ЖҮЙЕГЕ КІРУ
ОПҚ ТІЗІМІ / ОҚЫТУШЫ-ПРОФЕССОР ПОРТФОЛИОСЫ
ВИДЕО НҰСҚАУЛЫҚ
Суреті

ТЕГІ, АТЫ, ӘКЕСІНІҢ АТЫ:

Иманбекова Маншук Мажитовна

ҚҰРЫЛЫМЫ / ФАКУЛЬТЕТІ / КАФЕДРАСЫ:

"Экономика, басқару және құқық" факультеті
"Құқықтану"

ҒЫЛЫМИ ДӘРЕЖЕСІ / АТАҒЫ / ЛАУАЗЫМЫ:

Доктор PhD
Доцент м.а

ЖҰМЫС МЕКЕН-ЖАЙЫ:

Б.Саттарханов 129

ЖҰМЫС ТЕЛЕФОНЫ:

КОРПОРАТИВТІ ПОШТАСЫ:

manshuk.imanbekova@ayu.edu.kz

ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСТАРЫ / ЖАРИЯЛАНЫМДАРЫ:

1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік дамуын атқарушы органдардың құқықтық қамтамасыз ету жағдайы. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №1 (35) Астана-2016 ж. 113-117 бб.

КӨРУ

2. Қазақстанда қабылданған жаңа заңдар аясында мемлекеттік қызмет көрсетудің сапалы нысаналы көрсеткіштері. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №1 (35) Астана-2016 ж. 113-117 бб.

КӨРУ

3. Правовое регулирование договора суррогатного материнства по законудательству РК // Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №1 (43) Астана-2016 295-299 бб.

КӨРУ

4. Жаңа қылмыстық заңнама бойынша кепілгерлік белгіленуіне байланысты қылмыстық жауаптылықтан босату. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №2 (44) Астана-2017 ж. 135-137 бб.

КӨРУ

5. Сталкинг: правовое рассмотрение преследования жертв женского пола. Қазақстанның ғылымы мен өмірі Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №6 (50) Астана-2017 ж. 224-226 бб.

КӨРУ

6. Сталкинг: вопросы социально-правового исследования преследования женщин. Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Хабаршысы. №3 (105) Шілде-Қыркүйек 2017 ж. 107-111 бб.

КӨРУ

7. Сталкинг: некоторые вопросы притиснения прав женщин путем навязчивого преследования в условиях защиты конституционных прав граждан на личнастное пространство. ISSN 2520-6990. Сolloquium-journal №4(15), 2018 ж. (Warszawa, Polska) P.26-30

КӨРУ

8. Сталкинг: юридические начала негативного влияния без фактического контакта посредством навязчивого преследования // ISSN 2520-6990. Сolloquium-journal №4(15), 2018 ж. (Warszawa, Polska) P.31-35.

КӨРУ

9. Концепция гражданско-правового толкования норм сделки в правоотношениях гражданина в отношении его неимущественных активов. Қазақстанның ғылымы мен өмірі. Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал. №6/3 Астана-2020. 58-63 бб.

КӨРУ

10. Issues Of Legal Identification Of The Status Of The Human Genome. Opciоn, Ano 35, No. 88 (2019): ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385. P. 253-279.

КӨРУ

11. Status of Invasion to the Personal Space of Citizens by the Persecutor // Opcion, Ano 35, No. 88 (2019): ISSN 1012-1587 / ISSNe: 2477-9385.

КӨРУ

12. Конституционное право Республики Казахстан: тенденция и динамика развития в сравнении с опытом стран дального зарубежья (орыс және ағылшын тілдерінде). Оқу құралы. Шымкент қаласы, Әсем баспаханасы, 11 б.т., 2020ж. 238 б. Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Сенат шешімі. Хаттама №11, 29.06.2020ж

КӨРУ

ЖЕТІСТІКТЕРІ:

1. PhD доктор, Д №0000620 от 12.02.2015 г.


2. 20002461 Лицензия на занятие: Адвокатская деятельность. г.Нур-Султан. 10.02.2020 г.


ЕҢБЕК ЖОЛЫ:

1. 2009-2010 гг. магистр кафедры «Гражданского право и процесса» в МКТУ имени Х.А.Ясави


2. 2010-2013 гг. Докторант кафедры «Государственно правовых дисциплин» в МКТУ имени Х.А.Ясави


БІЛІКТІЛІКТІ ЖЕТІЛДІРУІ: