ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Казбекова Кенжетай

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Жалпы дәрігерлік практика №1 (Шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Доцент

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент, Астана м/а,72/1 ОМАРАЛИ клиникасы

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

+77027625560

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

kenzhetay.kazbekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Жасөспірімдердің асқазан-ішек ауруларының дамуына әсер ететін қауіп-қатерлер Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 20-21 қазан, 2011ж. Түркістан.

КӨРУ

2. Роды вне стационара ОҚММА хабаршысы. № 6 (57), 2011, б.69-70б

КӨРУ

3. Анализ часто встречаемых отравлений на догоспитальном этапе ОҚММА хабаршысы. № 6 (57), 2011, 70-71 б

КӨРУ

4. О комплексном исследовании состоянии здоровья юношей-подростков южного Казахстана и пути их оздоравления Материалы Международного конгресса “ Здоровье для всех: прфилактика, лечение, реабилитация”, Алматы,, 2012,252-254б

КӨРУ

5. Особенности развития сердечно-сосудистой системы в пубертантном периоде Материалы IV конгресса кардиологов Казахстана «Инновационные технолгии-в практическую кардиологию!» Алматы 6-8 июня 2012г. 127-128с

КӨРУ

6. Показатели инфракрасного спектра плазмы крови в динамике лечения у больных с хронической ревматической болезнью сердца Вестник Авиценны. №1.2013. Москва

КӨРУ

7. Әскерге шақыруға дейінгі жасөспірімдердің денсаулық жағдайының кейбір көрсеткіштері «Жастар және қазіргі замандағы әлемдік мәселелер» Республикалық студенттер, магистранттар және докторантардың ғылыми-практикалық конференция материалдары. Қарағанды.26-27 сәуір 2013ж.

КӨРУ

8. Скрининговые обследования по выявлению артериальной гипертензии в городе Шымкенте, Қазақстан кардиологтарының V Конгресінің материалдары. Алматы. 5-7 маусым 2013.С.51.

КӨРУ

9. Электрокардиографические показатели у юношей подростков допризывного возраста.Қазақстан кардиологтарының V Конгресінің материалдары. Алматы. 5-7 маусым 2013.С.52.

КӨРУ

10. Туберкулездің еміндегі химиопрепараттардың токсикалық әсері және олардың шешімі. Қазақстан кардиологтарының V Конгресінің материалдары. Алматы. 5-7 маусым 2013.С.176.

КӨРУ

11. Ремоделирование миокарда левого желудочка у больных с постинфарктным кардиосклерозом на фоне артериальной гипертензии Кардиология Узбекистана. Научно – практический журнал. Основан в 2006 г.

КӨРУ

11. Состояние тонуса сосудов и кровенаполнение мозга у больных,длительно страдающих артериальной гипертензиейй Кардиология Узбекистана. Научно – практический журнал. Основан в 2006 г. №1-2/2014г

КӨРУ

12. Типы гипертрофии левого желудочка у больных артериальной гипертензией Кардиология Узбекистана. Научно – практический журнал. Основан в 2006 г. №1-2/2014.

КӨРУ

13. Жүкті әйелдерде экстрагенитальды патологиялардың кездесу жиілігін анықтау «Клиникалық және теориялық медицинаның өзекті мәселелері» атты халықаралық қатысуымен аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының м.ғ.к., ХҚТУ профессоры Б.С.Калимурзинаны еске алуға арналған Жинағы. Шымкент, 2015. Б.179-183

КӨРУ

14. Гемодинамика, гипертрофия миокарда, левого желудочка и активность РААС у больных артериальной гипертензией Вестник научно-практический журнал №4 2015 г КазНМУ. С. 88-90.

КӨРУ

15. Оқу құралының тақырыбы: К14 Тәжірибелік электрокардиография/ Оқулық – Түркістан «Туран» 2016 ж 110 бет

КӨРУ

16. Анализ гемодинамики, гипертрофии миокарда левого желудочка и активности раас у больных артериальной гипертензией различного генеза. Вестник научно-практический журнал №1 2016 г КазНМУ.Б. 182-184.

КӨРУ

17. Показатели кардиогемодинамики, гипертрофии и ремоделирования левого желудочка сердца при симтоматической почечной гипертензии. . Вестник научно-практический журнал №1 2016 г КазНМУ. С.179-181.

КӨРУ

18. Шымкент қаласындағы жүкті айелдерде гипертензиялық бұзылыстардың кездесу жиілігі. №1 2016 г КазНМУ. С.185-189 19. Распространенность гипертензионного расстройства среди беременных женщин города шымкент (Казахстан.ЮКО) Кардиология Узбекистана. Научно – практический журнал. Основан в 2006 г. №1-2/2016.(39-40)

КӨРУ

20. Показатели кардиогемодинамики, гипертрофии и ремоделирования левого желудочка сердца при артериальной гипертензии. Академическая наука-проблемы и достижения . Материалы VIII Международной научно-практической конференции. 15-16.02.16г. США.

КӨРУ

21. Распространенность гипертензионного расстройства среди беременных женщин в зависимости от индекса массы тела. Вестник ЮКГМА. №4(77), 2016. Шымкент. С. 89-90

КӨРУ

22. Распространенность экстрагенитальных заболеваний среди беременных женщин в городе Шымкенте. Фундаментальная наука и технология – перспективные разработки. Материалы к международной научно-практической конференции. 12-13 декабрь, 2016г. США. С. 40-45.

КӨРУ

23. Электрокардиограммалық атлас 272 б, 2018ж, мамандықтар тобы бойынша денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету (медицина) республикалық оқу-әдістемелік кенестің (РОӘК) оқу –әдістемелік бірлестіктік(ОӘБ) отырысының 18 мамыр 2018ж №3 хаттамасымен макулданды және бекітілді

КӨРУ

24.Сравнительные аспекты лабораторных данных при Сovid-19 и ККГЛ. Материалы VII внеочередного онлайн конгресса Евро -азиатского общества по инфекционным болезням, Санкт-Петербург 19-21 мая,2021г.,приложение 1, том13,№ 2, 2021г. Стр.18-19

КӨРУ

25.Некоторые аспекты дифференциальной диагностики гемофагоцитарного синдрома при covid-19 и скарлатине у детей Материалы VII внеочередного онлайн конгресса Евро -азиатского общества по инфекционным болезням, Санкт-Петербург 19-21 мая,2021г.,приложение 1, том13,№ 2, 2021г. Стр. 18

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. Медицина ғылымдарының кандидаты (2002 ж.18 қыркүйек, №6 хаттама);


2.медицина мамандығы бойынша доцент ғылыми атағы берілді (2007ж 27 ақпан №2 хаттама)


3. Облыстық медициналық департаментінің Грамотасы (2015)


4. “Ясауи жылы” медалі (2016);


5. “Ұлағатты ұстаз” төсбелгісі (2016);


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1977-1987 ж. –Шымкент қ БСМП ауыруханасында дәрігер-кардиолог,бөлім менгерүші


1988-1996ж, МСЧ Фосфор,дәрігер кардиолог


1996 ж. – Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Шымкент каласындағы отбасылық кафедрасының оқутышысы .


2007ж бері осы кафедрада доценттік қызметін атқарудамын


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. Кардиология мамандығы бойынша “Кардиологияның өзекті маселелері” циклі бойынша 216 с ,көлемінде өтті. . ” Кәсіптік дамудын халықаралық орталығы” Алматы қ 2016ж.


2. “Денсаулық сақтау саласындағы тәүелсіз сараптама” атты цикл тамамдады.Алматы қ2016ж,216 сағат көлемінде.


3. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Жоғары білімінен кейінгі білім институтының жанында “Жалпы дәрігерләк практика ” мамандығы бойынша 432 с. көлемінде кайта даярлық өткенін растайды 2018ж.


4. ХКТУ Үздіксіз және қашықтан білім беру орталығы “Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау” 72с. Түркістан 2020ж курсы,


5, Кардиоревматология мамандығы бойынша бастауыш цикл 4 ай көлемінде 1981 жыл