ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Тажибаева Райхан Мусаматовна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Экономика, қаржы және есеп"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан, Б.Саттарханов 29, №1 ғимарат, №220 бөлме

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87789996060

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

raihan.tajibaeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Функционирование интеграционных формирований в зерновом производстве «Проблемы агрорынка», №4 2021 год, стр 96-103

КӨРУ

Особенности и задачи инновационной деятельности в промышленности ХХХIV Международные Плехановские чтения: Материалы межд. научно-прак конф. (2–3 февраля 2021 г.) – Ташкент: Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2021. стр 178

КӨРУ

Modern trends in management of the budget system Serbian Journal of Management, 2020, 15(1), стр. 55–68

КӨРУ

Особенности корпоративного управления в Республике Казахстан «Корпоротив бошкорув: назария ва замон вий амалиет» Республикалық семинар материалдары, Тошкент, 29 январь 2019ж., 167 б.

КӨРУ

Туризм саласындағы кластерді дамуды басқаруды жетілдіру бағыттары «Жастар жылына» арналған «Индустрия 4.0: сұхбаты және жас ғалымдарға бағыт-бағдар» атты ғалымдар мен мамандардың VI Республикалық ғылыми-практикалық конференциясының материалдары, 8 ақпан 2019жыл, 419 б

КӨРУ

Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпорындарды қолдау Молодой ученый, международный журнал №17.1 (255.1) 2019, 23 б.

КӨРУ

«Шағын бизнес» ұғымын түсіндірудің теориялық аспектілерін талдау Молодой ученый, международный журнал №17.1 (255.1) 2019, 25 б.

КӨРУ

Қазақстан моноқалаларының әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы Статистика учет и аудит, №3 (74) 2019 год, стр 213-218

КӨРУ

Cluster approach in the strategy of innovative development of agriculture «Қазақстандық қоғамды экономикалық жаңғырту» халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Түркістан , 2019, 252 б

КӨРУ

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ. Проблемы агрорынка. 2019;(2):76-82.

КӨРУ

Государственная поддержка аграрного сектора Казахстана Журнал «Проблемы агрорынка», №1 2021, стр 44-50

КӨРУ

Numerical modeling of the salt-transfer problem in soils E3S Web of Conferences, 2021, 264, 01005

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Халықаралық экономикалық қатынастар мамандығы бойынша Экономист квалификациясы (18.05.1996 ж. №635, диплом ЖБ1-0017320)


Халықаралық экономикалық қатынастар мамандығы бойынша ғылым магистрі деген академиялық дәреже (14.05.1998 ж. №0018 диплом МТБ№0000167)


Экономика ғылымдарының кандидаты (25,12,2010 №11 хаттама диплом ҒК№0005539)


Түркістан облысының Адами әлеуетті дамыту басқармасы Құрмет грамотасы (2021 ж. №3365)


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1996 ж. - Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің "Экономикалық теория" кафедра, оқытушы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау 13.04-18.04.2020 жыл, ХҚТУ-нің үздіксіз және қашықтан білім беру орталығы, Туркестан, 72 сағат, сертификат №06381


«Новая педагогика. Дизайн программ. Новые методы преподавания» октябрь 2020, Ұлттық ұстаз онлайн академиясы, 72 сағат, сертификат №173


Зерттеу жұмыстарын жүргізудің методологиясы және мақала жазуды үйрену 1наурыз-15 наурыз 2021. ХҚТУ-нің үздіксіз және қашықтан білім беру орталығы, Туркестан, 72 сағат, сертификат №01936


Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері 26 октябрь-4 ноябрь 2020 «Ғалам нұр» біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы, Туркестан, 72 сағат, сертификат №075


Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру 02-06.09.2019 ж. ХҚТУ-нің үздіксіз және қашықтан білім беру орталығы, Туркестан, 30 сағат, сертификат №0291


Управление компанией в условиях глобальной трансформации экономики 11 яянварь- 23 январь 2021, Одесский национальный политехнический университет, 72 часов, сертификат Т-30


State administration of planning, budgeting and training of employees in the digital economy. Odessa Politechniс state university, Desember 20-30, 2021, 72 hours, certificate №8/12