ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Абишова Гулжан Уринбасаровна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Биология"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан облысы, Түркістан қ., Мұңайтпасов, 94

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87711415141

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

gulzhan.abishova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Применение методов «Flippedclassroom» и проектной деятельности в обучении биологии. Вестн. КазНПУ. Сер. Педагогика и психология. 2018. № 1. С. 158-165.

КӨРУ

Readiness of students-biologists for the organization and implementation of projects at the university. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan Series of Social and Human Sciences. ISSN 2224-5294 № 6 (322). 2018. С. 87-90.

КӨРУ

К вопросу о формировании готовности студентов к проектной и научно-исследовательской деятельности. Вестн. КазНПУ. Сер. Педагогика и психология. 2019. №2 (39). С.123-130

КӨРУ

Жоғарғы оқу орындарында жобалық технологияның оқу процесіне енгізу жағдайы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі, Халықаралық ғылыми журнал, №3/3 2020 жыл, Алматы. С. 146-150

КӨРУ

The application problem of project-based learning technology in higher education of Kazakhstan. Eurasian Journal of Biosciences, 2020 - Volume 14 Issue 1, pp. 781-789, Turkey

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Жалпы еңбек барысында 62 ғылыми-әдістемелік еңбектерінің авторы, оның ішінде ҚРҰҒА және ЖАК бекіткен журналдарда жарияланган макалалар саны - 12, Халықаралық және Республикалық ғылыми-теориялық конференция мақалалары - 27, оқу-әдістемелік құралдар саны – 16 (университеттік), электрондық оқулықтар – 1, шет елдік басылымдарда – 5, Thomson Reuters , Elsiever, Scopus деректер базасына кіретін журналдарда – 1.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1997-2002-Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ, Экономика факультеті, Туризм менеджменті кафедрасы, лаборант


2002-2007 - Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ, Жаратылыстану факультеты, методист


2007-2014 - Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ, Жаратылыстану факультеты, Биология кафедрасы, оқытушы


2014-2017 - Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ, Жаратылыстану факультеты, Биология кафедрасы, аға оқытушы, декан орынбасары


2017-2020 - Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, 6D011300-Биология, докторантура


2020 - Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ, Жаратылыстану факультеты, Биология кафедрасы, аға оқытушы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті, Біліктілік арттыру институты, 240 сағат, 01.11.2016-20.12.2016, Алматы, Ағылшын тілі курсы Сертификат IELTS (В1), British concil, 08.09.2016