ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сахитжанова Зада Омаргазиевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Ағылшын филологиясы және аударма ісі"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Туркестан, Қазыбек би, 4 корпус, №310 кабинет

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

zada.sakhitzhanova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Гомердің «Одиссей» және қазақтың «Алпамыс батыр» поэмаларының мотивтік ұқсастықтары мен ерекшеліктері // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2 (26), 2019, Алматы, (88-92 беттер)

КӨРУ

«Туризм мамандарына арналған ағылшын тілі». Оқу құралы. Түркістан: Тұран, 2016 5. BEOWULF’S GREAT EXPLOITS// ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал № 2 (44) 2017, Астана, (209-212 беттер)

КӨРУ

ШЕКСПИРДІҢ «ГАМЛЕТ» ЖӘНЕ Ғ. МҮСІРЕПОВТЫҢ «ҰЛПАН» ШЫҒАРМАЛАРЫНЫҢ МОТИВТІК КӨРСЕТКІШТЕРІ. ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал № 4 (60) 2018 жыл

КӨРУ

Бертольд Блехттың «Әйдік шешей және оның балалары» және Шыңғыс Айтматовтың «Ана, Жер - Ана» шығармаларының мотивтік ұқсастықтары мен ерекшеліктері // Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №2 (26), 2019, Алматы, (83-87 беттер)

КӨРУ

«Көрұғлы» – әлем фольклорына ортақ жыр. ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1(29), 2020

КӨРУ

«Көрұғлы» жырының еларалық нұсқалары мен ағылшын басылымының ерекшеліктері. ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1(29), 2020

КӨРУ

Ағылшын және қазақ фольклорындағы алып образы. ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Көптілді білім беру және шетел тілдері филологиясы» сериясы, №1(29), 2020

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Курсы повышение квалификации


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

C 1993 по настоящее время преподаватель на кафедре Английской филологии в МКТУ имени Ходжи Ахмета Ясави


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Кандидат филологических наук, 2010


«Өрлеу», Newcastle university, 2014


«Болашақ», Leiden university, 2015


Сертификат «Дистанционное обучение в практике преподавания иностранного (английского) языка в вузе» МОН РК и КазУМОиМЯ им. Абылай хана, 2020