ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Шагиева Гульзат Абдулаевна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Терапия (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент қ., Байтурсынов көш. 7/7

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87017227843

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

gulzat.shagieva@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«Опрос FAS, как метод диагностики печеночной манифестации метаболического синдрома» Кардиология Узбекистана №3 (57) 2020ж.,64б.

КӨРУ

«№2 Шымкент қалалық ауруханасының аллерго-пульмонология бөлімінде ем қабылдаған ӨСОА бар науқастардың өмір сапасын бағалау. ҚазҰМУ Хабаршысы ғылыми-практикалық журнал, №4 2020 57-62 бб.

КӨРУ

«Артериялық гипертензия емінде дәрілік заттардың фиксацияланған комбинацияларының қолданылуы» (әдеби шолу) Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж.,б.208-213

КӨРУ

«Изменения в красном ростке крови при патологии щитовидной железы» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж., 135-138бб.

КӨРУ

«Жас әйелдердегі қалқанша безі мен қан жүйесі арасындағы байланыс». Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік Университеті Өнер факультеті Бейнелеу өнер кафедрасы. «Жаңа формацияда кәсіптік білім берудің өзекті мәселелері» атты IV-дәстүрлі Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының МАТЕРИАЛДАРЫ II том, 2016ж., 258-261 беттер.

КӨРУ

«Остеопороз» оқу-әдістемелік құралы. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің Сенат мәжілісінде қаралып бекітілді. (№5 хаттама). 21.12.2017ж.

КӨРУ

«Гемодинамические показатели работы сердца у больных с гипотиреозом» Ж.С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ. Ғылыми практикалық журнал №1, 2016 ж., 202-204бб.

КӨРУ

«Эффективность заместительной гормонотерапии при субклиническом гипотиреозе» Ж.С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ Ғылыми практикалық журнал №1, 2016 ж., 439-442 бб.

КӨРУ

«Дәрігер терапевт-интерндерді дайындауда іскерлік ойындарды қолдану тәжірибесі» International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai UAE)» №5 (9), Vol.3, Maу 2016 34-35с.

КӨРУ

«Анемиялар» Оқу құралы. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Шымкент медицина институтының Ғылыми Кеңесінде қаралып, бекітілді. Шымкент 2016ж.

КӨРУ

«Взаимосвязь состояния щитовидной железы и системы красной крови у молодых женщин» Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «The Goals of the World Science 2016, (January 27-28, 2016, Dubai UAE)»№2 Vol.3, February 2016

КӨРУ

«Современные взгляды на профилактику и лечение атеросклероза фенофибратом» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж., б.312-315.

КӨРУ

«Артериялық гипертензияның заманауи емінде комбинацияланған антигипертензиялық терапияның орны» (Әдеби шолу). КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1, 2017ж., 7-10бб.

КӨРУ

«Бел ауырсыну синдромын кешенді емдеу тәжірибесі» Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж.,б.214-217.

КӨРУ

«ДӘРІГЕР-ИНТЕРНДЕРДІҢ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУДЕ КЕЙБІР ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ» Профессор Д.С.Сексенбаевтың 80 жылдығына арналған «Клиникалық медицинаның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәж. конференциясына «ОҚМА хабаршысы» журналы №1 (85), 2019ж.

КӨРУ

«Covid 19 ауырған науқаста қант диабетінің алғаш анықталуы (клиникалық жағдай) » ҚазҰМУ Хабаршысы ғылыми-практикалық журнал, №4 2020 368-371бб.

КӨРУ

ЗНАЧЕНИЕ «ШКОЛЫ ДИАБЕТА» В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ. Сборник научных трудов по материалам XXXXIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ,20ЯНВАРЯ 2022г.к.Анапа.43-48 бб.

КӨРУ

«Современные подходы к заместительной гормональной терапии у пожилых пациентов с гипотиреозом». The fifteenth international scientific-practical journal GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: Central Asia Nur-Sultan 15 Desember 2021 52-54 бб.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі. 2006 жыл 29 желтоқсан (№14 хаттама). №0002091 Астана қ. ҚР БжҒМ


«Азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру ісіне қосқан жеке үлесі және мінсіз адал еңбегі үшін». Қ.Р.Д.С. және ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУ МИНИСТРЛІГІ Министр Т.Дуйсенова, Астана, 30.12.2015ж. Алғыс хат.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1989-1991 жж. ішкі аурулар бойынша клиникалық ординатура, ЦММИ.


1991-1996 жж Шымкент қ. "Фосфор" МСБ кәсіптік патология бөлімшесінің ординатор дәрігері.


1996 жылдан осы уақытқа дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, ШК, «Терапия» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Жоғарғы оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» біліктілік арттыру курсы 18.11.2019 – 29.11.2019 аралығында (72 сағ). Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Шымкент медицина институты №05163. Түркістан 2019ж.


«Емдеу ісі - Терапия» мамандығы бойынша 26.03 - 21.04.2018жж. аралығында «Терапияның өзекті мәселелері, диетология сұрақтарымен» циклы 216 сағ., Қ,А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №03421 23.04.2018ж.


«Инклюзивті білім беру» тақырыбы бойынша 06.10-19.10.2020жж. аралығында қашықтықтан біліктілік арттыру, 72сағ. Қ.А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №01481 Түркістан, 2020 ж.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақырыбы бойынша 13.04-18.04.2020жж. аралығында қашықтықтан біліктілігін арттыру, 72 сағ. Қ.А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №06321 Түркістан, 2020ж.