ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Абдухалыков Абай Мағжанұлы

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Терапия (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Ғылым докторы
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент қ., Байтурсынов көш. 7/7

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87779736928

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

abai.abduhalykov@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

«Дәрігер интерндерді инновациялық тәсілдермен оқытудағы университеттің жеке клиникасының мүмкіндіктері». ҚР білім және ғылым министрлігі, М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың 120-жылдығына арналған «Әуезов оқулары-15: Қазақстанның үшінші жаңғыруы-жаңа концепциялар және заманауи шешімдері» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияның еңбектері. Том -7, Шымкент 2017ж. б.36-37.

КӨРУ

EXPERIENCE IN TRAINING INTERNSWITH INNOVATIVE TEACHING METHODS. Оңтүстік Қазақстан Ғылым Жаршысы, №2 (14) 2021. 110-112

КӨРУ

«Бронхтық астманы инновациялық кванттық нанотехнологиялық әдісімен емдеу барысында алынған нәтижелер». Профессор Д.С.Сексенбаевтың 80 жылдығына арналған «Клиникалық медицинаның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәж.конференциясы. «ОҚМА хабаршысы» журналы №1 (5) 2019 ж. 110-112 бет.

КӨРУ

«Бел ауырсыну синдромын кешенді емдеу тәжірибесі» Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж. б. 214-217.

КӨРУ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГЛОРЕФЛЕКСО И КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ» International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 5(9), Vol.3, May 2016 Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Scientific Issues of the Modernity (April 27 – 28, 2016, Dubai, UAE)"

КӨРУ

«Некоторые новые пути лечения головной боли напряжения».«МЕДИЦИНАЛЫҚ ФИЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ НУТРИЦИОЛОГИЯ – ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ҰЗАҚ ӨМІР НЕГІЗІ» атты профессор А.А.УТЕПБЕРГЕНОВТЫ еске алуға арналған (80 жас) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЖИНАҒЫ 32-34б.

КӨРУ

«Бронхиальная астма» Тезис. Общественная организация «Молодые врачи Азербайджана» при официальном партнерстве Западно-Казахстанского Государственного Медицинского Университета им. Марата Оспанова АО «Медицинский Университет Астана», ХНМУ и НГМА. 10-11 май 2017 г. Баку, Азербайджан.

КӨРУ

«Опыт внедрения инновационных педагогических приемов при обучении врачей-интернов» ҚР білім және ғылым министрлігі, М.Әуезов атындағы ОҚМУ ғылыми еңбектері №1 (40) Шымкент 2017ж., б.90-91.

КӨРУ

«Бет нейропатиясын микротолқынды резонансты терапия әдісімен емдеудің алғашқы нәтижелері». Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж. б.218-221

КӨРУ

«Инновациялық әдістерді қолданып бет омыртқа ауырсынуларын емдеудің сараптамасы». Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж. б.223-225

КӨРУ

«Некоторые новые пути лечения головной боли напряжения».«МЕДИЦИНАЛЫҚ ФИЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ НУТРИЦИОЛОГИЯ – ДЕНСАУЛЫҚ ПЕН ҰЗАҚ ӨМІР НЕГІЗІ» атты профессор А.А.УТЕПБЕРГЕНОВТЫ еске алуға арналған (80 жас) ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК КОНФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ЖИНАҒЫ 32-34б.

КӨРУ

«ДӘРІГЕР-ИНТЕРНДЕРДІҢ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУДЕ КЕЙБІР ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫҢ НӘТИЖЕЛЕРІ» Профессор Д.С.Сексенбаев-тың 80 жылдығына арналған «Клиникалық медицинаның өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-тәж. конференциясына «ОҚМА хабаршысы» журналы №1 (85), 2019ж.

КӨРУ

EXPERIENCE OF USING OF BUSINESS GAMES AT TRAINING OF PHYSIAN-INTERNS. М.Әуезов ат. ОҚМУ Оңтүстік Қазақстан Ғылым Жаршысы. №1(5)–2019. p.278-280

КӨРУ

SOME QUESTIONS OF OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF TEACHING DOCTORS INTERNS. М.Әуезов ат. ОҚМУ Оңтүстік Қазақстан Ғылым Жаршысы №1(5)–2019. p.281-284

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1.Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі. ҚР Ұлттық Ғылым Академиясы тағам проблемалары аймақтық ғылым орталығы жанындағы мамандандырылған кеңес. 1993 жыл 31мамыр (№12 хаттама). №0000612 Алматы қ.


2. Медицина ғылымдарының докторы ғылыми дәрежесі. ҚР БжҒМ 2006 жыл 11 қазан (№4 хаттама). №0000434 Астана қ.


3. «ҚР Тәуелсіздігіне 25 жыл» толуына орай, еңбек жолындағы үздік қызметі үшін «ЕЛЕУЛІ ЕҢБЕГІ ҮШІН» медалімен марапатталады. «Ұстаз жолы» қоғамдық қоры. Куәлік №0670, 26.12.2016ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1997 ж. - Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультетінің Жүйке аурулар» кафедрасының оқытушысы


2008 жылдан бастап, 2015 жыл аралығында Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультетінің «Ішкі аурулар» кафедрасының меңгерушісі.


2015 жылдан бастап Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ медицина факультетінің Терапия кафедрасының м.ғ.к., профессор м.а.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

1. «Емдеу ісі - Терапия» мамандығы бойынша 26.03 - 21.04.2018жж. аралығында «Терапияның өзекті мәселелері, диетология сұрақтарымен» циклы 216 сағ., Қ,А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №03419 23.04.2018ж.


2. «Ғалым зерттеуші» тақырыбында 08.01– 13.01.2018жж. аралығында 54 сағаттық біліктілік арттыру. Қ,А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №02808 Түркістан, 2018 ж.


3. «Инклюзивті білім беру» тақырыбы бойынша 06.10-19.10.2020жж. аралығында қашықтықтан біліктілік арттыру, 72сағ. Қ,А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №01479 Түркістан, 2020 ж.


4. «Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» тақырыбы бойынша 13.04-18.04.2020жж. аралығында қашықтықтан біліктілігін арттыру, 72 сағ., №06320 Түркістан, 2020 ж.


"Инклюзивті білім беру" 06.10.2020 - 19.10.2020жж. 72 сағ. Түркістан 2020ж.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» 13.04.-18.04.2020, 72 сағ., Түркістан қ.