ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Мұхамеджанова Айымжан Бахитжанқызы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Филология" факультеті
"Қазақ филологиясы"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Қазыбек би,216

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87022512910

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

aiymzhan.mukhamejanova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Түркі халықтары әдебиетіндегі жұмбақтың жанрлық ерекшелігі Абай атындағы ҚҰПУ-нің Хабаршысы, «Филология ғылымдар» сериясы, – Алматы, №4 (58), 2016 ж., 152-156 б.б.

КӨРУ

ХХ ғасыр басындағы түркі халықтар балалар әдебиетінің дамуы Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ Хабаршысы, - Астана, №3 (106) 2015 ж. 224-229 б.б.

КӨРУ

Түркі халықтарына ортақ балалар әдебиетін ЖОО оқытудың тиімді жолдары. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі-наука и жизнь казахстана» №1 (43) 2017 220-224 б.б.

КӨРУ

Фольклорные традиции детской поэзии- источник детской литературы тюркских народов. «Қазақстанның ғылымы мен өмірі-наука и жизнь казахстана» №4 (31) 2015 153-156 б.б.

КӨРУ

Innovative-technological features of teaching children's poetry of the Turkic peoples Opción, Año 36, Regular No.91 (2020): 551-567 ISSN 1012-1587/ISSNe: 2477-9385

КӨРУ

Pedagogical characteristic of aesthetic education of children poetry of Turkic nations. Science and Education, February, 27-28, 2014, 363—367 Germany

КӨРУ

Концепция формирования этнической толернатости у будущих учителей на основе изучения произведений детской литературы . Современные тенденции развития наукии и технологий, сборник научных трудов по материалам І Международная научно-практическая конференция. г Белгород, 30 апреля 2015 г.-с.-92-96. (Сертификат)

КӨРУ

Формирования этнической толерантности у будущих учителей в процессе изучения детской литературы. Бизнес технологии в россии: теория и практика Материалы международной научно-практической конференции,- Саратов, 2015 14 апреля. – с. 52-57.

КӨРУ

ХХ ғасырдағы балалар поэзиясының көне түркі тілдес халықтардың әдебиетімен байланысы. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты ІІ дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік интернет- конференциясының материалдары, -Түркістан-Мәскеу, 2014 ж, 436-441

КӨРУ

Қ. Ергөбек және түркі дүниесіндегі балалар әдебиеті. Филология ғылымдарының докторы Құлбек Сәрсенұлының шығармашылығының 40 жылдығына орай ұйымдастырылған «Бүгінгі түркітану мәселелері» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция материалдары.–Түркістан, 05.-06.05.2016. 127-133 б.б.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Түркия мемлекеті, Сийрт қаласы, Сийрт университетінде (15.03.2014 - 25.03.14 жж.) шетелдік тағылымдамадан өтті.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Филология факультетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығын бітірді.(2003-2007 жж.) Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Дайындық факультеті, «Қазақ тілі» кафедрасының оқытушысы (2007-2012жж.) Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша магистратурасын оқып бітірді. (2009-2011 жж.) Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің 6D011700 – «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша докторантурасын оқып бітірді. (2012-2015жж.) 2015 жылдан бастап Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Филология факультеті, Қазақ филологиясы кафедрасының магистр оқытушысы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Білім беру мазмұнының жаңару жағдайында білім сапасын жоғарылату мүмкіндіктері (А.Байтұрсынов Білім академиясы 02.02.2020) Білім берудегі инновациялық үдерістерді басқару (03.02.2020-17.02.2020) Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау (13.04.2020-18.04.2020) Инклюзивті білім беру (28.09.2020-09.10.2020) «Қазақ (орыс) тілі» курсы (06.07.2020-17.07.2020) «ASTANA JOBALARY» ХРЖҰО әзірлеген «Қазақ (түрік) тілі» курсы (24.08.2020-05.09.2020) «ASTANA JOBALARY» ХРЖҰО әзірлеген «Мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу» курсы (17.08.2020-30.08.2020) Зерттеу жұмыстарын жүргізудің методологиясы мен мақала жазуды үйрету(01.03.2021-15.03.2021) Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау (08.11.2021-20.11.2021)