ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Алтынбекова Минаш Оразбаевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы, Кенжебай жолбарыс көшесі, №112 үй

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77015677724

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

minash.altynbekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

М.О.Алтынбекова, Г.И.Бабажанова Химиялық білім беруде ақпараттық коммуникациялық технологияны қолданудың мүмкіндіктері Яссауи университетінің Хабаршысы №1(119) 2021, - 152-160 беттер

КӨРУ

М.О.Алтынбекова, Г.И.Бабажанова Білімгерлердің білімі мен дағдысын қалыптастыруда суммативті бағалау жүйесін жетілдіру Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршы. «Жаратылыстану- география ғылымдары » сериясы №2(68),2021. 72-77 бет

КӨРУ

A.A. Rashid, M.O. AltynbekovaFeatures and application of formative assessmentСтуденческий научный форум -2021

КӨРУ

М.О.Алтынбекова, Ш.Кулметова Химияны оқытуда оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру Вестник АПН Казахстана ,№2,2021, 25-31 бет

КӨРУ

Myrzakhan Balzhan, Altynbekova Minash Effective ways to teach organic chemistry in high school in conjunction with ecologyю. Студенческий научный форум -2021

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Әсілхан М. Химияны оқытуда ақпаратық коммуникативтік технологияларды қолданудың тиімділігі . Ғалым-педагог, химия ғылымдарының кандидаты, доцент Қуанышбаев Толыбек Досайұлын (1952-1998жж) еске алуға арналған «Жаратылыстану және жаратылыстану ғылыми білім берудің өзекті мәселелері» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары . 7-8 ноябрь, 2019ж -138-141 б.

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Кулметова Ш.С Орта мектепте химия пәнін Шаталовтың схемалық технология-сымен оқытудың ерекшеліктері. Қазақстанның Білім және ғылым әлемі журналы.2019жыл.№3.-2-8 бет

КӨРУ

Usenbai Aiida , Altynbekova Minash Features and significance of learning outcomes and evaluation criteria. Студенческий научный форум -2021

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Майдан М. Оқушылардың ізденімпаздығын арттыруда химиялық білімнің атқаратын ролі.Ғалым-педагог, химия ғылымдарының кандидаты, доцент Қуанышбаев Толыбек Досайұлын (1952-1998жж) еске алуға арналған «Жаратылыстану және жаратылыстану ғылыми білім берудің өзекті мәселелері» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары . 7-8 ноябрь, 2019ж -141-144 б

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Кулметова Ш. Оқушыларға химия пәнін жаңа инновациялық технологиясымен оқытудың әдістемелік ерекшеліктері Ғалым-педагог, химия ғылымдарының кандидаты, доцент Қуанышбаев Толыбек Досайұлын (1952-1998жж) еске алуға арналған «Жаратылыстану және жаратылыстану ғылыми білім берудің өзекті мәселелері» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми –практикалық конференция материалдары . 7-8 ноябрь, 2019ж -145-148 б

КӨРУ

А.Б.Баешов, С.А.Джумадуллаева Б.С. Абжалов У.Абдувалиева Мұнай өнімдеріне күкірт қосылыстарының әсері және оларды залалсыздандыру . ҚР ҰҒА Хабарлары, №3, 2015, 11-16 бет

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Бабажанова Г. Химиялық білім беруде қалыптастырушы бағалау әдістемесінің тиімділігін арттыру Қазақстанның ғылымы мен өмірі.№12/4 (150) 2020 , -103-108б

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Бабажанова Г. Химиялық білім беруде қалыптастырушы бағалау әдістемесінің тиімділігін арттыру Қазақстанның ғылымы мен өмірі.№12/4 (150) 2020 , -103-108б

КӨРУ

М.О.Алтынбекова, Жунаева М. Органикалық химия курсынан тәжірибелерді пайдалануддың тиімділігі және маңызы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Хабаршы. «Жаратылыстану- география ғылымдары » сериясы №1(67),2021. 20-26 бет

КӨРУ

Zhanaliyeva Rashida, N., Torsykbayeva Bigamila, B., Altynbekova Minash, O., Imangaliyeva Bazarkhan, S., Nazarova Aiman. Ethyl chloride and their interaction with amides and alkali metal rhodanides 2019 Periodico Tche Quimica 16(32), с. 996-1009. Zh.Synthesis of 2- (2I - Acyloxy-ethoxy) 2019 Periodico Tche Quimica 16(32), с. 996-1009

КӨРУ

С.А.Джумадуллаева, А.Б.Баешов М.О.Алтынбекова Б.С.Абжалов, Қымыздық қышқылының гидразинолиз реакциясын сульфоқышқылды катионит қатысында зерттеу ҚР ҰҒА Хабарлары,2017жыл №3, 94-98бет

КӨРУ

М.О.Алтынбекова , А.Б.Баешов, С.А.Джумадуллаева, Б.С.Абжалов, У.Абдувалиева Мұнай өнімдеріне күкірт қосылыстарының әсері және оларды залалсыздандыру . ҚР ҰҒА Хабарлары, №3, 2015, 11-16 бет

КӨРУ

М.О.Алтынбекова С.А.Джумадуллаева, А.Б.Баешов , Б.С.Абжалов Салицил қышқылының гидранилозін ионитті катализатор қатысында зерттеу ҚР ҰҒА Хабарлары,2016жыл №3, 102-107бет

КӨРУ

М.О.Алтынбекова З.У.Төлешова Топырақтағы химиялық элементтердің алма ағашыңың өсуіне әсері Қарағанды университетінің Хабаршысы, №1(81)2016 ,54-60 бет

КӨРУ

М.О.Алтынбекова , С.А.Джумадуллаева, А.Б.Баешов, Б.С.Абжалов Үш хлор сірке қышқылының бутильді эфирінің гидразинолиз реак-циясын гетерогенді катализатор қатысында зерттеу. ҚР ҰҒА Хабаршысы, №3, 2015, 10-15 бет

КӨРУ

S.A.Jumadullaeva, A.B.Baeshov, M.O.Altynbekova, B.S.Abzhalov Electrochemical synthesis of 1-Isonicotinoy l-2-isopropylhydrazine onStationary Solid Electrodes. Zhurnal Prikladnoi Khimii, 2015 Vol.88 №9, pp1559-15627 (импакт-фактор-0,276)

КӨРУ

С.А.Джумадуллаева, А.Б.Баешов, М.О.Алтынбекова, Б.С.Абжалов Электрохимический синтез 1-изонико-тиноил-2-изо-пропилгидразина на стационарных твердых электродах. Журнал прикладной химии.2015.т.88.вып.9. с1373-1376.

КӨРУ

М.О.Алтынбекова А.Б.Баешов С.А.Джумадуллаева, Б.С.Абжалов Күкіртсутек газының түйіршікті электродтарда анодты тотығуы ҚР ҰҒА Хабаршысы, №3, 2016, 109-113 бет

КӨРУ

М.О.Алтынбекова А.Б.Баешов С.А.Джумадуллаева, Б.С.Абжалов Р.Т.Абдивалиев У.А.Абдувалиева Азот қышқылының сулы ерітінділерінде симметриялы емес токпен поляризацияланған висмуттың еруі ҚР ҰҒА Хабаршысы, №3, 2016, 109-113 бет

КӨРУ

С.А.Джумадуллаева, А.Б.Баешов М.О.Алтынбекова Б.С.Абжалов, Иониттердің органикалық субстраттары мен супрамолекулярлы комплекстері ҚР ҰҒА Хабарлары,2018жыл №2, 94-98бет

КӨРУ

Алтынбекова М.О., Кулметова Ш. Мектепте химияны оқытуда оқушылардың жаңа технологияны қолданып, шығармашылығын қалыптастыру. Қазақстанның ғылымы мен өмірі.№12/4 (150) 2020 , -108-113б

КӨРУ

М.О.Алтынбекова, Ш.Кулметова Химияны оқытуда оқушылардың шығармашылығын қалыптастыру Вестник АПН Казахстана ,№2,2021, 25-31 бет

КӨРУ

M.Altynbekova, Sh.Kulmetova The formation of students creativity in teaching chemistry at the secondary school Bulletin of the Korkyt Ata Kyzylorda University, №2(57) 2021, -257-263р

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

2009 жылдың «жоғары оқуорнының үздік оқытушысы» грантының иегері.


2016 жылы Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ- түрік университетінің 25 жылдық мерекелік медалінің иегері


2020 жыл. Алғыс хат.Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасының облыстық дарынды балаларды анықтау және қолдау орталығы.


2021 жыл Алғыс хат. Түркістан облысының адами әлеуетті дамыту басқармасы


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1983-1988 жылдары С. М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің студенті, химик-оқытушы


2. 1988-1994 жылдары. Түркістан қаласы № 21 кәсіттік техникалық училищесінде химия пәні бойынша оқытушы


3. 1994- 1996 жыл. Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті.Экология факультеті, Жалпы химия және химиялық экология кафедрасында аға лаборант


АСПИРАНТУРА: 1996-1999 Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті- аспирант.Мамандығы: Электрохимия. Оқыту түрі: күндізгі


1999- 2001 жыл Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Инженерлік-педагогика факультеті, жалпы химия және химиялық экология кафедрасында инженер


2001-2004 ж. Қ. А. Ясауи атындағы ХҚТУ, Инженерлік-педагогика факультеті, жалпы химия және химиялық экология кафедрасының оқытушысы


2008 -2017 жж. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, жаратылыстану факультеті, "Экология және химия" кафедрасында доцент міндетін атқарушы


2017- 2022 жж. Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ, жаратылыстану факультеті, "Экология және химия" кафедрасының қауымдастырылған профессоры (доценті).


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Сертификат №00577 Инклюзивті білім беру Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты. Түркістан қаласы, 28.09.2020-09.10.2020жж.


Сертификат №066, Физикалық химия. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы Түркістан қаласы 26.10.20-04.11.20


Сертификат №440 Химиялық технология. 09.11.2020-20.11.2020жж, «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 72 сағат


Сертификат. ҚР БҒМ Оқытушыларды ағылшын тілінде интенсивті оқыту бағдарламасы. Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің жоғары оқу орындары оқытушыларының жеделдетілген тілдік дайындық курсы. Алматы қаласы, 12.06.2017-02.09.2017ж.ж. 360 сағат


Сертификат №00000054. Повышение квалификации ППС вузов с учетом опыта базовых вузов Государственной программы индустриально-иннова-ционного развития РК и развития навыков предпринимательства, в том числе онлайн режиме по специальности «Химия» Алматы қаласы, 31.08.2018ж., Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. 260 сағат


Сертификат . Оқытушыларды ағылшын тілінде интенсивті оқыту бағдарламасы. Алматы қаласы, 20.06.2016 - 20.08.2016 ж.ж. АСА The Inspired English Centre.240 сағат.


Сертификат №441.Аналитикалық химия. І,ІІ 09.11.2020-20.11.2020жж. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 72 сағат


Certificate of Completion . Intensive English Language course. CERF Level B2 (Upper Intermediate). Center of Education, Animation and Innovation Technologies – Turan Алматы қ., 25.07.2020-25.08.2020жж. 72 сағат


Сертификат №210 Коллоидты химия Түркістан қаласы, 02.11.20-13.11.20. «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы. 72 сағат


Сертификат №317016 ҚР БҒМ Біліктілікті арттыру курсы «Оқытушыларды ағылшын тілінде интенсивті оқыту» Қарағанды қаласы, 01.11.2016 - 20.12.2016 ж.ж Академик Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті


Сертификат №861 Физикалық химияның теориясы мен мәселелері «Ғалымнұр » біліктілікті арттыру және қосымша білім беру орталығы Түркістан қаласы, 16.11.20-27.11.20. 72 сағат


Сертификат №05905 Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау тақырыбы бойынша. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Үздіксіз білім беру институты. Түркістан қаласы, 13.04.2020-18.04.2020ж.ж. 72 сағат