ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Сахова Базаркуль Орынбасаровна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру" факультеті (Шымкент)
Терапия (шымкент)

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Магистр
Аға оқытушы

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Шымкент қ., Байтурсынов көш. 7/7

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

87014980175

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

bazarkul.sahova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

Современные подходы к заместительной гормональной терапии у пожилых пациентов с гипотиреозом. The fifteenth international scientific-practical journal GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2021: Central Asia Nur-Sultan 15 Desember 2021 52-54 бб.

КӨРУ

ЗНАЧЕНИЕ «ШКОЛЫ ДИАБЕТА» В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ. Сборник научных трудов по материалам XXXXIX МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, 20 ЯНВАРЯ 2022г.к.Анапа.43-48 стр.

КӨРУ

«Артериялық гипертензия емінде дәрілік заттардың фиксацияланған комбинацияларының қолданылуы» ( әдеби шолу) Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж. б.208-213 13. «Дислипидемиялар» атты оқу құралым ХҚТУ Сенатымен бекітілді, №4 хаттама 28.02.2018ж.

КӨРУ

Дәрігер терапевт-интерндерді дайындауда іскерлік ойындарды қолдану тәжірибесі» International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE» Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference «Scientific Issues of the Modernity (April 27-28, 2016, Dubai UAE)» №5 (9), Vol.3, Maу 2016. 34-35б.

КӨРУ

«Артериялық гипертензияның заманауи емінде комбинацияланған антигипертензиялық терапияның орны» (Әдеби шолу). КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1, 2017ж.,б.7-10.

КӨРУ

«Современные взгляды на профилактику и лечение атеросклероза фенофибратом» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж., б.312-315.

КӨРУ

«Шәкірт лебізі». Республикалық апталық газет АЙҒАҚ №16. 19.04.2017ж.

КӨРУ

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДЖЕКТА В ИНЬЕКЦИОННОЙ ФОРМЕ У БОЛЬНЫХ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ ПО ДАННЫМ ГОРОДСКОГО РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА г.ШЫМКЕНТ». ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ ХАБАРШЫ» №4(77)-2016ж.ТОМ2.

КӨРУ

«Эффективность заместительной гормонотерапии при субклиническом гипотиреозе» Ж.С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ ХАБАРШЫСЫ Ғылыми практикалық журнал №1, 2016ж., 439-442 бб.

КӨРУ

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИГЛОРЕФЛЕКСО И КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ» International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE” № 5(9), Vol.3, Proceedings of the IInd International Scientific and Practical Conference "Scientific Issues of the Modernity (April 27 – 28, 2016, Dubai, UAE)"

КӨРУ

«Изменения в красном ростке крови при патологии щитовидной железы» КазҰМУ Хабаршысы Ғылыми-практикалық журнал. №1 2017ж.,б.135-138.

КӨРУ

«Бел ауырсыну синдромын кешенді емдеу тәжірибесі» Ғылыми журнал Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университенің хабаршысы № 5 (106) желтоқсан 2017ж. б. 214-217.

КӨРУ

«Covid 19 ауырған науқаста қант диабетінің алғаш анықталуы (клиникалық жағдай) » ҚазҰМУ Хабаршысы ғылыми-практикалық журнал, №4 2020 368-371бб. 23. «Опрос FAS, как метод диагностики печеночной манифестации метаболического синдрома» Кардиология Узбекистана №3 (57) 2020ж. 64б.

КӨРУ

«Частота встречаемости, характер и факторы риска поражений эзофагогастро дуоденальной зоны у больных бронхиальной астмой» Экспериментальная и клиническая гастроэнтероло гия, Мәскеу қ., 176 шығарылым, №4 2020ж. 54-57.

КӨРУ

«Опрос FAS, как метод диагностики печеночной манифестации метаболического синдрома» Кардиология Узбекистана №3 (57) 2020ж. 64б.

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

«8 – Наурыз Халықаралық қыз-келіншектер мерекесі», алғыс хат. Қожа Ахмет Ясауи ат. ХҚТУ, Р.Бектұрғанов, ШМИ, 2016 ж.


«8 – Наурыз Халықаралық қыз-келіншектер мерекесі», алғыс хат. NUR OTAN партиясы, 2018 ж.


«МҰҒАЛІМДЕР КҮНІНЕ» алғыс хат. NUR OTAN партиясы, 2019 ж.


«Қожа Ахмет Ясауи атындағы ХҚТУ-нің дамуы мен өркендеуіне елеулі үлес қосқаны үшін», алғыс хат. Ректор Б.Абдрасилов, Түркістан, 2020 ж.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

2002жылдан осы уақытқа дейін Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, ШК, Терапия кафедрасының аға оқытушысы.


1998-2002жж Ордабасы аудандық орталық емхананың жанұялық дәрігері. Темірлан с.


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ:

«Семейный врач» ҚазДБЖИ, 01.09.1998-30.12.1998жж. №3906


«Кардиология» Қазақ Медициналық Үздіксіз Білім Беру Университеті 864с., №2648 10.03.2015-08.07.2015ж.


«Клиникалық кафедралардың оқытушысы» біліктілік арттыру курсы (54с). 08.01-13.01.2018жж., №02823 Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ, Шымкент медицина институты, 2018ж.


«Емдеу ісі - Терапия» мамандығы бойынша 26.03 - 21.04.2018жж. аралығында «Терапияның өзекті мәселелері, диетология сұрақтарымен» циклы 216 сағ., Қ,А.Ясауи ат. ХҚТУ-нің Үздіксіз білім беру институты. №03423 23.04.2018ж.


Кардиология мамандығы негізінде «Интервенциялық кардиологияның өзекті мәселелері» циклы 120сағ., (4кр). Үздіксіз кәсіптік дамыту орталығы. №138-21В. Шымкент қ. 05.04-14.04.2021ж.


Кардиология мамандығы негізінде «Кардиологиядағы өзекті сұрақтары» циклы циклы 120сағ., (4кр). Үздіксіз кәсіптік дамыту орталығы. №162-21В. Шымкент қ. 04.05-19.05.2021ж.


"Инклюзивті білім беру" 06.10.2020 - 19.10.2020жж. 72 сағ. Түркістан 2020ж.


«Қашықтықтан білім беру технологиялары бойынша сабақ беру және бағалау» 13.04.-18.04.2020, 72 сағ.Түркістан 2020ж.