ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Абдушукурова Гулзада Зафаровна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Терапия (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент қ., Еримбетова көшесі, 10а үй

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87059924108

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

gulzada.abdushukurova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Заболеваемость населения города Шымкент бронхиальной астмой, Сборник статей научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Молодежь и медицинская наука XXI века» ЮКГМА., 2009, г. Шымкент, стр. 83-84.

КӨРУ

Тыныс жүйесі ауруларынан туындайтын мүгедектік оқиғаларына сапалық тұрғыда қарау, Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Медициналық экология: бүгінгі жағдайы, мәселелері және болашағы» Халықаралық ғылыми- тәжірибелік конференциясының материалдары, 20-21 қазан, 2011 ж., Түркістан, 494-497 бб.

КӨРУ

Эффективность и безопасность применения комбинированных отхаркивающих средств при бронхиальной астме, Научно-практический журнал «Фтизиопульмонология». - №1(22), 2013 г., стр.79-84.

КӨРУ

Современные мукоактивные препараты в Казахстане, Научно-практический журнал «Фтизиопульмонология». - №1(22), 2013 г., стр.85-89.

КӨРУ

Availability and compliance to basic therapy of bronchial asthma in rural region of Kazakhstan, Abstracts of European Respiratory Society Annual Congress 2013. International Scientific Journal «European Respiratory Journal» №42 (Suppl 57), 2013 y., P.3835. http://erj.ersjournals.com/content/42/Suppl_57/P3835

КӨРУ

Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and World Allergy Organization World Allergy and Asthma Congress, 22-26 June 2013, Milan, Italy. International Scientific Journal «Allergy» №68 (Suppl s97), 2013 y. – P.373-374. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/all.12251/pdf

КӨРУ

Эффективность подготовки курсов обучения среднего медперсонала в сельских лечебных амбулаториях технике проведения пикфлоуметрии Журнал «Терапевтический вестник», №2 (специаль-ный выпуск), 2014 г., стр.36.

КӨРУ

The possibility of early diagnosis of asthma in a lack of specialized personnel Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 7-11 June 2014, Сopenhagen, Denmark - Abstract 992. http://eaaci.multilearning.com/eaaci/2014/Copenhagen/992/[[$item.link]]

КӨРУ

Level of the serum IgE in patients with bronchial astma and/or allergic rhinitis in Almaty region, Abstracts from the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 7-11 June 2014, Сopenhagen, Denmark - Abstract 1699. http://eaaci.multilearning.com/eaaci/2014/Copenhagen/1699/[[$item.link]]

КӨРУ

Эффективность внедрения алгоритма дифференциальной диагностики бронхиальной астмы с использованием пикфлоуметра в условиях СВА Материалы конференции «Актуальные вопросы менеджмента основных терапевтических заболеваний в условиях сельского здравоохранения» «Терапевтический вестник», - №3 (43) специальный выпуск, 2014 г., стр.6-9

КӨРУ

Tolerability of budesonide/formoterol in patients of Kazakhstan rural regions The Proceedings of 2nd International Severe Asthma Forum (ISAF) Athens, Greece. 13-15 November 2014. International Scientific Journal «Clinical and Translational Allergy». № 5 (Suppl 2), 2015 y., P.21. doi: 10.1186/2045-7022-5-S2-P21 http://www.ctajournal.com/content/5/S2/P21

КӨРУ

Economic benefits from the inclusion of montelukast in the basic treatment of asthma The Proceedings of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology Congress, 6-10 June 2015, Barcelona, Spain. – Abstract 1768. http://eaaci.multilearning.com/eaaci/2015/barcelona/105009

КӨРУ

Рандомизированное клиническое испытание алгоритма менеджмента бронхиальной астмы Рецензируемый медицинский научно-практический журнал «Наука и здравоохранение». – № 5, 2015 г., стр. 90-94.

КӨРУ

Применение Монтелукаста в качестве препарата выбора при интермитирующей и легкой персистирующей астме у детей. «Человек и Лекарство - Казахстан» атты ғылыми-тәжірибелік арнайы тақырыптық журнал,. - №2(63), 2016 ж., 46-50 пп.

КӨРУ

Profile Of Asthmatic Patients In South Kazakhstan Region: A Cross-Sectional Study International online journal «Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS) ». – №6 (6), 2015 y., P.73-81.ISSN 0975-8585 http://www.rjpbcs.com/

КӨРУ

Аллергия к белкам коровьего молока: клинический случай. «Бюллетень врачей Республики Казахстан» атты журнал №2, 2020 145-155 пп.

КӨРУ

Возможности комбинированной терапии при аллергическом рините. «Бюллетень врачей Республики Казахстан» №2, 2020 стр.156-165.

КӨРУ

Опыт применения монтелукаста в составе комбинированной терапии при бронхиальной астме у подростков и взрослых. Ғылыми тәжірибелік журнал «Наука о жизни и здоровье» атты №1, 2020, 47 парақ

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

ШМИ-ның «Терапия» кафедрасының PhD Абдушукурова Г.З «Аллергия к белкам коровьего молока» атты орыс тілінде оқу құралы, 2021 ж. 1.Аллергия к белкам коровьего молока атты орыс тілінде оқу құралы: 2021 ж. 25 сәуір сенат мәжілісінің №9 хаттамасы 24.05.21 баспадан шықты,


2.ШМИ-ның «Терапия» кафедрасының PhD Абдушукуровой Г.З., авторлармен «Иммунограмма в практике врача» орыс тілінде оқу құралы,атты орыс тілінде оқу әдістемелік құралы: 22 сәуір 2021 ж. академиялық комитет отырысының №9 хаттамасы 23.05.2021 басылымнан шықты,


3.Абдушукурова Г.З., топ авторлармен жазған «Дәрігердің тәжірибесіндегі иммунограмма» қазақ тіліне аударылған оқу әдістемелік құрал 19.05.22 АКК басылымға рұқсат берді, 2022ж.18 мамыр академиялық комитет отырысының №10 хаттамасы


4.ШМИ-ның «Терапия» кафедрасының PhD Абдушукурова Г.З "Сиыр сүтінің ақуыздарына аллергия (100 сұрақ және 100 жауап)", атты қазақ тілінде оқу құралы: 2022 ж. 25 мамырында сенат мәжілісінің №10 хаттамасы баспадан шығуға рұқсат алды


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2001 ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ Түрік униерситеті, Шымкент қаласындағы клиникалық базасында «Врач общей практики –иглотерапевт» мамандығы бойынша 1 жылдық интернатура бітірдім,


2002-2003 ж. аралығында МЦ «Доктора Орынбаева» жалпы тәжірибелі дәрігер,


2003-2007 ж. ОҚММА да «Ішкі аурулар пропедевтикасы және факультетік терапия» кафедрасында ассистент болып міндет атқардым,


2007-2009 ж. ОҚММА «Жалпы медицина» мамандығы бойынша магистратура бітіріп, «Вопросы организации медицинской помощи больным с бронхиальной астмой в ЮКО» атты тақырыпта жұмыс қорғап шыққанмын,


2010-2013 ж. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Қазақ Түрік униерситетінде «Жалпы медицина» мамандығы бойынша докторантура бітіріп, «Клинико-эпидемиологические особенности менеджмента астмы в ЮКО с точки зрения международных клинических рекомендации» тақырыптағы жұмысты қорғап PhD дәрежесіне қол жеткізгем


2011-2014 ж. ТОО «Клиника Дау-Мед», емдеу ісі жөніндегі бас дәрігердің орынбасары


2013 ж. Алматы қаласында Кардиология және ішкі аурулар КазҒИ «Актуальные вопросы клинической аллергологии и иммунологии» 816 сағат қайта даярлау өттіп, Аллерголог-иммунолог мамандығының сертификатына ие болдым;


2013 ж. ТОО «Сан-Мед Сервис» жеке аллергоцентр бас дәрігері, врач аллерголог;


2017 ж. Бір уақытта №3 ШҚП- Врач аллерголог;


2020 ж. бүгінгі таңға дейін Қожа Ахмет Ясауи атндағы Қазақ Түрік униерситеті, жоғары оқу орынан кейінгі жоғары медининалық білім институтының Терапия кафедрасы PhD аға оқытушысы.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Терапия» мамандығы бойынша біріншілік қайта даярлауды өттім, куәлік №87263 31.12.2008 ж. жалпы - 606 сағат.


• аллерголог-иммунолог мамандығы бойынша біріншілік қайта даярлауды өттім, Алматы қ. "Кардиология және ішкі аурулар ҒЗИ" куәлік №2974 от 24.12.2013 ж. 864 сағат


• «Диагностика, лечение и иммунореабилитация иммунокомпрементированных лиц. Интерпретация иммунограммы», Асфендияров атындағы Қаз.ҰМУ оқытушыларға арналған 108 сағат 28.04.2018 ж.


«Инновационные технологии в общей врачебной практики (в том числе компьютерной), «Высшая категория», ЖШС «Кәсіптік даму аумақтық орталығы» 216 сағат 30.06.2018 ж.


«Иммунодиагностика, иммунотерапия и иммунопрофилактика в практике современного врача», Асфендияров атындағы Қаз.ҰМУ оқытушыларға арналған 54 сағат, 21.09.2019 ж.


• «Инновационные технологии в аллергологии и иммунологии», «Высшая категория», ЖШС «Кәсіптік даму аумақтық орталығы» Шымкент қ. 54 сағат; 05.10.2019 ж.


• «Вопросы доказательной медицины в терапии» – Шымкент қ, Каз Мед Білім орталығы 2020 ж. 30 қырқұйек 216 сағат, куәлік №1681-ЖБ


• Асфендияров атындағы Қаз.ҰМУ оқытушыларға арналған ОБЖФ "Иммунология для преподавателей медицинских ВУЗов" 23.05-04.06.2022 г. (4 кредит, 120 сағат) ж.


• «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақырыбы бойынша 13.04- 18.04.2020жж. аралығында қашықтықтан біліктілігін арттыру, 72 сағ. Қ.А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №06329 Түркістан, 2020 ж.


"The molecules of Asthma" July 18. 2021 (12 апта). https://www.credential.net/8e047203-8e82-45d1-8c1c-267776202740#gs.2dbvl0


" The molecules of Eczema" July 08, 2021, (4 апта ) https://www.credential.net/8e047203-8e82-45d1-8c1c-267776202740#gs.2dbvl0