ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Рустамбекова Мухаббат Ерубаевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Тарих"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан, Б.Саттарханов 29, №3 ғимарат

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 775 776 13 11

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

mukhabbat.rustambekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Pedagogical and psychological conditions of formation of teacher's readiness to realize innovative technologies of training, An International Journal. Life Science Journal. Acta Zhengzhou University Overseas Edition ISSN 1097-8135. Volume 10 - Special Issue 10 (Supplement 1010s), October 25, 2013, Zhengzhou University Marsland Press. Life Science Journal Editorial Office P.O. Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, the United States

КӨРУ

2. The Results of Research of the Problem of Developing Intellectual Skills of Future Primary School Teachers, An International Journal. Life Science Journal. Acta Zhengzhou University Overseas Edition ISSN 1097-8135. Volume 10 - Special Issue 10 (Supplement 1010s), November 25, 2013 Zhengzhou University Marsland Press. Life Science Journal Editorial Office P.O. Box 180432, Richmond Hill, New York 11418, the United States

КӨРУ

3. Central Asia as a segment of modern world-system, International Journal of Applied Engineering Research. -2015. Vol.10. – Iss. 24. –P. 44406-44415

КӨРУ

4. Strengthening the Practical Orientation of Studying the History of Southern Kazakhstan by the Means of Museum Pedagogy, Indian Journal of Science and Technology, Vol 9(42), DOI: 10.17485 /ijst/2016/ v9i42/90677, November 2016 ISSN (Print): 0974-6846 ISSN (Online): 0974-5645

КӨРУ

5. Jadidism Phenomenon in Central Asia, Procedia-Social and Behavioral Sciences – 2013. –Vol.89. –P.876-881

КӨРУ

6. Some Aspects of Management of Professional Self-Determination of the Personality of Teacher, AWERProcedia Information Technology & Computer Science 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences Belek-Antalya. Turkey 26-28 April 2013

КӨРУ

7. To the problem of using a national ornament in educational Process, AWERProcedia Information Technology & Computer Science 3rd World Conference on Innovation and Computer Sciences Belek-Antalya. Turkey 26-28 April 2013

КӨРУ

8. Ресейдің түркістан өлкесіндегі отарлық саясатының ұлтаралық қатынастарға әсері (Жетісу және Сырдария облыстары материалдары бойынша ), Вестник Ошского государственного университета, №4-2015, 220-225 бб.

КӨРУ

9. History of Asiаn and African countries in the Middle Ages, Turkistan, 2014 –р. 88 (оқу құралы)

КӨРУ

10. Кемализм және Туркиядағы модернизациялау процестері (ХХ ғасырдың 20-30 жылдары)., Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(59), 2018, 99-103 бб.

КӨРУ

11. Continuation of the Englightenment Ideas if Jadids in Asia to the National Liberation Movement, The Social Sciences 12(8):1444-1447,2017

КӨРУ

12. ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ «ЖАҢАШЫЛ» БАҒЫТТАҒЫ ЛЕЙБОРИСТТІК ПАРТИЯНЫҢ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАНУЫНДА ЭНТОНИ БЛЭРДІҢ РӨЛІ, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, №2(65), 2020 ж.

КӨРУ

13. Түркия мен Иран арасындағы серіктестік және бәсекелестік саясатының тарихы, Ясауи университетінің абаршысы, №1,2019ж

КӨРУ

14. Патшалық Ресейдің үстемдігі тұсындағы Қазақстандағы этнодемографиялық ахуалдың тарихнамасы, Ясауи униберситетінің Хабаршысы, №1,2019ж

КӨРУ

15.Representatives of Russian intellectuals on the agrarian issue in Kazakhstan (end of the XIX- beginning of the XX centuries)/Man In India.-2017.- Vol.97.-Iss.10.-P.275-282

КӨРУ

16.Features of the Formation and Establishment of the Public Education in the Turkestan Region in the Late XIX - Early XX Centuries/Man In India, 97 (23) Part 3 : 347-356 © Serials Publications

КӨРУ

17.Jadidism Phenomenon in Central Asia/Procedia-Social and Behavioral Sciences – 2013. –Vol.89. –P.876-881

КӨРУ

18.Әлем өркениетінің тарихы. Жалпы адамзаттық құндылықтар және ХI ғасырдағы Византия тарихына қатысты зерттеулер /Оқу құралы Шымкент «Әлем», 2016. -130 бет.

КӨРУ

19.«Әлем өркениетінің тарихы». Византия тарихындағы саяси билік пен мемлекеттік құрылыс./ Оқу құралы Шымкент «Әлем», 2017. -44 бет.

КӨРУ

20.Әлем өркениетінің тарихын оқытудың әдістемелік жүйесі /Оқу құралы Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, -Түркістан: 2018. -213 бет.

КӨРУ

21.Ortaç’da Asya, Afrika tarihi öğretim materyalleri/Türkistan, 2018-147 sayfa (оқу құралы)

КӨРУ

22.Саттар Ерубаев құбылысы: дәуір туғызған дарын/ Монография. – Шымкент: «Әлем» баспасы, 2018.- 212

КӨРУ

23.Заки́ Уалиди́ Тоға́н және түркістан ұлт-азаттық қозғалысындағы қазақ-түрік зиялылары/Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің Хабаршысы 3(82) 2016, 176-181 бб.

КӨРУ

24.Түркістан жәдитшілерінің ағартушылық идеяларының қалыптасуы және ұлт мәселесі/Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы № 2 (74) 2016, 2 том, 82-87 бб.

КӨРУ

25.Батыс Еуропа елдеріндегі лаңкестіктің тарихы мен географиялық бастаулары/Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(55), 2017, 155-158 бб.

КӨРУ

26.Қазақстанның патшалық Ресей құрамына енуі мəселесі М.П.Вяткиннің еңбектерінде/Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(55), 2017, 203-208 бб.

КӨРУ

27.Нидерланды мемлекетінің əлеуметтік жағдайы мен мемлекетке капиталистік қатынастардың енуі (XVII ғасырдың бірінші жартысы)/Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(55), 2017,83-87 бб.

КӨРУ

28.Кенесары Қасымов көтерілісі – ғалым М.П.Вяткиннің еңбектерінде/Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(55), 2017, 169-173 бб.

КӨРУ

29.1979 жылдан қазірге дейінгі аралықтағы Америка Құрама Штатының Иранға қатысты сыртқы саясаты мәселелерінің зерттелуі/Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы № 2 (82) 2018, 364-369 бб.

КӨРУ

30.Қазақ ағартушыларының адамгершілік көзқарасы/«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал. №5 (162) 2018

КӨРУ

31.Саттардың жазушы ретінде қалыптасуы/«Қазақ тарихы» ғылыми-әдістемелік журнал. №5 (162) 2018

КӨРУ

32.Балқан дағдарысының қалыптасуы мен ушығуындағы этникалық мәселелердің ролі/Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(59), 2018, 107-112 бб.

КӨРУ

33.Экономикалық қауіпсіздік саласындағы Қазақстан мен Ресей арасындағы серіктестік мәселесінің зерттелуі (2000 жылдан қазірге дейін)/Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(59), 2018, 259-264 бб.

КӨРУ

34.Туркия Республикасы - АҚШ-ның стратегиялық серіктесі ретінде (ХХ ғасырдың 50-60 жылдары)./Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих жəне саяси-əлеуметтік ғылымдар» сериясы, №4(59), 2018, 253-258 бб.

КӨРУ

35. Қазіргі замандағы Ресейдің Орталық Азия аумағындағы саяси және экономикалық мүдделері (2010 жылдан қазірге дейін)/Ясауи университетінің Хабаршысы ғылыми журналы, №1 2019

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Жоғары аттестациялық комитетінің 2011 жылдың 31 наурыздағы шешімімен (№3 хаттама) педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 1985-1993 жж. Шымкент қаласы, №34 бала бақшасы, тәрбиеші


2. 1993-2008 жж. Шымкент қаласы, Ы.Алтынсарин атындағы №65 жалпы орта мектебі, мұғалім


3. 2008 ж. бастап қазірге дейін Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-нің «Тарих» кафедрасында доцент м.а.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. «Global Professional Development” Білім Орталығы, Алматы (2020)


2. Gazi Üniversitesi, BELTEK Mesleki ve Teknik eğitim kursu, Ankara (2017)


3. «ҒАЛЫМНҰР» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, ХҚТУ (2020)


4. «ҒАЛЫМНҰР» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, ХҚТУ (2017)