағдының жетекілік қызметін атқарудамын.


6. 2021 оқу жылынан бастап «Хирургиялық аурулар» кафедрасының оқытушысымын


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

"Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау" тақырыбы бойынша 21.09-03.10.2020ж. аралығында қашықтықтан біліктілігін арттырғаны үшін 72 сағат берілді.


"Мамандыққа кіріспе" пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсын аяқтағандығын растайды. 14.10-23.10-2020 жж.


Жалпы хирургия мамандығы бойынша медициналық қызметті жүзеге асыру және клиникалық практикаға жіберу үшін маман сертификаты алынды. Мемлекеттік орган басшысының 08.09.2021 жылғы № 132- н/қ бұйрығы.