ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Ходжаев Нурлан Кенжетуреевич

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Стоматология" факультеті
"Адам патологиясы"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Туркестан қаласы

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

nurlan.khodzhayev@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту.- Тұран-ақпарат.- 2017.- №4(291).- С.11 02.01.2017

КӨРУ

Электрокардиограмманы талдауда және артериалды қысымды тиімді емдеуде тәуліктік мониторингілеу.- Вестник АГИУВ.- 2017.- №4. - С.22-25.

КӨРУ

Қарт науқастарға соңғы және резидуалды қалыпқа келу кезеңіне нейрореабилитациялық жол.- Вестник КазНМУ.- 2017.- №4. - С.106-107

КӨРУ

Определение класса опасности полисульфидно-тиосульфатного реагента.- Science Review.- 2017.- №7(7). - С.106-107.

КӨРУ

Суми-альфа пестициді және темекі тозаңы бірігіп әсер еткендегі ішкі ағзалардың морфологиялық көрінісі.- Гигиена, эпидемиология и иммунобиология.- 2017.- №4. - С.13-15.

КӨРУ

Тәрбие көзі – аталар сөзі.- Сарасөз.- 2019.- №14-15.- С.19.

КӨРУ

Состояние некоторых биохимических показателей у белых мышей при воздейтвии Суми-альфа и Лонтрима.- Вестник КазНМУ.- 2020.- №1. - С.487-492.

КӨРУ

Жануарлар организмдегі биохимиялық процесстерге Суми-альфа мен темекі шаңының аралас және оқшаулана әсер етуі.- Вестник КазНМУ.- 2020.- №1. - С.492-495.

КӨРУ

Изменение электролитного состава крови у лиц пожилого и старческого возраста при нарушении мозгового кровообращения.- Материалы II международной научно-практической конференцции «Бородинские чтения», посвященные 85-летию НГМУ.- 2020.- Новосибирск.- С.58-66.

КӨРУ

Pathological and Immunological Characteristics of the Pancreas in Infants who died from ARVI.- Annals of the Romanian Society for Cell Biology.- 2021.- Vol.25, Issue 2.- P.1798-1803.

КӨРУ

Расстройства микрогемоциркуляции печени при экспериментальной острой кишечной непроходимости.- «Актуальные проблемы биомедицины».- 2021, Санкт-Петербург.- С.125-126

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

«Основы теории и методики педагогических измерений».- Шымкент.- Май, 2004.


«Инновационные технологии в медицинском образовании».- Шымкент.- Апрель-май, 2008.


. «Essential in Medical Education».- Astana.- May, 2008. 4. Благодарственное письмо от Ректора МКТУ имени Х.А. Ясави.- Июнь, 2011.


Благодарственное письмо от директора УКБ МКТУ имени Х.А. Ясави.- Декабрь, 2012.


«Innovation in emergency care and current questions in the field of medicine.- Тurkеstаn.- June, 2014.


. «Актульные проблемы инфекционной патологии».- Шымкент.- Сентябрь-октябрь, 2014.


Благодарственное письмо от руководства медицинского факультета МКТУ имени Х.А. Ясави.- Декабрь, 2014.


Благодарственное письмо от Ректора МКТУ имени Х.А. Ясави.- Декабрь, 2014


«Эффективность преподавания в медицинском ВУЗе».- Туркестан.- Декабрь, 2014.


«Оценка и экспертиза в медицинском ВУЗе».- Туркестан.- Март, 2015.


Сот медицинасы және токсикологияның өзекті мәселелері».- Туркестан.- Май, 2015.


Награждение медалью «Ұлағатты ұстаз».- Туркестан.- Октябрь, 2017.


Білім беру жүйесіндегі жаңа инновациялық технологиялар».- Туркестан.- Март, 2018.


«Білім берудің заманауи тенденциялары мен парадигмалары. Жаңартылған білім беру жүйесінің ерекшеліктері: дәстүр мен жаңашылдық».- Туркестан.- Ноябрь, 2018.


«Эффективные методы преподавания по дисциплинам морфологии и физиологии».- Туркестан.- Январь, 2019.


«Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру».- Туркестан.- Сентябрь, 2019.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1997-2000 гг. - аспирантура на кафедре патологической физиологии Второго Ташкентского государственного медицинского института


2000-2003 гг. - кафедра патологической физиологии Второго Ташкентского государственного медицинского института


2003-2009 гг. - кафедра нормальной и патологической физиологии Южно-казахстанской государственной медицинской академии


2009-2013 гг. - кафедра морфологии и физиологии Учебно-клинической базы Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави


2013-по настоящее время - кафедра «Патологии человека» Международного казахско-турецкого университета имени Х.А. Ясави


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Эффективные методы преподавания по дисциплинам морфологии и физиологии».- Туркестан.- Январь, 2019.


«Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру».- Туркестан.- Сентябрь, 2019.