ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Атаханова Лайли Мамматхановна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар" факультеті
"Педагогика және психология"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Ғылыми атағы жоқ

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

8-702-967-26-36

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

laily.mametkhankyzy@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Девиантты мінез-құлықты оқушыларды тәрбиелеу жолдары. //«Қазақстан-2050» индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге асырудың аймақтық мүмкіндіктері» халықаралық XV Байқоңыров оқулары., 2015 ж. - Жезқазған: -104-106 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Девиантты мінез-құлықты балалардың пайда болу себептері. // Білім беру жүйесінің интеграциялану жағдайында бәсекеге қабілетті маман даярлаудың мәселелері» Халықаралық ғылыми-практ. Конф. 2016 ж. - Түркістан:-80-85 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Девиантты мінез-құлықты балалардың пайда болу себептері. // Білім беру жүйесінің интеграциялану жағдайында бәсекеге қабілетті маман даярлаудың мәселелері» Халықаралық ғылыми-практ. Конф. 2016 ж. - Түркістан:-80-85 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Болашақ педагогтарды қиын оқушылармен жұмысқа даярлау мәселесі. // Қазақстандағы әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар: даму жағдайы, тенденциялары және болашағы» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның жинақтары. 11 қараша 2016 ж. - Астана:- 150-153 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Болашақ педагогтардың мектептегі девиантты мінез-құлықты оқушылармен жұмысқа даярлығын қалыптастыру мәселелері.// Бәсекеге қабілетті маманның ұлттық және әлемдік кәсіби келбетін қалыптастыру атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары 22-23 сәуір 2016 ж. -Түркістан: - 36-42 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Болашақ педагогтарды девиантты мінез-құлықты балалармен жұмысқа даярлау мәселелері. // «Еуразия гуманитарлық институты хабаршысы» № 4 2016 ж. - Астана: - 78-82 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З. Подготовка будущего педагога- психолога к работе с учащимися девиантного поведения. // Материалы II Всероссийской с международным участием научно-практической конференции «Интеграция науки и образования в XXI веке: психология, педагогика, дефектология» 201 7 г. - САРАНСК:- 114-118 с.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Садуова Ж.Н. Тұлғаның іс-әрекеттік теориясының даму бағыттарын анықтау жолдары. // Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы. «Бастауыш мектеп және дене мәдениеті» сериясы № 3 (54) 2017 ж. - Алматы: 90-95 б.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Торыбаева Ж.З., Шынпейс Г.П. Девиантты мінез құлықты балалар психологиялық педагогикалық проблема ретінде // «Қазақстан ғылымы мен өмірі» журналы. –2020.–№ 4/1.–Б.237-241.

КӨРУ

Atakhanova L.M. Torybayeva J.Z., Future teacher-psychologist training for work with deviant behavior pupils // Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университетінің хабаршысы. –2020. –№3 (83).–Б.188-195.

КӨРУ

Атаханова Л.М., Искакова П.К., Отбасындағы ана мен қыз бала арасындағы қарым-қатынастың ерекшеліктері // Ясауи университетінің хабаршысы. –2020. –№4 (118).–Б.127-139.

КӨРУ

Атаханова Л.М. Торыбаева Ж.З., «Девиантты мінез-құлықты оқушылармен жұмыс жүргізу әдістемесі» оқу құралы.- Алматы: ЖСШ Лантар Трейд, 2021.-158 б.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1.Халықаралық студенттік ғылыми-практикалық конференциясының 3-ші дәрежелі диплом игері. 2016ж


1. Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының 2017 жылғы шешімімен «Педагогика және психология» мамандығы бойынша педагогика және психология магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесі берілді.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2013-2015 «Жалпы психология» кафедрасының лаборанты. 2019 жылдан бүгінгі күнге дейін Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Гуманитарлық ғылымдар факультетінің «Педагогикалық ғылымдар» кафедрасында оқытушы


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1.Әл-Фараби атындағы ҚҰУ «Гармония» эстетикалық тәрбие беру орталығы. Алматы қаласы 9.09.2019-20.09.2019ж.


Әл-Фараби атындағы ҚҰУ «Гармония» эстетикалық тәрбие беру орталығы. Алматы қаласы 8.07.2019 19.07.2019ж.


«Global Professional Development» білім орталығы. 04.08.-19.08.2020ж.


Әл-Фараби атындағы ҚҰУ. «Гармония» эстетикалық тәрбие беру орталығы. 7-18.10.2019ж.


Әл-Фараби атындағы ҚҰУ «Гармония» эстетикалық тәрбие беру орталығы. Алматы қаласы 4-15.11.2019ж.


«Global Professional Development» білім орталығы. 13.07.-28.07.2020ж.