ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Тойчибекова Газиза Батихановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы №29, №3 оқу ғимараты

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 (72533) 6-36-36 (1305)

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

gaziza.toychibekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

S. Kurbaniyazov, N. А. Abdimutalip, G.Toychibekova, E.Ibragimova, O. Alchinbayeva The study on the environmental significance of glauconite deposits of the south Kazakhstan region with their further application in agriculture News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences issn 2224-5278 Volume 2, Number 422 (2017),239–244

КӨРУ

Kurbaniyazov, S.K., Shalabayeva, G.S., Abdimutalip, N.A., Toichibekova, G.B., Aripzhan, G.Z. Main properties of zeolites and their multipurpose application News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 26% 5(425), 2017 244-248с.

КӨРУ

A.М. Бocтaнoвa, A.E. Cepжaнoвa, Г.Б. Тoйчибeкoвa Изучeниe paзвития плecнeвых гpибoв в ceмeннoй мacce pacтeний и уcлoвия их дaльнeйшeгo вoздeйcтвия Reports of the national academy of sciences оf the republic of Kazakhstan ISSN 2224-5227 Volume 2, Number 312(2017),146–150

КӨРУ

A.М. Бocтaнoвa, Г.A. Бaбaeвa, Г.Б. Тoйчибeкoвa Влияние климатических условий на развитие и рост зерновых и бобовых семян The Bulletin of the national academy of sciences оf the republic of Kazakhstan ISSN 1991-3494 Volume 2, Number 366 (2017), 95–99

КӨРУ

А. Abdimutalip, G.Toychibekova, S. Kurbaniyazov Study of the bio containers of optimal composition to improve the growth and development of plants News of the national academy of sciences of the republic of Кazakhstan series of agricultural sciences issn 2224-526х Volume 2, Number 50 (2019), 94 – 98

КӨРУ

G.Toychibekova, A. Seytmetova Study of the biodiversity the fauna In Certain Areas of the city Kentau Семей қаласының шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы техника, биология, ауыл шаруашылық, ветеринария, тарих, экономика ғылымдары, ISSN 1607-2774, № 3(87)2019, 264-268б

КӨРУ

С.К. Курбаниязов, Б.Д. Аллашов , Б.С.Абдрасилов, И.О. Аймбетова, Г.Б. Тoйчибeкoвa, М.Б.Калмаганбетов Исследование совмешенного посева донника белого со злаковыми компонентами и овса сорта «узбекский широколистный» Вестник КазНИТУ №6 (136) ISSN 1680-9211, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, 2019, 431-434б

КӨРУ

С.К. Курбаниязов, Б.Д. Аллашов , Б.С.Абдрасилов, И.О. Аймбетова, Г.Б. Тoйчибeкoвa, М.Б.Калмаганбетов Исследование однородности и мелиоративности сортов сорго Вестник КазНИТУ №6 (136) ISSN 1680-9211, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, 2019, 435-439б

КӨРУ

С.К. Курбаниязов, Хидиров К.И, Кутлиева Г.3. Г.Б. Тoйчибeкoвa, Калмаганбетов М.Б Влияние биологического консерванта «Бактосил» на мясную продуктивность бычков Вестник КазНИТУ №6 (136) ISSN 1680-9211, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, 2019, 554-557б

КӨРУ

Г.Б.Тойчибекова Қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жаратудың тиімді жолдары Монография . – Түркістан, Тұран баспасы, 2020, - 144 б.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

2014ж. ҚР БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді


ҚР Үкіметінің 2018 жылдың 16-шы қарашадағы Ғылым саласындағы және мемлекеттік ғылыми сый ақыларды тағайындау бойынша конкурстық комиссияның шешіміне сай МЕМЛЕКЕТТІК ҒЫЛЫМИ СТЕПЕНДИЯ иегері


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000-2002жж. Түркістан қаласы, №10 Әл-Фараби атындағы орта мектебінде мұғалім


2002-2007жж. Қазақстан – Ресей институтында оқытушы


2007-2011жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ ЖМИ «Экология және химия» кафедрасында аға оқытушы


2011-2014жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ «Экология» ғылыми зерттеу институтында кіші ғылыми қызметкер


2014-2015 Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Мониторинг және бақылау орталығында жетекші маманы


2015ж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Жаратылыстану факультетінің «Экология және химия» кафедрасында доцент м.а.


01.03.2017ж. Университет Сенатының №4 мәжіліс шешіміне сәйкес қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы (доцент) қызметіне ауыстырылды.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Новации законодательства Республики Казахстан по экологическим вопросам» Туркестан, 10-13 апреля 2012 года


Has received scientific training at the Environmental Research and Development (Application) Center of Mugla Sitko Kocman University between 3.06.2013 and 14.06.2013 Turkey 2013


«Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру барысында оқыту нәтижелерін жоспарлау, қол жеткізу және бағалау» ҚРБҒМ Болон процесі және акадамиялық ұтқырлық орталығы 18 қазан 2014ж. Астана 2014


Ұздіксіз және Қашықтықтан білім беру орталығы «Оценка достижений студентов при компетентностном обучении» 24.11.-04.12.2014ж. Түркістан 2014ж


«Педагогикалық ғылымдар және медициналық білім беру» 24-25 сәуір 2015ж. Түркістан 2015ж


Ұздіксіз және Қашықтықтан білім беру орталығы «Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау әдістерін әзірлеу» 02.02.-09.02.2015ж. Түркістан 2015ж


«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы «за проведение мастер-класса по Программе повышения квалификации преподавателей педагогических специальностей вузов РК» 11.04.2015ж. Алматы 2015ж.


«Оқытудың интербелсенді тәсілдері мен формалары» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы 14.03.-19.03.2016ж. Түркістан 2016ж.


Казахстанский Национальный Координационный Центр Рамочной Прогрраммы Европейского Союза по исследованиям и инновациям «Горизонт-2020» 24.09.-26.09.2018 Туркестан 2018г.


Қоршаған ортаға эмиссияға арналған лимиттерді белгілеуді, міндетті экологиялық аудитті жүргізудің тәртібін, экологиялық-сараптамалық қызмет туралы. Оқытушылардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту тағлымдамасы. 21.01.2019ж. Түркістан 2019ж


«Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» семинар-пікірталас. 02.09..-06.09.2019ж. Түркістан 2019ж.


Үкіметтік емес сапаны бағалау орталығы «Экология, қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» 06.01.-18.01.2020ж. Нұр-Сұлтан 2020ж.