ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Ахабаева Шынаркуль Койшибековна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Педагогикалық шетел тілі"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Ғылыми атағы жоқ

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77775598959

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

shynar.akhabayeva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«Лингвистические и этнолингвистические аспекта цветообазначений», Международная научно-практическая конференция, посвященная 95-летию Д.Кунаева на тему «Цивилизация и глобализация духовных ценностей народов Средней Азии и Казахстана» 2007, Шымкент, стр 158-161, Шериева Г.

КӨРУ

«Қазақ тіліне ағылшын тілінен енген неологизмдер», ғылыми журнал «Ізденуші», №4, 2007, 11-16 б. Баймахан Т.

КӨРУ

«The Prince and the Pauper», home reading for pre-intermediate level, Turkestan, 2008. Akhmetova S.

КӨРУ

«Ағылшын-қазақ тілдеріндегі фразеологизмдердің лингвомәдени ерекшеліктері», «Ізденуші» ғылыми журнал, №1, 2011, 145-151бб.

КӨРУ

«Структурные особенности неологизмов английского происхождения», Научный мир Казахстана, №2- 2011, 74-77стр

КӨРУ

«Лексико-грамматические особенности перевода», Международная научно-практическая конференция «Инновационные технологии в науке и образовании», 2011 Шымкент, 168-175стр.

КӨРУ

«Қазақ-ағылшын мақал-мәтелдерін аудармада салыстырмалы түрде зерттеу», Ізденуші ғылыми журнал,№4,5 2011, 8-13бб.

КӨРУ

«Practical grammar», оқу-әдістемелік құралы, Түркістан 2017ж.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

2005-2007 жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де магистрант


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2004-2005жж. аралығында Кентау қаласындағы №12 Б.Момышұлы атындағы жалпы орта мектебінде ағылшын тілінің мұғалімі қызметін атқарды.


2005-2007 жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-де магистрант


2005 жылдан қазіргі уақытқа дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Педагогикалық шетел тілдері кафедрасында оқытушы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

2012жылдың 26-31қаңтар аралығында Түркістан қаласында өткен "Ағылшын тілін оқыту әдістемесі" семинарына қатысты


17.08.2020ж.-25.09.2020ж. аралығында "Ағылшын тілінде тыңдау және сөйлеу" атты семинарына қатысты.


17.08.2020ж.-25.09.2020ж. аралығында "Ағылшын тілінің теориялық және практикалық грамматикасы" бойынша семинар-тренингке қатысты.


21.09.2020ж.-03.10.2020ж. аралығында Үздіксіз және қашықтықтан білім беру орталығында "Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау" тақырыбы бойынша қашықтықтан біліктілігін арттырды.


28.09.2020ж.-09.10.2020ж. Үздіксіз және қашықтықтан білім беру орталығында "Инклюзивті білім беру" тақырыбы бойынша қашықтықтан біліктілігін арттырды.


2017 жылдың 17 сәуірі - 06 мамыр аралығында Үздіксіз білім беру институтында "Жоғарғы оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары" атты тақырыбындағы 72 сағаттық біліктілікті арттыру курсын бітіріп шықты.


Сертификат «Дистанционное обучение в практике преподавания иностранного (английского) языка в вузе» МОН РК и КазУМОиМЯ им. Абылайхана


2016 жылдың 8 маусымы мен 1 шілдесі аралығында "Заманауи коммуникативті әдістерде мұғалімдерді оқыту" атты IELTS емтиханына дайындық семинарына қатысты.


2011 жылдың 07 ақпанынан 21 ақпанына дейін Филология мамандығы бойынша Біліктілік жетілдіру факультетінде біліктілігін жетілдірді.