ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сагдуллаев Иброхим Ирисматович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Педагогикалық шетел тілі"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77753112266

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

ibrokhim.sagdullaev@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Методологические подходы к исследовaнию проблемы формирования акме-креaтивных качеств у будущих учителей английского языка

КӨРУ

Methodological approaches of researching the problem of forming the creative qualities of future English teachers

КӨРУ

Моделирование процесса формирования профессиональных компетенций будущего учителя на основе полилингвального подхода

КӨРУ

Овладение будущими учителями методикой предметно- языковой интеграции в процессе специальной и методической подготовки

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

2012 жыл қазан айынан бастап педагогика және психология мамандығы бойынша PhD докторантурасында күндізгі бөлімде оқып 2015 жыл 26 желтоқсанда Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 6D010000 – Білім беру диссертациялық кеңесінде «Формирование акме-креативных качеств у будущих учителей английского языка» тақырыбындағы диссертациялық жұмысымды сәтті қорғап 2016 жыл Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 28 наурызындағы №300 бұйрығы негізінде 6D010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алдым. Қазіргі таңда 50 ден астам ғылыми мақалалар жарияладым олардың ішінде Scopus деректер базасына енетін журналдарда 3 мақала жарияланды.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2001 жылы Түркістан қаласындағы Ататүрік атындағы №17 орта мектепке ағылшын тілі мұғалімі ретінде жұмысқа қабылдандым. 2002 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің дайындық бөліміне ағылышын тілі оқытушысы болып жұмысқа ауыстым.2003 жылы аталмыш университеттің «Филология» факультетінің «Ағылшын филологиясы» кафедрасына өз мамандығым бойынша жұмысқа қабылдандым.Сондай-ақ 2003 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің «Филология» факультетіне магистратураға оқуға түстім және 2005 жылы 521250 «Филология» магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесіні алдым.2012 жыл қыркүйек айына дейін «Ағылышын филологиясы»кафедрасында магистр-оқытушы болып жұмыс істедім.2012 жыл қазан айынан бастап педагогика және психология мамандығы бойынша PhD докторантурасында күндізгі бөлімде оқып 2015 жыл 26 желтоқсанда Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 6D010000 – Білім беру диссертациялық кеңесінде «Формирование акме-креативных качеств у будущих учителей английского языка» тақырыбындағы диссертациялық жұмысымды сәтті қорғап 2016 жыл Қазақстан республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 28 наурызындағы №300 бұйрығы негізінде 6D010300-Педагогика және психология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алдым. Қазіргі таңда 50 ден астам ғылыми мақалалар жарияладым олардың ішінде Scopus деректер базасына енетін журналдарда 3 мақала жарияланды.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. 45 тен аса ғылыми еңбектер авторы, олардың ішінде 2 скопус базасында ғылыми мақал оқу әдістемелік құрал. 2. Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар мен әлем тілдер университетінде біліктілігін арттыру курсының сертификаты,2007. 3. “The 3rd World Conference on Innovation and Computer Science (INSODE-2013)” атты халықаралық конференцияда баяндамашы. 26-28.04. 2013, Анталия,Турция. 4. «Жоғары оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» Біліктілікті арттыру институтының сертификаты, ХҚТУ,Туркістан 2018 5.Сертификат. На тему «Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық». Туркістан: қараша 2018г