ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Тажибаев Рашид Ибрагимович

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан, Б.Саттарханов 29, №1 ғимарат, №428 бөлме

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77713241717

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

rashid.tazhibayev@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

6. Еуразияшылдық ағымы және Қазақстан Республикасының Еуразиядағы интеграциялық үдерістердегі рөлі, Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №2(65), 2020, 124-131 беттер

КӨРУ

1. “Değişen Dünyada Değişmeyen Değerler: Türk Cumhuriyetlerinde Üniversite Öğrencilerinin İş Etiğine Yönelik Tutumları” Bilig – Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara - 2018 / 87: 129-156. ISSN: 1301-0549

КӨРУ

2. Russia and China: national security and energy strategy aspects, Central Asia and the Caucasus. – 2019. Volume 20, Issue 3, ISSN140 4-6091 (Print), ISSN 2002-3839 (Online), 24-33.

КӨРУ

3. Global Governance, Chinese-Style: The Central Asian Projects Of The Asian Infrastructure Investment Bank, Central Asia & the Caucasus (14046091), 2019, Vol. 20 Issue 4, p32-40. 9p.

КӨРУ

4. The Central Asian Countries In The Global Economy: The Challenges Of Economic Integration, Central Asia & the Caucasus (14046091). 2020, Vol. 23 Issue 1, p32-40. 9p. 90-101.

КӨРУ

5. АҚШ-тың Еуропа Одағына қатысты ұстанған саясаты, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетiнің Хабаршысы Саяси Ғылымдар. Аймақтану. Шығыстану. Түркітану сериясы № 2 (127)/2019, 69-86 беттер

КӨРУ

7. Kızıl Meydan’dan Taksim’e: siyasette, kültürde ve sanatta Türk-Sovyet ilişkileri 1925-1945, (монография), İstanbul 2004, Aralık Truva Yayınları, ISBN: 975-6237-18-X. s.356.

КӨРУ

8. Дипломатиялық құжаттама(оқу құралы) Түркістан 2015, ISBN 978-601-243-719-5, 236 бет.

КӨРУ

9. Çokkutuplu dünyaya doğru ilerlerken uluslararası ilişkilerde denge politikası analizi, International Journal of Science Culture and Sport, July 2014 Special Issue 1, ISSN : 2148-1148, DOI: 10.14486/IJSCS86, 138-147 беттер.

КӨРУ

10. I.Dünya savaşının Rusya müslümanları üzerindeki tesirinin sosyal-siyasi boyutları, “Savaşan Devletlerin Tarihçilerinin Gözüle – 100. Yılında 1.DÜNYA SAVAŞI” Uluslararası Sempozyumu, 12-15 Kasım 2014 Antalya/Türkiye, 473-492 беттер.

КӨРУ

11. Некоторые проблемы в самоидентификации казахского народа, В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии, Cборник статей по материалам XLVII международной научно-практической конференции, № 4 (47). Апрель 2015 г. Сб. ст. по материалам XLVII междунар. науч.-практ. конф. № 4(47). Новосибирск: Изд. «СибАК», 2015. 194 с.( 49-56).

КӨРУ

12. Çin’in Ukrayna politikası: işbirliği mi yoksa denge oyunu mu!? International Congress on Afro-Eurasian Research II – April, 17-20. 2017/ Malaga, 61-77 беттер; ISBN: 978-605-67620-1-7(PDF) http://afroeurasia.org/userfiles/files/spain.proceedings.pdf (25.10.2017)

КӨРУ

13. İslam Dünyasının Sorunlarının Orta Asya’ya Yansıması, Van Yüzüncü Yil Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal Of Social Sciences Institute, International Congress of 21st Century Islamic World: A Strategic Perspective, (Opportunities, Possibilities, Developments, Challenges, Solution Proposals), Van / Türkiye (10-14 May 2017); 464-486 беттер; http://islamdunyasinabakis.yyu.edu.tr

КӨРУ

14. Sovyet İhtilalinin Uluslararası Politika Açısından Yeri ve Önemi, Ekim 1917 Sovyet İhtilali’nin Yüzüncü Yılında Türk Dünyası’ndaki Bağımsızlık Fikri ve Siyasi Hareketler, Uluslararası Sempozyumu Program İstanbul 16-17 Ekim 2017.

КӨРУ

15. Rus milliyetçiliği, Milliyetçilik, Kitap Editör: Tevfik Erdem, İSBN 978-625-7990-02-8; Baskı Tarihi Mart 2020 Milli Basım ve Yayın, İstanbul 2020. 516-536 беттер.

КӨРУ

16. Қайта оңалуға бет алған Түрік-Ресей қарым-қатынасы, 2017 жылдың 26-27 қаңтар Түркістан қаласында «Заманауи ғылым және білімнің өзекті мәселелері мен инновация тенденциялары» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. I-том.-539 бет., ISBN 978-698-153-204-2, 427-432 беттер.

КӨРУ

17. Ресейге қарсы жүйелі шабуылдың саяси астары, «Дүниежүзілік тарихтың өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция. Түркістан 31 наурыз 2017, I-том.-309 бет. ISBN 978 601-243-581-8, 81-90 беттер.

КӨРУ

18. Қазіргі әлемдік жүйедегі түркі әлемінің алар орны, Халықаралық әлеуметтік ғылымдар конгресі: Түркістан форумы ІІІ: Ғаламдасу үдерісінде Түркі дүниесінің келешегі, мүмкіндіктері мен қауіптер» атты конгресс, Түркістан 26-28 сәуір 2017, 488-502 беттер.

КӨРУ

19. Жансыздар соғысы немесе «Война без фронтов и границ», Таң-Шолпан, Алматы №1, 2017 ж. Қаңтар-ақпан, 150-172 беттер

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. Стамбул университетінің Ph.D докторы дәрежесі / Түркия (29.08.2002)


2. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Қазақ ұлттық университетінің біліктілікті арттыру курсын аяқтағаны туралы сертификат. Әл-Фараби, Алматы, 06.12.2019 ж.


3. Қазақстандағы докторлық дәрежелердің баламалығын тану, ҚР БҒМ ККСОН-ның 2011 жылғы 9 маусымдағы No 482 бұйрығы.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2002-2003 жылдары Абылай хан атындағы Халықаралық Қатынастар және Әлем Тілдері Университеті(Алматы).


2. 2003-2004 жылдары «Руханият» халықаралық қазақ-араб университеті (Алматы).


3. 2004-2005 жылдары Қазақ экономика және консалтинг университеті (Алматы). «Саясаттану» кафедрасының меңгерушісі


4. 2004-2007 жылдар Түркі Тілдес Елдердің Байланысын Зерттеу Институты(Алматы). Аға ғылыми қызметкер.


5. 2007 жылдан бүгінгі күнге дейін Қ.А.Яссауи атындағы ХҚТУ-да Әлеуметтік ғылымдар факультеті «Халықаралық қатынастар» кафедрасының аға оқытушысы, PhD докторы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті Үздіксіз Білім беру Институты. 2016.


2. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты, 2018.


3. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті Үздіксіз Білім беру Институты. 2019.


4. Экономикалық зерттеулер институты. 2019


Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің Біліктілікті арттыру және қосымша білім беру институты, 2019 ж.


6. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті Үздіксіз Білім беру Институты. 2020.


7. «Astana Jobalary» халықаралық және республикалық жобаларды ұйымдастыру орталығы. 2020.