ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Минтасова Айгуль

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

Медицина факультеті (Түркістан)
"Жалпы хирургия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы. С.Ибрагимов №26

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77021402481

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

aigul.mintasova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

 Метод профессиональной направленности обучения медицинской биофизике. Қарағанды университетінің ХАБАРШЫСЫ, «Педагогика» сериясы, №2(86). – Қарағанды, 2017. – 25-32 б

КӨРУ

 Competency-based Approach to the Assessment of Professional Training for a Medical Student to Work with Medical Equipment. International Journal: Emerging Technologies in Learning, Austria, ISSN 1863-0383, Vol. 12, No 6, 2017. – P.108-119.

КӨРУ

 Медициналық биофизика пәнінде медициналық техниканы кәсіби бағытта оқытудың педагогикалық технологиясы. ҚазҰПУ, «Хабаршы», Педагогика ғылымдары сериясы, №1 (57). – Алматы, 2018. – С.70-76

КӨРУ

 Мектеп оқушыларына физиканы оқытуда нанотехнология элементтерін қолдану. ҚазҰПУ, «Хабаршы», Педагогика ғылымдары сериясы, №2 (58). – Алматы, 2018. – С.253-258

КӨРУ

 Жоғары оқу орындарында медициналық биофизика ұғымдарын тиімді меңгеру жолдары. ҚазҰПУ, «Хабаршы», Педагогика ғылымдары сериясы, №4 (60). – Алматы, 2018. – С.138-145.

КӨРУ

 Assessment of Student Creativity in Teaching Physics in a Foreign Language. Journal of Contemporary Education, Published in the Slovak Republic European, E-ISSN 2305-6746 2019, 8(3): 587-599 DOI: 10.13187/ejced.2019.3.587. – P.587-599

КӨРУ

 Болашақ медицина мамандарын даярлауда «Медициналық биофизика» пәнін оқытуды ұйымдастыру. ҚазҰПУ «Хабаршы», Педагогика ғылымдары сериясы №4(64), Алматы, 2019. – 278-281 б

КӨРУ

 Assessment of the Model of Formation of Professional Competence in the Learning Process of Medical Physics. International Journal of Instruction, Faculty of Education, Eskisehir Osmangazi University, Turkey, ISSN 1694609X, DOI 10.29333/IJI.2021.14153A, Vol. 14, Nо 1, 2020. – P.889-906.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

 03.01.-31.12.2019 ж. – Абай атындағы ҚазҰПУ, кіші ғылыми қызметкер (қатысқан ғылыми жоба тақырыбы: «Шығарылуы қиын мұнай және газ қорларын өндіру және жер қабатының гидравликалық жарылу тиімділігін бақылауға арналған инновациялық трейсерлерді дайындау»);


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

-2010-2011 жж. – Түркістан медицина колледжі, физика және биофизика пәнінің оқытушысы


-2011-2017 жж. – Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, медициналық биофизика пәнінің оқытушысы


-2018-2020 жж. – С.Д.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ медициналық биофизика пәнінің оқытушысы


-2019-2020 жж. – әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, физика пәнінің оқытушысы


-2020-2021 жж. – Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Білім беру бағдарламалары және әдістемелік орталық әдіскері; физика кафедрасында оқытушы;


-2021 ж. бастап Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Медицина Факультеті, Жалпы хирургия кафедрасында, Медициналық биофизика пәнінің оқытушысы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Combined Course of General English and Ielts Preparation» курсы бойынша 150 сағат көлемінде біліктілік арттырды. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, 20.08.2016 ж


«5В011000-Физика» мамандығының ағылшын тіліндегі курсы бойынша 240 сағат көлемінде біліктілік арттырды. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, 20.12.2016 ж


«Использование современных технологий в процессе преподавания естественно-научных дисциплин» курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілік арттырды. Халықаралық Кувейт университеті, Бішкек, 17.11.2018 ж.


«Методические модели и технологии обучения физике в вузе» курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілік арттырды. Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы, 08.11.2019 ж


«Биофизика» курсы бойынша 144 сағат көлемінде біліктілік арттырды. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы, 21.12.2019 ж.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша оқу үдерісін жоспарлау және ұйымдастыру» курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілік артырды. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, 07.09.2020 ж.-18.09.2020 ж.


«Физика» курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілік арттырды. Damutek, Нұр-Сұлтан, 27.09.2020


«Введение в наукометрию» курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілік арттырды. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, 20.11.2020 ж.-11.01.2021 ж.


«Зерттеу жұмыстарын жүргізудің методологиясы және мақала жазуды үйрену» курсы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілік арттырды. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Түркістан, 01.03.2021 ж.-15.03.2021 ж