ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Нуржауов Самат Джамартович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Медицина факультеті (Түркістан)
"Хирургиялық аурулар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Ғылыми атағы жоқ

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы, қызыл-көл н/з

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77786652930

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

samat.nurzhauov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

 2004-2010 ж.ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Медицина факултеті» ЖБ №0817496 «Емдеу ісі» дипломы берілді.


 2010-2011 ж.ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Шымкент медицина институтында ИК №0018549 «Емдеу ісі» және ЖБ №0817496 «Дәрігер» біліктілігі берілді.


 18.07.2011 ж. «Жалпы хирург» мамандығы бойынша маман сертификаты берілді СЕРТИФИКАТ № 215 - Ө. Бұйрығы. Тіркеу № 14-B-4421 Медициналық және фармацевтикалық қызметті бақылау комитеті ОҚО


 19.10.2011 ж. «Скорая и неотложная медицинская помошь» мамандығы бойынша маман сертификаты берілді СЕРТИФИКА №007286 приказ № - 468.


 2011-2014 ж.ж. Алматы мемлекеттік дәрігерлер жетілдіру институтында 6R113700 «Офтальмология және балалар офтальмологиясы» саласында резидентура оқуын аяқтады. Куәлік РК № 0001156


 05.11.2014 ж. № KZ38VBM00171626 «Офтальмология взрослая» мамандығы бойынша маман сертификаты берілді


 2016 жылы 29-31 мaмыp apaлығындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Тәyeлcіздігінің 25 жылдығынa, ЮНECКO 2016 жылдық Қoжa Axмeт Яcayи жылы дeп жapиялaнyынa, Қ.A.Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpік yнивepcитeтінің 25 жылдығынa жәнe м.ғ.д., пpoфeccop, Peceй Жapaтылыcтaнy ғылымдapының aкaдeмигі Ш.М.Ceйдинoвтың 63 жылдық мepeй тoйынa opaй «Эндoкpин caлacындaғы ынтымaқтacтық жәнe мeдицинaдaғы өзeкті мәceлeлepі» aтты өткeн Xaлықapaлық ғылыми-тәжіpибeлік кoнфepeнцияcынa жәнe «Қaлқaншa бeздің xиpypгиялық eмі» тaқыpыбындaғы мacтep – клacқa қaтыcып, 24 caғaт көлeміндe біліктілігін apттыpды.


 2016 жылы 29-31 мaмыp apaлығындa Қaзaқcтaн Pecпyбликacы Тәyeлcіздігінің 25 жылдығынa, ЮНECКO 2016 жылдық Қoжa Axмeт Яcayи жылы дeп жapиялaнyынa, Қ.A.Яcayи aтындaғы Xaлықapaлық қaзaқ-түpік yнивepcитeтінің 25 жылдығынa жәнe м.ғ.д., пpoфeccop, Peceй Жapaтылыcтaнy ғылымдapының aкaдeмигі Ш.М.Ceйдинoвтың 63 жылдық мepeй тoйынa opaй «Эндoкpин caлacындaғы ынтымaқтacтық жәнe мeдицинaдaғы өзeкті мәceлeлepі» aтты өткeн Xaлықapaлық ғылыми-тәжіpибeлік кoнфepeнцияcынa қатысқаны үшін берілді.


 Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті «Заманауи медицина дәстүрлер мен инновациялар» атты студенттер мен жас ғалымдардың І


 Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жоғары медициналық білімінен кейінгі білім беру институты «СЕРТИФИКАТ» Нуржауов Самат Джамартович действительно принял участие в Международной Научно-Практической Конференции «Актуальные вопросы детских инфекций» (8 часов)


 Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жоғары медициналық білімінен кейінгі білім беру институты «СЕРТИФИКАТ» Нуржауов Самат Джамартовичке Медициналық жоғарғы оқу орындарында бағалау және экспертиза жасау тақырыбында (54 сағат) біліктілігін алған.


 Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Жоғары медициналық білімінен кейінгі білім беру институты «СЕРТИФИКАТ» Нуржауов Самат Джамартовичке Медициналық жоғарғы оқу орындарында тиімді оқыту тақырыбында (54 сағат) біліктілігін алған.


 03.12.2019 ж. № KZ56VBM01011807 Приказ № 293-н/қ «Офтальмология взрослая» мамандығы бойынша маман сертификаты берілді


 09.09.2021 ж. № KZ70VBM01226313 Приказ № 371-н/қ «Бірінші дәрежелі маман» сертификаты берілді


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2012-2015 Алматы қаласы Актуаль оптик LTD оптикасында дәрігер офтальмолог, контактолог, оптимометрист қызметін атқарды.


2. 2014-2015 Алматы қаласы SOS medical assistance клиникасында дәрігер офтальмолог, контактолог, оптимометрист қызметін атқарды.


3. 2014-2015 Алматы қаласы ЮНАНА клиникасында дәрігер офтальмолог, контактолог, оптимометрист және офтальмохирург қызметін атқарды.


4. 2015 жылы «Хирургиялық аурулар» кафедарсында оқытушы қызметіне қабылданып, офтальмология пәнінен оқытушы қызметін атқаруда.


5. 2016-2018 жылы Түркістан қалалық орталық ауруханасының микрохирургия бөлімшесінде дәрігер-офтальмолог, офтальмохирург қызметін атқарды.


6. 2016-2020 жылы «Офтальмология» пәнінің жетекші қызметін атқаруда


7. 2019 жылы Түркістан қалалық дәрігер-офтальмолог, офтальмохирург қызметін атқаруда


8. 2019-2020 жылы «Ординатор-дәрігер көмекшісі» атты өндірістік тәжірибе жетекшісі қызметін атқарды.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

2019 жылдың "16" 09 бастап "28" 09 дейін Офтальмология (ересектердің, балалардың) мамандығы негізінде "Жасанды көзбұршақты имплантациялау" циклы бойынша 108 сағат көлемінде табысты аяқтап шықты.


Нуржауов Самат Джамартович действительно получил настоящее свидетельство с присвоением Первой квалификационной категории по специальности Офтальмология (взрослая) (специальность по наменклатуре)