ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Анламасова Макпал Касымхановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

makpal.anlamassova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Demographics of Kazakhstan: the end of active growth cycle. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(64), 2020 ж. 235-239 б.

КӨРУ

UN Population Prospects: Case of Central Asia. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар»

КӨРУ

Internal migration in Kazakhstan. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, «Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар» сериясы, №1(64), 2020 ж. 226-230 б.

КӨРУ

Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’da İyi Yönetişim (Good Governance): Uygulanması ve Değerlendirilmesi (Қазақстандағы тиімді басқаруды (good governance) талдау және бағалау), Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, “Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар” сериясы, № 4 (59), 2018 ж.

КӨРУ

Analyses of Russia's New Foreign Policy Concept (Анализ новой концепции внешней политики России). Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, “Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар” сериясы, № 4 (59), 2018 ж.

КӨРУ

Russia's Policy towards the Balkans (Политика России в отношении Балкан). Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, “Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар” сериясы, № 4 (59), 2018 ж.

КӨРУ

Kazakistan’da Devlet Memurlarının Eğitimi: Günümüzdeki Durumu ve Yeni Yaklaşımlar (Қазақстанда мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін жетілдіру үдерісінің қазіргі ахуалы мен жаңа тәсілдерін талдау және бағалау). Абай атындағы ҚазҰПУ-нің Хабаршысы, “Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар” сериясы, № 4 (59), 2018 ж.

КӨРУ

Özbekistan-İran İlişkileri: Ortak Kaygılar, İşbirliği Öncelikleri ve Sınırları. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, “Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар” сериясы, №3(58), 2018 ж. 161-169 б.

КӨРУ

The Central Asian Countries in the Global Economy: The Challenges of Economic Integration. Central Asia and the Caucasus. – 2020. – Vol. 21, Iss.1., ISSN 2002-3839, CA&C Press AB, p. 90-101

КӨРУ

Russia and China: national security and energy strategy aspects. Central Asia and the Caucasus, Volume 20, Issue 3, 2019. pp. 24-33.

КӨРУ

Kazakhstan diplomacy in defining the legal status of the Caspian Sea: 1991-2017. Central Asia and the Caucasus, Volume 19, Issue 3, 2018. pp. 49-62.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің 2019 жылдың 23 мамыр күнгі №452 бұйрығымен Түркия Республикасында алынған ғылыми дәреженің баламалығы танылып, 6D020200-Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесі берілді.


Түркия Республикасының Жоғары білім беру Кеңесінің 2017 жылдың 27 қаңтар күнгі шешімімен “Саясаттану және халықаралық қатынастар” мамандығы бойынша ғылым докторы дәрежесі берілді.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2019 жылдан бастап Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Әлеуметтік ғылымдар факультеті “Халықаралық қатынастар” кафедрасының қауымдастырылған профессор (доцент) міндетін атқарушы


2017-2019 жж. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Әлеуметтік ғылымдар факультеті “Халықаралық қатынастар” кафедрасының аға оқытушысы


2012-2017 жылдары Стамбул университетінің PhD докторанты, Стамбул, Түркия


2010-2011 жж. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде оқытушы, Шымкент


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде “Білім беру ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру” тақырыбындағы өткен 72 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты, 02-06.09.2019


Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде “Халықаралық қатынастарды оқытуда инновациялық технологияларды қолдану” тақырыбындағы өткен 90 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты, 2019


ҚР БҒМ “ӨРЛЕУ” Біліктілікті арттыру Ұлттық орталығының “Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына көшіру жағдайында жоғары оқу орындары профессор-оқытушылар құрамының кәсіби құрыреттілігін арттыру” тақырыбындағы өткен 240 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты, 2019


Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде “Қашықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау” тақырыбындағы өткен 72 сағаттық біліктілік арттыру курсының сертификаты, 13-18.04.2020