ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сейтметова Айман Мараимовна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Биология"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан облысы. Кентау қаласы. Абай даңғылы 14-37

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77052274056

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

aiman.seitmetova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Ұлттық сусын – бозаның қоректік құндылығы. ҚР Ұлттық Ғылым Академиясының ХАБАРШЫСЫ. Алматы, 2016, № 3. Б.61-67.

КӨРУ

Түркістан қаласы ауыз суының ластану деңгейін зерттеу. ҚР Ұлттық ғылым академиясының «ХАБАРЛАРЫ» Сер. Биол. және мед. 4 (316) Шілде-тамыз 2016. Б.59-66.

КӨРУ

Исследование развития фузариозов у зараженных семян растений и установление профилактических мер борьбы с болезнью. ҚР Ұлттық ғылым академиясының «ХАБАРЛАРЫ», Сер. Биол. және мед. 2 (320) Наурыз-сәуір 2017. Б.201-207.

КӨРУ

Апатқа әкелер үш індет. ЖАС ҒАЛЫМ студенттер мен магистранттардың ХХV ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. Түркістан 2017. Б.47-53.

КӨРУ

Шырғанақ өсімдігінің химиялық құрамы, тағамдық, энергетикалық құндылығы және емдік қасиеттері. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты V-дәстүрлі Халықаралық ғылыми–тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. Түркістан 2017. Б. 343-347.

КӨРУ

Микология. Оқу-әдістемелік құралы.- Түркістан: Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, «Тұран» баспасы. 2017. -Б.88.

КӨРУ

Генетикалық есептер шығару арқылы оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыру. ҚР Ұлттық ғылым академиясының «ХАБАРЛАРЫ» Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар сериясы. №6 (316) Қараша-желтоқсан 2017. Б. 184-188.

КӨРУ

Bioecological studies identifying the reasons of occurrence of fungi species that infect the seeds of leguminous crops in south Kazakhstan. Fresenius Environmental Bulletin. Volume 27-No. 8/2018. pages 5301-5305.

КӨРУ

«Влияние микроэлементов в пищевых продуктах на здоровье человека». Научно-практический электронный журнал «Аллея науки», Москва, №4(20), (том 1), Апрель, 2018.

КӨРУ

«Білім саласының жаңа көкжиегі». «Аймақ» газетінің 8 (69) 20 ақпан 2019.

КӨРУ

«Оқушылардың ұжымдық танымдық іс-әрекеттерін қалыптастыру жолдары». «ІІ Юнусов оқулары: Ұлы далақұндылықтарын жаңғырту – білім мен ғылымды дамытудың негізгі факторы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция МАТЕРИАЛДАРЫ. 19 Наурыз 2019, Шымкент. Б. 302-307.

КӨРУ

Биологияны оқытуда оқушылардың жеке-топтық оқу-танымдық іс-әрекеттерін ұйымдастыру. Қарағанды университетінің ХАБАРШЫСЫ. Педагогика сериясы, №2 (94) 2019. Б.44-52.

КӨРУ

STUDY OF THE BIODIVERSITY THE FAUNA IN CERTAIN AREAS OF THE CITY KENTAU. «Вестник Государственного университета имени Шакарима города Семей» №3 (87) 2019. С. 264-268.

КӨРУ

The Biological Value, Chemical Composition and Nutrition of the National TURKISH People Drinksas “Kumys” and “Shubat”. Journal of Reseach on the Lepidoptera. Volume 50 (2). Year: 2019. pages 57-67.

КӨРУ

Оқушылардың кәсіптік бағдарын қалыптастыру жолдары. ЯСАУИ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ХАБАРШЫСЫ. №4 (114) 2019.Б. 140-150.

КӨРУ

Генетика. Оқу құралы. Шымкент, 2019.

КӨРУ

Білім сапасын диагностикалау дайындығын қалыптастыру. Оқу құралы. Шымкент, 2019.

КӨРУ

«ХҚТУ Ботаникалық бағында интродукцияланған үйеңкілердің биологиялық ерекшеліктерін анықтау». «Білім саласындағы рухани жаңғыру мәселелері» атты VIII дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның МАТЕРИАЛДАРЫ. І том. Түркістан, 2020. Б. 86-391.

КӨРУ

«Фосфоритті өндіру кезіндегі қалдықтардың қоршаған орта мен адам денсаулығына тигізетін әсерін бағалау». ҚазҰТЗУ Хабаршысы. №1 (137). Алматы, 2020. Б. 78-84.

КӨРУ

«Acer L. туысы түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін зерттеу нәтижелерін оқу үдерісінде қолдану». Вестник КазНацЖенПУ. №2 (82), Алматы 2020. С.7-14.

КӨРУ

«Биология курсында алқа тұқымдастарды жаңартылған бағдарлама бойынша оқытудың тиімділігі». «Қазақстанның ғылымы мен өмірі». №6/4 2020. Б.175-179.

КӨРУ

«Биология курсында оқушыларда салауатты өмір салты негіздерін қалыптастыру». «Қазақстанның ғылымы мен өмірі». №7 2020. Б. 137-141.

КӨРУ

«Биологияны оқытуда жаңартылған бағдарлама әдістерін қолданудың тиімділігі». «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналы. №12 2020. Б. 316-325.

КӨРУ

«Оқушылардың денсаулығын нығайтуда салауатты өмір салты негіздерін қалыптастырудың тиімділігі». «Қазақстанның ғылымы мен өмірі» халықаралық ғылыми журналы. №12 2020. Б. 326-336.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

 1999 жылы Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары білім министрлігі Микробиология және вирусология Институтының жанындағы Д.53.24.01 диссертациялық кеңесінің мәжілісінде 03.00.07 - Микробиология бағыты бойынша «Thiobaccillus ferrooxidans және бірқатар гетеротрофты микроорганизмдердің адсорбциялық активтілігі» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады.


 А.М.Сейтметованың болашақ педагог мамандарға сапалы білім беруде ғылыми және оқу-әдістемелік бағытында еңбектері көп. Ол бүгінгі күнге дейін ҚР Білім және Ғылым министрлігі грифімен шыққан 2 оқу құралының, 27 оқу және оқу-әдістемелік құралдардың, 80-ге жуық ғылыми еңбектердің, соның ішінде Thomson Reuters базасына енетін импакт-факторлы Life Science Journal журналында жарияланған 1 мақаланың және Скопус базасына енетін импакт-факторлы The Journal of Research on the Lepidoptera журналында жарияланған 1 мақаланың авторы.


 Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 25 жылдық медалімен марапатталды. Түркістан, 2016.


 Әл-Фараби атындағы ҚаҰУ-нің білім беруді дамыту және біліктілікті арттыру институтында биология пәнінің оқытушылары үшін ұйымдастырылған ағылшын тілі курстарының 360 сағаттық сертификаты (12.06.-02.09.2017).


 «Ұстаздар күні» мерекесіне орай оқу ісі және мәдени-тәрбиелік жұмыстарына белсене араласып, өз ісінде біліктілік танытқаны, оқу ордамыздың жақсы жетістіктерге қол жеткізуіне үлесін қосқаны үшін университет президентінің алғыс хатымен марапатталды. Түркістан, 2020.


 Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытуға қосқан зор үлесі үшін Ғылым және Білім министрінің алғысымен марапатталды. Нұр-Сұлтан, 8 желтоқсан, 2021.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000-2005 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Шымкент институты. Биология кафедрасының аға оқытушысы.


2005-2007 жылдары Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Кентау институты.. Биоэкология кафедрасының доцент м.а.


2007-2008 оқу жылынан қазіргі уақытқа дейін Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Биология кафедрасының доцент м.а.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. ҚР Білім және Ғылым министрлігі, «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы АҚ филиалы Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің басшы және ғылыми-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілігін арттыратын республикалық институты ұйымдастырған 240 сағаттық «Қазақстан Республикасының ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру» бағдарламасы бойынша 15.09-27.09.2014ж. аралығында 2 апта онлайн (қашықтан оқыту), 29.09-11.10.2014ж. аралығында 2 апта аудиториялық сабақтар (күндізгі оқыту тренингтері), өз бетінше жұмыс, соның ішінде портфолио жасау. Барлығы – 4 апта бойына білім жетілдіру курсында болып, біліктілігін арттырды. Курс аяқталған соң, «Жасушалық цикл. Жасушалардың бөлінуі» тақырыбында портфолио қорғап, №0132167 сертификат алды. Алматы, 11 қазан 2014 жыл.


2. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Үздіксіз білім беру институтының ұйымдастыруымен «Оқытудың интербелсенді тәсілдері мен формалары» тақырыбындағы 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсынан өтті. Түркістан, 14-19 наурыз 2016 жыл.


3. Springer Nature Certificate. Has successfully completed the official springer nature training how to use how to publish Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, 13 April 2017, Turkestan.


4. Certificate. English courses at al-Farabi University Institute of educational development and professional improvement within the framework of intensive training program of pedagogical personnel. The courses were organized for the university teachers of Biology (5В011300) in compliance with the experience of SPIID basic higher education institutions and state program. The program included on-line teaching. He/she showed the following level of the English language proficiency: Pre-lntermediate A2. (360-hour). In the period from June 12, 2017 to September 2, 2017. Almaty.


5. ҚР Ғылым және білім интеграциясы институтының ұйымдастыруымен қазақ тілінің мемлекеттік білім стандарттары мен оқу бағдарламаларының, оқулықтардың авторы, педагогика ғылымдарының докторы, профессор Ж.Дәулетбекова өткізген «Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық» тақырыбындағы 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсынан өтті. Түркістан: қараша 2018 жыл.


6. 14.01-26.01.2019 арылығында 72 сағат көлемінде «Білім берудің инновациялық әдістерін қолдану» тақырыбында оқу-әдістемелік тағлымдамадан өтті. Түркістан, 2019 жыл.


7. «Жоғарғы оқу орындарында биология пәндерін оқытуда инновациялық технологияларды қолдану» тақырыбындағы 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсынан өтті. Түркістан, 09-23 сәуір 2019 жыл.


8. ТОО Damutek ұйымдастыруымен «Генетика» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсынан өтті. Нұр-Сұлтан, 02.12.2019 жыл.


9. ТОО Damutek ұйымдастыруымен «Клетка биологиясы» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсынан өтті. Нұр-Сұлтан, 06.12.2019 жыл.


10. ТОО Damutek ұйымдастыруымен «Цитология және гистология» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсынан өтті. Нұр-Сұлтан, 09.12.2019 жыл.


11. «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақырыбы бойынша 13.04.2020 ж.-18.04.2020 ж. аралығында қашықтықтан біліктілігін арттырды. (72 сағат). Түрістан, 2020 жыл.


12. ИНТУИТ ұлттық ашық университетінде 03.05.2020-17.05.2020 аралығында қашықтықтан «Психология және педагогика» курсы бойынша біліктілігін арттырды. (72 сағат). Мәскеу, 2020 жыл.


13. ТОО Damutek ұйымдастыруымен «Микробиология» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсынан өтті. Нұр-Сұлтан, 19.09.2020 жыл.


14. «Инклюзивті білім беру» тақырыбы бойынша 28.09.2020 ж.-09.10.2020 ж. аралығында қашықтықтан біліктілігін арттырды. (72 сағат). Түрістан, 2020 жыл.


15. ТОО Damutek ұйымдастыруымен «Микология» пәні бойынша білімді жетілдірудің 72 сағаттық онлайн курсынан өтті. Нұр-Сұлтан, 08.10.2020 жыл.


16. Импакт-фактор мақалаларды жазу туралы Алия Оспанованың веб-семинарына онлайн қатысып, сертификат алды. Түркістан, 8 қаңтар, 2021 жыл.


17. 2021 жылдың 22 қарашасы мен 4 желтоқсан аралығында 72 сағат көлеміндегі «Оқытушылардың цифрлық құзыреттілігін дамытудағы педагогикалық дизайн» тақырыбы бойынша біліктілік арттыру курсынан өтті. Түркістан, 2021 жыл.