ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Калдыгозова Ғалия

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Травматология-ортопедия және онкология (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент қаласы, А.Байтұрсынов к/і 7/7.

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87470493690

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

galiya.kaldykozova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

ВЕСТНИК Каз НМУ №3-2020 К.Н. Тажибаева1,2, Г.Е. Калдыгозова1, А.Д. Садыкова2, Б.С. Жумашов1, А.Е. Алтаев1 1Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Шымкент, Казахстан 2Казахский национальный университет им. аль-Фараби Алматы, Казахстан ИСТОРИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИИ В ОБЛАСТИ ОНКОЛОГИИ И ГИНЕКОЛОГИИ (СИСТЕМНЫЙ ОБЗОР) Систематический обзор роботизированной хирургии в онкогинекологии: сравнение роботизированных и нероботических хирургических подходов К.Н. Тажибаева1,2, Б.Б. Дауренов1, Г.Е. Калдыгозова1, А.Д. Садыкова2, Н.К. Орманов1 1Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Шымкент, Казахстан 2Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан К.Н. Тажибаева1,2, Б.Б. Дауренов1, Г.Е. Калдыгозова1, А.Д. Садыкова2, Н.К. Орманов1 1Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Шымкент, Қазақстан 2Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби Алматы, Қазақстан ГИНЕКОЛОГИЯЛЫҚ ОНКОЛОГИЯДАҒЫ РОБОТТАЛҒАН ХИРУРГИЯҒА ЖҮЙЕЛІК ШОЛУ: РОБОТТАЛҒАН ЖӘНЕ РОБОТТАЛМАҒАН ХИРУРГИЯЛЫҚ ТӘСІЛДЕРДІ САЛЫСТЫРУ Туберкулезбен ауыратын науқастардағы спецификалық және спецификалық емес микрофлора мұрын қуысының сипаттамалары Н.А. Ташбаев1, Г.Е. Калдыгозова1, К.Н. Тажибаева1,2 1Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 2Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Алматы Қазақстан Н.А. Ташбаев1, Г.Е. Калдыгозова1, К.Н. Тажибаева1,2 1Международный Казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави, Шымкент, Казахстан 2Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИЧЕСКОЙ И НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ СОДЕРЖИМОГО ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У БОЛЬНЫХ КОСТНО-СУСТАВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ Туберкулезбен ауыратын науқастарда жоғарғы тыныс жолдарының ауруы Н.А. Ташбаев, Г.Е. Калдыгозова, У.Г. Рахманкулов, Ш.С. Аскаров Результаты лечения заболевания глотки у больных туберкулезом Н.А. Ташбаев, Г.Е. Калдыгозова У.Г. Рахманкулов, Б.С. Жумашов Лапароскапияның онкогинекология саласына ену тарихы (жүйелік шолу) К.Н. Тажибаева1,2, Г.Е. Калдыгозова1, А.Д. Садыкова2, Б.С. Жумашов1, А.Е. Алтаев

КӨРУ

RESEARCH OF HYDROCARBON COMPOSITION AND PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF LIGHT DISTILLATE FRACTIONS OF CASPIAN OIL E.K. Kaldykozov1 , E. S. Tleubay1,*, G. E. Kaldygozova2 and B. A. Abdikerimov1

КӨРУ

The average weight of molecule - an indicator of endogenous intoxication at vasomotor rhinitis. G. E. Kaldygozova. International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University, 29 Sattarhanova street, 487010, Turkestan, Kazakhstan.

КӨРУ

EVALU ATION OF OTOLARYNGOLOGY AT THE TEENAGE POPULATION LIVING IN TПE AREAS WHERE THE OIL REFINERY G. Е. KALDYGOZOVA*, Е. KALDYGOZOV, м. s. вEKTURGANOV, В. Ѕ. ZHUNIASHOV and М. Е. ZHANTEYEV lnternational Hoca Ahmet Yesesi Turkish-Kazakh k niversity, 29 Sattarhanova Street, 457010, TURKESTAN, KAZAKHSTAN

КӨРУ

Калдыгозова Г.Е , Ташбаев Н.А , Кудерова Н.Ш Клиникалық оториноларингология (схема түрінде) Оқу құрал 2 УДК 616.21 К 17

КӨРУ

1. БАС ЖӘНЕ МОЙЫН АҒЗАЛАРЫНДА КЕЗДЕСЕТІН ОНКОЛОГИЯЛЫҚ АУРУЛАРЫНЫҢ ӨСУ ДИНАМИКАСЫН БАҚЫЛАУ (МЫСАЛЫ ШЫМКЕНТ Қ.) К.Н. Тажибаева, Г.Е. Калдыгозова, А.Н. Орманов 2. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОЛЕКУЛ СРЕДНЕЙ МАССЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РИНИТЕ Калдыгозова Г.Е., Бектурганов М.С. 3. СОЗЫЛМАЛЫ РИНИТТІ ЕМДЕУДЕГІ ОРТАША САЛМАҚ МОЛЕКУЛАЛАРЫН АНЫҚТАУДЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ МАҢЫЗЫ Г.Е. Калдыгозова, М.С. Бектурганов

КӨРУ

Студенттерді ғылыми бағытта жұмыстарына қызықтыру жолдары. Х.А. ЯССАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ КАЗАҚ – ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ ШЫМКЕНТ МЕДИЦИНА ИНСТИТУТЫ ДИПЛОМНАН КЕЙІНГІ ОҚЫТУ ФАКУЛЬТЕТІ, Кафедра травматологии- ортопедии и онкологии Калдыгозова Галия Еркимбековна, кандидат медицинских наук

КӨРУ

Пандемия кезінде онкологиялық науқастарда COVID-19 анықтаудыҝ заманауи тәсілі К.Н. Тажибаева1,2,3 , А.Д. Садыкова2 , Г.Е. Калдыгозова1 , А.Н. Орманов1 , Д.Т. Тасбалтаева

КӨРУ

Особенности выявляемости онкологических заболеваний органов головы и шеи в условиях Городского онкологического центра города Шымкент К.Н. Тажибаева1,2 , Г.Е. Калдыгозова

КӨРУ

МАТЕРИАЛЫ IV ПЕТЕРБУРГСКОГО ФОРУМА ОТОРИНОЛОРИНГОЛОГОВ РОССИИ. УДК 616. 211-002 .2:615. 841-053 .6 Диагностическая ценность определения молекулярной массы в лечении хронических ринитов. Г. Е. Калдыгозова, М. С. Бектурганов,. Международный казахско-турецкий университет, г. Шымкент, Республика Казахстан

КӨРУ

БЮЛЛЕТЕНЬ ВРАЧЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Республиканский научно-практический журнал №2, 2020 ШЫМКЕНТ ҚАЛАСЫНДА КӨЗБЕН КӨРІП АНЫҚТАЙТЫН ҚАТЕРЛІ ІСІК АУРУЛАРЫНЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІН АНЫҚТАУ Тажибаева К.Н, 1,2 Калдыгозова Г.Е. 2 Абдрахманова З.Б. Кулниязова М.Н., 2 Жакипов Б. Б., 2 Өксікбаев А.Ә. 2 Оңтүстік - Қазақстан медицина академиясы, Шымкент қ, ҚР Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-тҥрік университеті ҚР

КӨРУ

INFLUENCE OF ADDITIVES ON ANTI KNOCK AND ENVIRONMENTAL PROPERTIES OF GASOLINE AND THEIR MECHANISM OF ACTION E.K. Kaldykozov1 , B. A. Abdikerimov1,*, G. E. Kaldygozova2 and E. S. Tleubay1

КӨРУ

«Жоғарғы медициналық білімінен кейінгі білім беру» факультеті «Травматология – ортопедия және онкология» кафедрасы Урология негіздері Оқу-әдістемелік құралы Калдыгозова Галия Еркимбековна Жумашов Бахтбек Сейдуллаевич

КӨРУ

Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрiк университетi Оқу клиникалық базасы Стоматология және жалпы медицина және факультеті ЛОР- мүшелерінің бөгде заттары Қалдыгозова Ғалия Еркимбековна 2 УДК Қалдыгозова Ғ.Е. ЛОР мүшелелерінің бөгде заттары Шымкент 2013ж – 68бет

КӨРУ

Топические антибактериальные препараты при острых воспалительных заболеваниях полости носа. Г.Е. Калдыгозова Международный казахско-турецкий университет им. Яссави ШМИ (г. Шымкент, Казахстан

КӨРУ

ВЕСТНИК Каз НМУ №1-2020 А.К. Баймагамбетов, Г.М. Ербосынов, Г.Е. Калдыгозова Международный казахско-туредский университет им.К.А.Ясауи г.Шымкент Кафедра «Травматология-ортопедия и онкология» ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ГНОЙНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА А.К. Баймагамбетов, Г.М. Ербосынов, Г.Е. Калдыгозова Қ.А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті Шымкент қ. «Травматология- ортопедия және окология» кафедрасы ҚАНТ ДИАБЕТІ НЕГІЗІНДЕ НАУҚАСТАРДЫҢ ЗӘР ШЫҒАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ІРІҢДІ ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫНАН БАКТЕРИЯҒА ҚАРСЫ ЕМДЕУ ТИІМДІЛІГІ И.Н. Есмембетов, А.К. Баймагамбетов, М.С. Бектурганов, Г.Е. Калдыгозова А.Н. Бердалиева Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А.Яссави Кафедра «Травматология-ортопедия и онкология» КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВЫХ АРТРИТОВ

КӨРУ

ВЕСТНИК Каз НМУ №4-2020 Болатбекова З.С1,2 , Трушева К.С1, Байболова М.1 , Болатбеков Б.А1,2 , Жанабаев Н.С.1, Жумадилова А.Р.1, Садырханова Г.Ж.1, Калдыгозова Г.Е.1 1 Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті. Түркістан 2Кардиомед клиникасы. Шымкент ЖҮРЕКТІҢ ОҢАЛТУ БАҒДАРЛАМАСЫН СОЛ ЖАҚ ҚАРЫНШАЛЫҚ АНЕВРИЗМАСЫ БАР НАУҚАСТАРҒА ҚОЛДАНУ ЖӘНЕ ОНЫ ЭХОКАРДИОГРАФИЯЛЫҚ БАҒАЛАУ Болатбекова З.С1,2 , Трушева К.С1, Байболова М.1 , Болатбеков Б.А1,2 , Жанабаев Н.С.1, Жумадилова А.Р.1, Садырханова Г.Ж.1, Калдыгозова Г.Е.1 1Международный казахско-турецкий университет имени Ахмеда Ясави. г.Туркестан 2Клиника КардиоМед. г.Шымкент ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АНЕВРИЗМОЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И ЕЕ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

КӨРУ

Оторинолорингология Бас, мойын хирургиясы. Калмурзаев С. Р., Грищенко Г. Н., Шахалакова Р. А., Калдыгозова Г. Е., Кудерова Н.Ш. Сравнительная оценка биохимической эффективности радиоволнового хирургического лечениявазомоторного ринита. Южно-казахстанская государственная медяцинская академия, г. Шымкент

КӨРУ

The average weight of molecule - an indicator of endogenous intoxication at vasomotor rhinitis. G. E. Kaldygozova. International Hoca Ahmet Yesevi Turkish-Kazakh University, 29 Sattarhanova street, 487010, Turkestan, Kazakhstan.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Медицина ғылымдарының кандидаты 21.12.2007 жылғы № 10 хаттама (№0001212).


Авторлық құқық куәлігі № 8832, 16 наурыз,2020, « Лор – мүшелерінің бөгде заттары» әдеби туынды.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000 жылдың қыркүйек айынан бастап 2005 жылдың наурыз айына дейін Шымкент №3қалалық емханасында оториноларинголог дәрігер жұмысын атқардым.


2005 жылдың қыркүйегінен бастап 2009 жылға дейін ОҚММА "онкология кафедрасында" оқытушысы қызметін атқардым


2009 жылдың қыркүйегінен бастап "№1 хирургия аурулар" кафедрасының м.ғ.к. оқытушысы қызметін атқардым.


2015 жылдың қыркүйегінен «Жүрек-қан тамырлар хирургияс» кафедрасының м.а. доцент міндетін атқардым


2020 жылдың қыркүйек айынан Халықаралық Қазақ-Түрік университеті «травматология - ортопедия және онкология» кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарам


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Оториноларингология», 13.04.2007-10.05.2007, Российская медицинская последипломного образования Рос.Здрава, Москва.


Педагогика и психология», 16.04.2012-23.04.2012, МКТУ, 72 ч.


«Ямик- терапия»- оптимальный метод лечения синуситов, 21.04.2014 - 30.04.2014, Ярославль.


«Нарушения слуха у детей», 20.12.16-26.12.16, Алматы, КазНМУ, 54с


«Исследователь и ученый», 08.01-13.01.2018, Шымкент, ХҚТУ, 54


«Инновационные технологии в оториноларингологии», 16.04.18-28.04.18, КМУНО, г.Астана, 108с


«Болезни гортани, трахеи и пищевода» , 11.03.19-28.03.19, Центр непрерывного профессионального развития, 108 ч.


«Жоғары оқу орнындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары», 28.11.2019-07.12.2019, ХҚТУ университет, 72 с.


Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру, 13.04.2020-18.04.2020ж., ХҚТУ университет, 72с.


«Білім берудегі басқару менеджменті», 13.10.2020- 22.10.2020ж., Damutek, 72 с.