ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сарбаева Макпал Турсынбаевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан, 3 ғимарат, №213 кабинет

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+7 (725 33) 3-36-36

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

makpal.sarbayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. G.T.Sarbaeva, М.T.Sarbaeva E.Z.Tuleshova, G.N.Zhylysbaeva. Kinetics of Thallium in Aqueous Solutions of Hydrochloric Acid. Russian Journal of Physical Chemistry A (USA). ISSN: 0036-0244, 2019. - Vol.93. –P.1817-1821

КӨРУ

2. A.B.Bayeshov, М.T.Sarbaeva, G.T.Sarbaeva, K.T.Sarbaeva, A.K.Bayeshova, M.Zh.Zhurinov. Dissolution of iron electrodes during polarization with three-phase AC in hydrochloric and sulfuric acids solution. American Journal of Advanced Drug Delivery. ISSN2321-547X. 2014.-P454-462.

КӨРУ

3. М.Т.Сарбаева., Баешов А.Б., А.Е.Қоңырбаев. Мырыш сульфидін электрохимиялық әдіспен алу. Хабаршы Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы, Алматы 2014, №6-Б.49-54 ISSN 1991-3494.

КӨРУ

4. М.Т.Сарбаева, А.Б. Баешов, А.А.Адайбекова Н.С.Иванов, У.А. Абдувалиева, З.М. Мусина, М.Ж.Жұрынов. Қорғасын электродының сульфат иондары бар қышқыл ерітінділеріндегі электрохимиялық қасиеті. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ХАБАРЛАРЫ (Известия НАН РК) Химия және технология сериясы 5(407) 21-26 бет. Алматы, ҚР ҰҒА.

КӨРУ

5. М.Т.Сарбаева, Г.Т.Сарбаева, Б.Суннатова. Способ получения нитрата таллия (І) электрохимическим методом. Традиционная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы: сборник статей Международной научно-практической конференции. Ч.5– Уфа: АЭТЕРНА, 2017. С. 40-43.

КӨРУ

6. М.Т.Сарбаева, Сарбаева Г.Т., Еркін Д. Aйнымалы токпен поляризациялау арқылы түзілген таллийдің бейорганикалық қосылыстарының (TlCl, TlSCN, Tl2CrO4) аналитикалық қасиеттері. «Ұлы дала елі жастарының мақсаты – дамыған жаңа Қазақстан» атты жаратылыстану, техникалық, әлекметтік, гуманитарлық және экономикалық ғылымдар бойынша 20-шы студенттік ғылыми конференциясының еңбектері. Шымкент, 2017, 289-290 б.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2015 жылғы 27 наурыздағы шешімімен (№394 бұйрық) 6D072000-Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді.


2. Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде үздіксіз білім беру институты "жоғары мектепте оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары" тақырыбында 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсы. 03.01.2018-16.01.2018 куәлік №02878.


3. Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының базалық жоғары оқу орындарының тәжірибесін есепке алу, профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттырудың 260 сағаттық курсы және кәсіпкерлік дағдыларды дамыту, оның ішінде Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінде "Химия" мамандығы бойынша онлайн курстар. Қ. И. Сатпаев, Алматы, 18.06.2018-25.08.2018 Куәлік №00000056.


4. Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде үздіксіз білім беру Институтының "қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқыту және бағалау" тақырыбындағы 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсы. 13.04.2020-18.04.2020 куәлік №06106.


5. Біліктілікті арттыру курсы Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы. Нұртас Оңдасынов атындағы Түркістан мамандандырылған мектеп-интернаты "әдістемелік шеберхана: жас маманның кәсіби шеберлігін арттыру жолдары", 01.02.2020 - 20.03.2020 куәлік №1207.


6. Түркістан қаласы. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы «Биохимия» тақырыбында 26.10.20-04.11.20 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №068


7. Түркістан қаласы. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы «Мектепте химиялық эксперименттер жүргізу әдістемесі І, ІІ» тақырыбында 09.11.20- 20.11.20 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №522


8.Түркістан қаласы.«Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы «Химия есептерін шығару әдістемесі І, ІІ» тақырыбында 02.11.20-13.11.20 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №302.


9.Түркістан қаласы. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы «ЖОО оқытудағы инновациялық технолгиялар» тақырыбында 16.11.20-27.11.20 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №722.


10.Түркістан қаласы. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы «Қоршаған орта химиясының қазіргі кездегі мәселелері» тақырыбында 16.11.20- 27.11.20 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №721.


11.Түркістан қаласы. «Ғалымнұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы «Химияны оқыту әдістемесі курсы» тақырыбында 09.11.20- 20.11.20 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №538.


12. Түркістан қ. Қ.А.Ясауи ат.Халықаралық қазақ-түрік университеті «Инклюзивті білім беру» 28.09.2020-09.10.2020 аралығында 72 сағаттық курс. Сертификат №00581.


13. Білім беру, анимациялық және инновациялық технологиялар орталығы. Intensive English Language course. CERF Level B2 (Upper Intermediate) 25.07.2020-25.08.2020 Сертификат № 0320868


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

01.09.2008-12.01.2009 ж. Кентау көпсалалы колледжі, химия және биология пән мұғалімі.


13.11.2008 – 26.08.2011ж. Кентау қаласы, Қантағы елді мекені, А.С.Пушкин атындағы №6 қазақ орта мектебі, химия және биология пән мұғалімі, бірлестік жетекшісі.


01.11.2012-01.04.2015 ж. Аға ғылыми қызметкер, Алматы қаласы, Д.М.Сокольский атындағы «Органикалық катализ және электрохимия» институтының «Электрохимиялық технология» лабораториясы


01/09/2015 жылдан қазіргі уақытқа дейін, Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Экология және химия» кафедрасында PhD, аға оқытушы қызметінде.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. Биохимия


2. Физика-химиялық талдау әдістері


3. Химия


4. Химияны оқыту әдістемесі


5. Мектепте химиялық эксперимент жүргізу әдістемесі


6. ЖОО оқытудағы инновациялық технологиялар


7. Қоршаған орта химиясының қазіргі кездегі мәселелері.