ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Искандирова Эльмира Джапаровна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Терапия (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым кандидаты
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент қ., Байтурсынов көш. 7/7

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87017259509

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

elmira.iskandirova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«№2 Шымкент қалалық ауруханасының аллерго-пульмонология бөлімінде ем қабылдаған ӨСОА бар науқастардың өмір сапасын бағалау. ҚазҰМУ Хабаршысы ғылыми-практикалық журнал, №4 2020 57-62 бб.

КӨРУ

«Covid 19 ауырған науқаста қант диабетінің алғаш анықталуы (клиникалық жағдай) » ҚазҰМУ Хабаршысы ғылыми-практикалық журнал, №4 2020 368-371бб. 23. «Опрос FAS, как метод диагностики печеночной манифестации метаболического синдрома» Кардиология Узбекистана №3 (57) 2020ж. 64б.

КӨРУ

ЗНАЧЕНИЕ «ШКОЛЫ ДИАБЕТА» В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ. Сборник научных трудов по материалам XXXXIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 20 ЯНВАРЯ 2022г.к.Анапа.43-48 стр.

КӨРУ

«Бел ауырсыну синдромын кешенді емдеу тәжірибесі» Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж. 214-217бб.

КӨРУ

«Оценка эффективности безопасности комбированной гиполепидемической терапии у больных сахарным диабетом 2 типа» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж.,319-323бб.

КӨРУ

«Эффективность заместительной гормонотерапии при субклиническом гипотиреозе» Ж.С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ. Ғылыми практикалық журнал №1, 2016 ж., 439-442бб.

КӨРУ

«Гемодинамические показатели работы сердца у больных с гипотиреозом» Ж.С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ. Ғылыми практикалық журнал №1, 2016 ж., 202-204бб.

КӨРУ

«Коррекция усталости у пацентов с заболеваниями печени». Сборник первой Бухарской международной конференции студентов-медиков и молодежи BIMSC 6-секция. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПАТОЛОГИИ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 142-145стр., 2019г.

КӨРУ

«Дәрігер терапевт-интерндерді дайындауда іскерлік ойындарды қолдану тәжірибесі» International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016,Dubai UAE)» №5 (9), Vol.3, Maу 2016 34-35 б.

КӨРУ

“TREATMENT OF ATHEROGENIC DYSLIPIDEMIA IN TYPE2 DIABETES PATIENTS: FENOFIBRATE LOCATION” International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» Proceedings of the IIInd International Scientific and Practical Conference «Scientific and Practical Results in 2016. Prospects for Their Development».

КӨРУ

«Современные взгляды на профилактику и лечение атеросклероза фенофибратом» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж., 312-315бб.

КӨРУ

«RENAL FUNCTIONAL RESERVE AND RENAL HEMODYNAMICS IN HYPERTENSIVE PANTIENTS» Renal Failure 28-07-2016

КӨРУ

«Артериялық гипертензияның заманауи емінде комбинацияланған антигипертензиялық терапияның орны» (Әдеби шолу). КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1, 2017ж., 7-10бб.

КӨРУ

«Изменения в красном ростке крови при патологии щитовидной железы» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж., 135-138бб.

КӨРУ

«Современные подходы к заместительной гормональной терапии у пожилых пациентов с гипотиреозом». The fifteenth international scientific-practical journal GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: Central Asia Nur-Sultan 15 Desember 2021 52-54 бб.

КӨРУ

«МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ СУБКЛИНИЧЕСКИМ ГИПОТИРЕОЗЕ» International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Innovative Technologies in Science (February 25-26, 2016, Dubai UAE)» №3 (7), Vol.2, March 2016 41-42 б.

КӨРУ

«Бронхтық астманы инновациялық кванттық нанотехнологиялық әдісімен емдеу барысында алынған нәтижелер». Профессор Д.С.Сексенбаевтың 80 жылдығына арналған «Клиникалық медицинаның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәж.конференциясы. «ОҚМА хабаршысы» журналы №1 (5) 2019ж. 110-112 бет.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі. 2006 жыл 29 желтоқсан (№14 хаттама). №0002090 Астана қ. ҚР БжҒМ


ҚР ғылым саласындағы жетістіктері үшін «Қазақстан Республикасының Ғылымын дамытудағы үлесі үшін» төс белгісінің иегері. №546 Министр Ж.Туймебаев. 15.06.2010ж.


«Денсаулық сақтау ісінің үздігі» төс белгісі. ҚР денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі. №0052. 28.05.2015ж., №400 бұйрық.


«Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін» Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің 25 жылдық МЕДАЛІМЕН марапатталды. Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-нің президенті У.С.Әбдібеков. №355 30.09.2017ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1996 жылдан осы уақытқа дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, ШК, «Терапия» кафедрасының доцент м.а., м.ғ.к.


1988-1996 жылдар аралығында «Фосфор» МСБИ терапия бөлімшесінде дәрігер-ординатор қызметі.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Гастроэнтерология (ересектер, балалар)» мамандығы бойынша 09.11.2015-05.03.2016жж. аралығында қайта даярлық. (864 сағ). Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Шымкент медицина институты. №01015 05.03.2016ж.


«Емдеу ісі - Терапия» мамандығы бойынша 26.03 - 21.04.2018жж. аралығында «Терапияның өзекті мәселелері, диетология сұрақтарымен» циклы 216 сағ., Қ,А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №03420 23.04.2018ж.


«Жоғарғы оқу орындарында оқытудың заманауи педагогикалық технологиялары» біліктілік арттыру курсы 18.11.2019 – 29.11.2019 аралығында (72 сағ). Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Шымкент медицина институты №05162. Түркістан 2019ж.


Гастроэнтерология мамандығы негізінде «Гастроэнтерологияның өзекті мәселелері» циклы 120сағ., (4кр). Үздіксіз кәсіптік дамыту орталығы. №123-21В. Шымкент қ. 18.03-03.04.2021ж.


Гастроэнтерология мамандығы негізінде «Гастроэнтерологиялық ауруларда ауруханалық және ауруханаға дейінгі кезеңдердегі шұғыл көмек» циклы циклы 120сағ., (4кр). Үздіксіз кәсіптік дамыту орталығы. №179-21В. Шымкент қ. 11.05-24.05.2021ж.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» 21.09.- 03.10.2020, 72 сағ., Түркістан 2020ж.


"Инклюзивті білім беру" 06.10.2020 - 19.10.2020жж. 72 сағ. Түркістан 2020ж.