ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Әбдімүтәліп Нұрлыбек Әбдімүтәліпұлы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жаратылыстану" факультеті
"Экология және химия"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Түркістан қаласы, Б.Саттарханов даңғылы №29, №3 оқу ғимараты, №260 кабинет.

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8 (72533) 6-36-36 (1979)

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

nurlibek.abdimutalip@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

S. Kurbaniyazov, N. А. Abdimutalip, G.Toychibekova, E.Ibragimova, O. Alchinbayeva The study on the environmental significance of glauconite deposits of the south Kazakhstan region with their further application in agriculture News of the national academy of sciences of the republic of Kazakhstan series of geology and technical sciences issn 2224-5278 Volume 2, Number 422 (2017),239–244

КӨРУ

N. А. Abdimutalip, G.Toychibekova, S. Kurbaniyazov Study of the bio containers of optimal composition to improve the growth and development of plants News of the national academy of sciences of the republic of Кazakhstan series of agricultural sciences issn 2224-526х volume 2, number 50 (2019), 94 – 98

КӨРУ

Н.Ә. Әбдімүтәліп, О. Алчинбаева Өндіріс орындағы жазатайым жағдайлар және қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін шapaлapды aйқындaу Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік униве-рситетінің Хабаршысы, ISSN 1607-2774, № 3(87)2019 Семей – 2019, 171-175

КӨРУ

N. Abdimutalip, G. Babayeva Study of the distribution and state of greenery in the city of Kentau Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы, ISSN 1607-2774, № 3(87)2019 Семей – 2019,176-180

КӨРУ

С.К. Курбаниязов, У.У. Умбетов, И.О. Аймбетова, Н.А. Абдимуталип, Е Нугманов Геологические исследования палеогеографических условий образования со-юзного и Ярославского каолинового месторождений Министерство Образования и науки Республики Казахстан Вестник КазНИТУ №6 (136) Науки о Земле ISSN 1680-9211, КазНИТУ имени К.И. Сатпаева, 2019,16-23б

КӨРУ

М.Д.Мамадияров, С.К.Курбаниязов, Б.Ж.Изенбаев, Н.Ә.Әбдімүтәліп, А.А.Абдрасилов Шоқтас кен орынның құмадақтарының құрылыс қасиеттерін жан-жақты зерттеу және бағалау. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, Жер туралы ғылымдар ISSN 1680-9211, №4 2020

КӨРУ

С.К.Курбаниязов, М.Д.Мамадияров, Б.Ж.Изенбаев, Н.Ә.Әбдімүтәліп, Ш. Беасарова Құрылыс саласында пайдалануға жарамды шоқтас құмдарын зерттеу. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, Жер туралы ғылымдар ISSN 1680-9211, №4 2020

КӨРУ

М.Д.Мамадияров, С.К.Курбаниязов, Б.Ж.Изенбаев, Н.Ә.Әбдімүтәліп Каолин лайының қасиеттері мен қолдану аясы. ҚазҰТЗУ Хабаршысы, Жер туралы ғылымдар ISSN 1680-9211, №4 2020

КӨРУ

Kurbaniyazov, S.K., Shalabayeva, G.S., Abdimutalip, N.A., Toichibekova, G.B., Aripzhan, G.Z. Main properties of zeolites and their multipurpose application 2017 News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences - 26% 5(425), с. 244-248

КӨРУ

Abdimutalip, N., Abdraimova, K., Zholmagambetov, N., Abishova, G., Akeshova, M. Neutralization of the polluted soil by a composting method 2017 News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 2(422), с. 228-233 - 26%

КӨРУ

Imashev, A., Suimbayeva, A., Zholmagambetov, N., Takhanov, D., Abdimutalip, N. Research of possible zones of inelastic deformation of rock mass 2018 News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences 2(428), с. 177-184 - 26%

КӨРУ

Əбдімүтəліп Н.Ə., Назар Е. Экологиялық мəдениетті қалыптастырудағы студенттік ұйымдардың үлесі VІ Халықаралық студенттік форум «Жасыл көпір ұрпақтан-ұрпаққа» Алматы, Қазақстан, 2017 жылдың 11-12 сəуірі бет 45-47.

КӨРУ

Калдыбаева А.Б., Тойчибекова Г. Б., Абдимуталип Н.А. Безопасность окружающей среды IX Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум» - 2017

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

2014 жылы Қазақстан Республикасы БҒМ білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешімімен PhD докторы ғылыми дәрежесі берілді.


Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті жанындағы 8D05202 (6D060900)-География; 8D05207 (6D060800)-Экология; 8D05207 (6D061000)-Гидрология; 8D07301 (6D071100) -Геодезия; 8D11101 (6D090200)-Туризм, мамандықтары бойынша докторлық диссертациялық кеңестің мүшесі 2022ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2000-2005жж. Түркістан қаласы, №15 М.Жұмабаев атындағы орта мектебінде мұғалім


2005-2008жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Тәрбие бөлімінде жетекші маман, координатор


2008-2009жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Азаматтық қорғаныс инспекторы


2010-2014жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ «Экология» ғылыми зерттеу институтында кіші ғылыми қызметкер


2014-2015 Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтында магистратура секторының меңгерушісі


2015-2016 Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру институтында докторантура секторының меңгерушісі


01.09.2016ж. күннен бастап Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Жаратылыстану факультетінің «Экология және химия» кафедрасында доцент м.а., Деканның ғылым және тәрбие ісі жөніндегі орынбасары


01.03.2017ж. Университет Сенатының №4 мәжіліс шешіміне сәйкес қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы (доцент) қызметіне ауыстырылды


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Новации законодательства Республики Казахстан по экологическим вопросам» Туркестан, 10-13 апреля 2012 года


Has received scientific training at the Environmental Research and Development (Application) Center of Mugla Sitko Kocman University between 3.06.2013 and 14.06.2013 Turkey 2013


«Білім беру бағдарламаларын қалыптастыру барысында оқыту нәтижелерін жоспарлау, қол жеткізу және бағалау» ҚРБҒМ Болон процесі және акадамиялық ұтқырлық орталығы 18 қазан 2014ж. Астана 2014


«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында Қазақстан Республикасы Өңірлік даму Министрлігі мен «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ ұйымдастырған «Бизнес-Кеңесші» жобасы бойынша кәсіпкерлік бастамшылығы бар тұрғындар үшін қысқамерзімді оқыту курсы. Түркістан 2014ж


«Педагогикалық ғылымдар және медициналық білім беру» 24-25 сәуір 2015ж.


«Оқытудың интербелсенді тәсілдері мен формалары» тақырыбындағы біліктілікті арттыру курсы 14.03.-19.03.2016ж. Түркістан 2016ж.


Қоршаған ортаға эмиссияға арналған лимиттерді белгілеуді, міндетті экологиялық аудитті жүргізудің тәртібін, экологиялық-сараптамалық қызмет туралы. Оқытушылардың кәсіби құзыреттіліктерін дамыту тағлымдамасы. 21.01.2019ж. Түркістан 2019ж.


«Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру» семинар-пікірталас. 02.09..-06.09.2019ж. Түркістан 2019ж.


Ұздіксіз және Қашықтықтан білім беру орталығы «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақырыбы бойынша 13.04.2020ж.-18.04.2020ж. Түркістан 2020ж.


Ұздіксіз және Қашықтықтан білім беру орталығы «Инклюзивті білім беру» 28.09.-09.10.2020ж Түркістан 2020ж.